Студенти прийняли «Резолюцію студентської Ради Безпеки ООН по Україні»

BetHvFZ1RNYСтуденти 2 курсу напряму підготовки «Економіка підприємства» прийняли «Резолюцію студентської Ради Безпеки ООН» під час проведення ділової грина практичному занятті з дисципліни «Економічна безпека».

На початку заняття, викладач, д.е.н., доцент Різник Наталія розповіла студентам, що згідно зі Статутом ООН, Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган ООН, який несе основну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки і може збиратись у будь-який час у разі загрози миру. Викладач оголосила порядок проведення засідання, правила ухвалення рішень членами Ради безпеки ООН Зокрема, кожен член Ради має один голос, а рішення з питань процедури вважаються прийнятими, коли за них подані голоси не менше 9 з 15 членів.Для прийняття рішень необхідна згода дев’яти членів, включаючи обов’язковий консенсус серед п’яти постійних (правило «одностайності великих держав», яке ще часто називається «правом вето»). Відповідно до Статуту, всі члени ООН мають виконувати рішення Ради Безпеки.

Отже, основним питанням засідання було ситуація в Україні.

5ZdkBFpqVyoСтуденти приступили до роботи,імітуючи проведення засідання Ради Безпеки ООН. Головування Ради безпеки ООН здійснювали Савчук Олег та Павлік Микола.Студенти сформували представників складу Ради безпеки ООН. Відомо, що до складу Ради безпеки ООН входять 15 членів. З цією метою сформувались представники зі студентів з п’яти постійних країн: Китай, Російська Федерація, Велика Британія, США і Франція, а також 10 членів, які обираються Генеральною Асамблеєю на дворічний термін.

Головуючі повідомили студентів, що коли у Раду надходить скарга відносно загрози миру, вона спочатку звичайно рекомендує сторонам спробувати досягти згоди мирним шляхом. Зокрема, Рада Безпеки ООН може встановлювати принципи досягнення подібної згоди; проводити розслідування та здійснювати посередництво; направляти місії; призначати спеціальних уповноважених осіб; просити Генерального секретаря посприяти досягненню мирного вирішення суперечки.Якщо ж та або інша суперечка призводить до бойових дій, Рада Безпеки ООН прагне, сформувати відповідні заходи для її завершення.

Далі головуючі приступили до обговорення ситуації в Україні із кожним ізпредставників країн Рада Безпеки ООН. Студенти активно долучалисьдо обговорення основних важливих питань, зокрема забезпечення міжнародної та національної безпеки України, дотримання її територіальної цілісності. Студенти-представники окремих країн пропонували заходи деескалації конфлікту. Студенти, що представляли країни США та Франції активно обговорювали питання щодо вжиття примусових заходів, запровадження економічних санкцій, фінансових штрафів і обмеження та заборону поїздок.

IEEFngLq7M8В ході обговорення, студентами була сформована так звана «Студентськарезолюція Ради Безпеки ООН», в якій було обґрунтовано основні статутні вимогидо системи регіональної безпеки; рівні відповідальності за реалізацію політики, яка створює небезпечний вплив на розвитокінших держав; інструменти реалізації стратегії міжнародної безпеки України, розраховуючина невтручання, розуміння та допомогу з боку інших держав.

На закінчення ділової гри Савчук Олег та Павлік Микола наголосили, щоза рекомендацією Ради Безпеки Генеральна Асамблея може зупинити здійснення певною державою її прав і привілеїв як члена Організації, якщо відносно неї Рада Безпеки вжила заходи превентивного або примусового характеру. А викладачподякувала студентам за активну участь у діловій грі та формування стратегічнихзаходів забезпечення міжнародної та національної безпеки України, можливі інструменти подолання опору змінам: тактики кооптації, примусу, компромісу, співробітництва, посередництва, навчання, переговорів.

Підготував студент гр. ЕП-1

Микола Павлік