«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»

В Луцькому НТУ відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»

7 грудня 2013 року в Луцькому національному технічному університеті відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки». Приємно, що ця подія вже стає традиційною і залучає до наукових дискусій науковців, викладачів і студентів все більшої кількості країн і вузів.

Кафедри обліку і аудиту і економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ зібрали на конференцію представників як провідних університетів та інститутів України, так і з-за кордону. Були представлені роботи з вищих навчальних закладів Польщі (Хелм та Вроцлав), Білорусі (Мінськ, Могильов та Брест), Росії (Вороніж, Перм, Волгоград) та України (Києва, Львова, Одеси, Тернополя, Луцька, Сімферополя, Полтави, Івано-Франківська та інших міст).

Про участь у конференції заявили понад 750 молодих вчених та студентів, які представили понад 80 навчальних закладів, з них 65 вузів України, 7 вузів Республіки Білорусь по 5 вузів з Республіки Польща та Росії.

Виступаючи на відкритті конференції Перший проректор Луцького НТУ  Валентин Іванович Талах щиро подякував зарубіжним науковцям, вітчизняним молодим вченим і студентам, які відгукнулися на запрошення і приїхали прийняти участь у конференції. Він відзначив, що Луцький національний технічний університет є потужним навчально-науковим центром, працівники і студенти якого завжди в авангарді передової наукової думки і побажав плідної роботи.

Також з вітальними словами до учасників конференції звернулись проректор ЛНТУ з науково-педагогічної роботи Олександр Георгійович Бондарський, керівник навчально-наукового центру післядипломної освіти  та керівник наукової школи «Регіональна економіка» Зоряна Вікторівна Герасимчук, заступник Луцького міського голови Тарас Володимирович Яковлєв, декан факультету обліку і фінансів Луцького НТУ Алла Тимофіївна Московчук, декан факультету бізнесу Луцького НТУ Тарас Вікторович Божидарнік, Голова спілки польських журналістів Волині Хенріх Костельний, голова студради Олексій Табачук, завідувач кафедри обліку і аудиту Ірина Борисівна Садовська, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Лариса Вікторівна Савош.

На порядок денний конференції були винесені актуальні питання розвитку управлінського обліку, гармонізації    податкового    і    фінансового    обліків, проблеми формування показників звітності підприємств, регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки тощо.

Цікаві дискусії щодо питань обговорення точились починаючи з першої доповіді. Особливо зацікавили учасників конференції виступи студентки спеціальності «Облік і аудит» Луцького НТУ Ірини Смоляр щодо якості обліково-аналітичної інформації в системі економічної безпеки підприємства, студентки спеціальності «Міжнародна економіка» Луцького НТУ Ольги Савченюк щодо особливостей аналізу фінансового стану підприємства, студента Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ) Єгора Копилова щодо трансформації української фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, студентки Одеського національного економічного університету Ніни Цехан про спільні і відмінні риси українських і міжнародних стандартів щодо обліку доходів.

Також гостро піднімались проблеми доцільності впровадження в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності та переваг і недоліків Податкового кодексу.

Всі гості відмітили високу якість доповідей, наукову новизну запропонованих напрацювань і висловили щиру подяку завідувачу кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ професору Ірині Борисівні Садовській та завідувачу кафедри економічної теорії та міжнародної економіки доценту Ларисі Вікторівні Савош за майстерність в організації даного заходу.

За підсумками конференції видано збірки тез і статей, в яких опубліковано більше 750 доповідей учасників конференції.

Учасники V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»

 

Організатори і учасники конференції (зліва направо): зав.кафедри прикладної статистики та економіки праці Юрій Барський, зав.кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Лариса Савош, зав. кафедри обліку і аудиту Ірина Садовська,  декан факультету бізнесу Тарас Божидарнік

 

Реєстрація учасників конференції

 

Члени президії конференції (зліва направо): декан факультету бізнесу Тарас Божидарнік, голова студради Олексій Табачук, проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Бондарський керівник навчально-наукового центру післядипломної освіти  Зоряна Герасимчук, декан факультету обліку та фінансів Алла Московчук

 

Учасники конференції

 

Учасники конференції (зліва направо)студент Вищої Технічної Школи м.Хелма (Польща) Лукаш Магдзяк та студентка спеціальності «Міжнародна економіка» Луцького НТУ Ольга Савченюк

 

Учасники конференції – студенти спеціальності «Облік і аудит»