СИМБІОЗ НАУКИ І БІЗНЕСУ – ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Безпілотні літаки, які можна використовувати під час надзвичайних ситуацій, роботи для дослідження підводних ґрунтів – ці та інші ноу-хау, розроблені досвідченими українськими науковцями спільно зі студентами, доводять: «у нашому домі ще не все втрачено». Побачила ці експонати делегація волинських науковців на чолі з доктором технічних наук, професором, ректором Луцького НТУ Віктором Божидарніком у Дніпропетровську, де минулого тижня відбувся Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес – основа розвитку економіки», у якому взяли участь 80 провідних вищих навчальних закладів України, Росії, Туреччини, Казахстану, а також 25 підприємств, котрі представили різні сектори української економіки. Урочисто відкрив захід перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма, який запевнив, що плідний діалог та обмін досвідом між учасниками Форуму сприятимуть появі нових ідей та відкриттів.

Після повернення на рідну землю професор Віктор Божидарнік поділився враженнями про поїздку.

– Були присутні поважні науковці, представники підприємств, а також молодь, яка цікавиться сучасними технологіями. Форум  продемонстрував, як сьогодні ВНЗ України розвиваються в науковій галузі, співпрацюючи з бізнесом. Цей захід визначив актуальні питання, які необхідно обговорити та вирішити. Це робиться для того, щоб бізнес перш за все був зацікавлений в наукових розробках, які пропонують сьогодні університети країни та інвестував їх, бо сьогодні вища освіта не може якісно розвиватися без уваги органів влади та бізнесу, – сказав Віктор Божидарнік. – У форумі взяли участь 25 підприємств, які представляють різні сектори української економіки. Сьогодні нашим першочерговим завданням в сфері розвитку наукової діяльності є трансфер технологій у виробництво. З економічної точки зору трансфер наших інновацій має бути взаємовигідним обміном між академічною і прикладною наукою ВНЗ та державними і комерційними підприємствами України та країн-партнерів.

Відбулося обговорення наукових і практичних питань з інноваційної діяльності та форм комерціалізації технологій вищих навчальних закладів, працювали сім секцій: «Енергозберігаючі технології та енергозбереження», «Машинобудування, приладобудування, транспорт, високоякісна металургія», «Інформаційні та високі технології», «Інновації в транспортній системі», «Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища», «Диверсифікація форм трансферу науково-технічних розробок у тріаді «Держава – наука – бізнес»: міжнародний та національний аспект», «Розвиток інноваційної культури суспільства».

– Робота форуму проходила у двох напрямках: виставкова діяльність та наукові семінари, – приєднується до розмови доктор технічних наук, професор Луцького НТУ Віктор Рудь. – На виставці були представлені 9 інноваційних проектів від університету, експонувалися наші наукові видання, результати наукової діяльності співробітників. А під час наукових семінарів з доповідями виступили мої колеги: професор Віктор Божидарнік, доценти Андрій Коровицький та Ігор Цизь.

Віктор Володимирович Божидарнік у своєму виступі перед учасниками форуму зауважив:

– У Луцькому НТУ проводяться дослідження і розробки за наступними пріоритетними науковими напрямами: механіка деформівного твердого тіла, розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, енергетика та енергоефективність, раціональне природокористування.

За останні два роки розроблені механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів України та механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіону. Нашим університетом спільно з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича (ІПМ) НАН України проводяться роботи з розробки наукових принципів створення нових композитних матеріалів. Всі дослідження і розробки захищені охоронними документами.

На базі Луцького НТУ спільно з Інститутом фізики напівпровідників створена спеціальна лабораторія Центру колективного користування приладами НАН України «Діагностика напівпровідникових матеріалів, структур та приладних систем». Основними напрямами її діяльності є вивчення проблем контролю якості напівпровідникових та композитних матеріалів.

Науково-дослідні лабораторії університету займаються дослідженням новітніх матеріалів, технологій, впровадженням результатів досліджень у навчальний процес та виробництво, впровадженням результатів в комп’ютеризовані системи управління виробництвом.

У 2012 році Луцьким НТУ укладено 26 договорів на виконання науково-дослідних робіт за договорами на суму 315 тисяч гривень.

На Волині розвиваємо тенденцію активної участі у конкурсах ґрантових програм. Наш університет бере участь у розробці 4 проектів – “Стала енергетика в Україні” під керівництвом Саксонського університету прикладних наук, “Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані як інструмент розвитку технологічного прогресу” разом з Королівським інститутом технологій (Швеція), “Лідерські та управлінські зміни у сфері вищої освіти” спільно з Міжнародним університетським коледжем (Болгарія), “Професійно орієнтовані магістерські програми в області інжинірингу в Росії – Узбекистані – Росії – 2010–2013 рр.”.

Велика увага в Луцькому НТУ приділяється молодим науковцям, які є стипендіатами Верховної ради України та Кабінету міністрів України, більше 20 студентів щороку стають переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

Видаються 4 фахові наукові збірники, 3 фахові наукові журнали та ще 3 наукові видання.

Науковці щороку публікують понад 40 монографій, захищають більше 40 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук, отримують більше 50 охоронних документів на винаходи та корисні моделі, які охоплюють  машинобудування, приладобудування, сільське господарство, матеріалознавство, фізику, хімію, пакувальну галузь, енергозбереження тощо.

В усьому світі наукові розробки впроваджуються в інноваційне виробництво через технологічні парки. В Луцькому НТУ розроблений Проект діяльності та розвитку агропромислового технологічного парку „Волинь” - регіональної інноваційної інфраструктури в зоні Полісся у складі підприємств, організацій різної форми власності, наукових і науково-технічних структур, вищих навчальних закладів, банківських структур, підприємств сільськогосподарського виробництва, – на цих аспектах акцентував увагу очільник волинської делегації.

– Оргкомітет форуму, відзначаючи найкращі роботи молодих науковців, відмітив розробки асистента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького НТУ Наталії Гулієвої. Вона досліджує якість води у Волинському регіоні, а оскільки вся харчова промисловість потребує саме якісної питної води, то ця проблема є актуальною як для Україні, так і для інших країн, – підкреслив професор Віктор Рудь. – Ще одним важливим результатом участі волинян у форумі стала домовленість щодо укладення договорів про співпрацю між Луцьким НТУ та Ужгородським національним університетом, Запорізькою технічною академією, Житомирським національним технологічним університетом.

Отже міжнародний науково-практичний Форум «Наука і бізнес – основа розвитку економіки», організований Міністерством освіти і науки молоді та спорту, став справжнім робочим полігоном, де учасники обмінялися інформацією про попит і пропозиції науковців і виробничників, відпрацювали механізми регуляції прав інтелектуальної власності.

Записала Наталія Дмитрієва

На фото: група волинських науковців

На фото: (зліва направо) Віктор Божидарнік, Ігор Цизь, Віктор Рудь та Андрій Коровицький.