Співпраця по обидва боку кордону: Луцький НТУ та Люблінська політехніка

 

Співпраця по обидва боку кордону: Луцький НТУ та Люблінська політехніка

В грудні 2013 року між Люблінською політехнікою та Луцьким національним технічним університетом була підписана угода про співробітництво щодо реалізації Проекту «ПЛ-НТУ Транскордонний обмін досвідом» Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 у період з 30 грудня 2013 року по 30 листопада 2015 року. 

 

На фото - ректор Луцького НТУ проф. Віктор Божидарнік та лідер Проекту Веслав Сікора (Люблінська Політехніка) при підписанні угоди

 

     Проект здійснюється за співфінансування за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства.

     Лідером проекту є Люблінська політехніка. Луцький національний технічний університет виступає партнером. Координатором проекту в Луцькому національному технічному університеті є професор, д.е.н. Зоряна Герасимчук.

Проект покликаний сприяти усуненню бар'єрів та розширювати співпрацю між Люблінською політехнікою та Луцьким національним технічним університетом з обміну інформацією і досвідом у галузі науки, освіти та організації, а також, направлений на посилення співпраці щодо розвитку освітньої пропозиції першого і другого ступеню.

Загалом в межах проекту передбачено проведення спільних конференцій, днів відкритих дверей, участь в освітніх ярмарках, написання публікацій молодими вченими, створення порталу обміну знаннями для реалізації потреб студентів та викладачів двох навчальних закладів. 

Студенти вузів-партнерів мають можливість брати участь в програмі подвійного диплому. На даний час 14 магістрів Луцького НТУ, що навчаються за технічними напрямками підготовки, продовжують навчання в Люблінській політехніці. За рахунок коштів проекту вони відвідуватимуть курси англійської мови із можливістю отримання мовного сертифікату міжнародного визнання, низки тренінгів технічного спрямування, орієнтованих на задоволення сучасних потреби ринку праці, та проходитимуть двомісячну професійну практику на фірмах і в компаніях Польщі із отриманням стипендії.

     В проекті передбачено, що протягом 2014 та 2015 років в такій програмі обміну візьмуть участь 30 студентів Луцького НТУ, а 30 студентів приїдуть на навчання до Луцького НТУ та стажування на підприємствах Волинської області.

     Щоб допомогти студентам з Луцького Національного Технологічного Університету пристосуватися до умов Люблінської Політехніки, дізнаватися більше про історію та культуру міста та поліпшити взаєморозуміння під час обміну заплановано проходження навчального курсу з польської мови та культури для українських студентів. А для студентів Люблінської політехніки - навчального курсу з української мови та культури.

     В січні 2014 року відбулась зустріч делегації Луцького НТУ та партнерів з Люблінської політехніки з питань узгодження плану реалізації заходів на 1-й етап реалізації проекту.


На фото – зустріч членів проектних команд в Люблінській політехніці (м. Люблін)

 

17-18 лютого в Люблінській політехніці (м. Люблін, Польща) була проведена перша спільна конференція проекту «ПЛ-НТУ Транскордонний обмін досвідом». В ній брали участь більше 100 студентів та викладачів Люблінської політехніки та Луцького національного технічного університету.    


Конференція мала на меті познайомити учасників з новими можливостями співпраці для українських та польських дослідників, студентів та інших зацікавлених сторін по обидва боки кордону.

Лідер проекту від Люблінської політехніки, Веслав Сікора виступив з презентацією цілей і завдань проекту, розповів про заплановані заходи. Координатор проекту від Луцького національного технічного університету, професор, д.е.н. Зоряна Герасимчук представила докладну інформацію про Луцький НТУ, познайомила польських студентів з освітніми пропозиціями, що розроблені для іноземних студентів.

На фото – координатор Проекту в Луцькому НТУ, проф. Зоряна Герасимчук

На фото – члени команди Проекту від Луцького НТУ, доц. Олена Лютак та доц. Лариса Савош (кафедра економічної теорії та міжнародної економіки)

Проведення подібної конференції для студентів та викладачів Луцького НТУ заплановано на кінець березня 2014 року.

19 лютого представники Луцького НТУ мали змогу взяти участь в освітньому ярмарку, що проводився в м. Любліні. Більше 40 навчальних закладів Польщі та інших країн Європи презентували навчальні програми та освітні перспективи для потенційних вступників.  

На фото - члени команди Проекту від Луцького НТУ на освітньому ярмарку

 

 За кошти проекту планується придбати обладнання для лабораторії практичної освіти та мобільного виставкового обладнання для проведення рекламних заходів.