«Ті, що відкривають шлях до успіху». #14 Аграрна інженерія

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #14 Аграрна інженерія

На сторінках сайту Луцького НТУ триває проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми розповідаємо вам про свої кафедри, їхні особливості, новітні розробки та головне - про особистості, які дають старт для успішного майбутнього кожного випускника.

Сьогодні ми знайомимо вас із кафедрою аграрної інженерії (машинобудівний факультет).

Ніяка нація не зможе досягти процвітання,

доки вона не усвідомить,

що орати поле таке ж гідне заняття,

як і писати поему

Джордж Вашингтон

Щиро вітає Вас кафедра аграрної інженерії! Кожна кафедра Луцького НТУ є унікальною, а ми хочемо розказати про нашу. У відповідності до наказу № 91 від 4.09.1985 р. була утворена кафедра сільськогосподарського машинобудування під керівництвом д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України, академіка інженерної академії України Гедаля Абрамовича Хайліса.

У зв’язку зі зміною спрямованості підготовки фахівців та тематикою наукової діяльності професорсько-викладацького колективу кафедра із жовтня 2019 року отримала назву «Аграрної інженерії». За весь час змінювався викладацький, лаборантський склад, але традиції були незмінними. На базі кафедри була створена не одна випускаюча.

Кафедра працює під керівництвом декана машинобудівного факультету Ігоря Євгеновича Цизя, а очолює її д.т.н., проф. Володимир Федорович Дідух.

Давайте знайомитись! Ми - колектив досвідчених, амбітних, висококваліфікованих професіоналів своєї справи, з яких 1 доктор наук, 7 кандидатів технічних наук, 2 професори, 6 доцентів.

Ми підтримуємо дружні стосунки із спорідненими кафедрами і факультетами профільних ЗВО України та Європи. Крім того, під керівництвом проф. Дідуха В.Ф. сформована наукова школа «Інноваційних аграрних і переробних технологій та техніки», у якій працюють 3 доктори наук, 20 кандидатів наук, 3 аспіранти, 10 молодих вчених.

Треба самому багато знати, щоб навчати інших

В. Короленко

Наші науково-педагогічні працівники постійно підвищують кваліфікацію. Вони беруть участь у конференціях, семінарах, фестивалях, тренінгах, вебінарах, круглих столах, курсах з розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, стажуваннях за фахом на провідних підприємствах, в організаціях, вищих навчальних закладах чи наукових установах.

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою з дослідження та удосконалення сільськогосподарських машин і технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. На кафедрі розроблені оригінальні робочі органи сільськогосподарських машин, визнані винаходами.

Нещодавно, за допомогою ТЗОВ «Захід-Агротехніка» викладачі кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ мали змогу пройти тренінг та ознайомитись із продукцією відомої фірми «Trimble».

Кафедрою також випускається збірник «Сільськогосподарські машини», який входить до переліку друкованих періодичних видань. Вони ж, включені до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 133 Галузеве машинобудування та 208 Агроінженерія, категорія «Б». Сайт збірника наукових статей: http://agrmash.info.

На сьогодні кафедра аграрної інженерії проводить підготовку фахівців за спеціальностями: 208 Агроінженерія та 133 Галузеве машинобудування (ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»).

Освіта – скарб; праця – ключ до нього.

П. Бауст

Професійна та практична підготовка студентів здійснюється в навчальних аудиторіях, лабораторіях, на підприємствах під час екскурсій та виробничої практики. Студенти кафедри беруть безпосередню участь у процесі реального виробництва відповідно за профілем майбутньої професії.

Науково-дослідна лабораторія «Механіки сільськогосподарських матеріалів та середовищ»


ТзОВ «Україна-Баїв»

ТзОВ Волинь-зерно-продукт

Завдяки творчій співпраці із підприємствами з виробництва та продажу сільськогосподарської техніки, частина лабораторних та практичних занять проводиться на базі цих підприємств.

ПрАТ Волинська фондова компанія

Наші студенти мають можливість отримати додаткову освіту за кордоном, взяти участь у міжнародних програмах, розширити свої знання, вдосконалити свої навички усного і писемного мовлення з іноземних мов. Навчаючись або проходячи практику за кордоном, студенти знайомляться не тільки з науковими досягненнями інших країн, але й з їх культурою та традиціями.

Agrarbetrieb Milch und Fleisch e.G. (Бад-Шмидеберг, Німеччина)

Росток, Німеччина (за програмою STUDENT GERMANY WORK)

Колектив кафедри перебуває у постійному пошуку ефективних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем. Ми намагаємося внести інноваційні підходи до організації та підготовки студентів, аби надати якомога більше практичних вмінь та знань майбутнім фахівцям:

-впроваджувати в навчальний процес новітні системи практичної підготовки студентів;

-формувати системи зв’язків між навчальним закладом і базами практики для набуття  студентами практичних умінь і навичок;

-розвивати у студентів професійно-практичні компетенції: соціальні, професійні, методичні, особисті.

Кафедра була ініціатором підписання угод про співпрацю Луцького НТУ з Поліською дослідною  станцією Національного наукового центру «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Волинською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН України, на базі яких створено філії.

Історія - це святая святих народу

Олександр Довженко

Рокинівський музей-скансен історії сільського господарства Волині

Завдяки узгодженню навчального плану бакалаврів освітньо-професійної програм із планом підготовки робітників за фахом «Тракторист-машиніст» студенти отримують посвідчення про здобуття даної робітничої професії та права тракториста.

Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя

І. Кант

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти займаються науково-дослідною, винахідницькою роботою, виступають з доповідями на наукових конференціях, відвідують виставки та екскурсії.

AGRO SHOW (м. Беднари, Польща)

Студенти кафедри неодноразово були призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт.

Підготовка кваліфікованих кадрів для сільськогосподарського виробництва є важливою задачею, яка успішно виконується і Луцьким НТУ. З метою вивчення передових агротехнологій та обміну досвідом між науковцями була започаткована Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в агропромисловому комплексі», яка відбувається що два роки у стінах Луцького НТУ.

Спорт – запорука здоров'я!!!

Хто не вміє відпочивати, той не може добре працювати

Китайська мудрість

Наша  молодь впевнено доказує свої таланти та інтелект

Під час захисту кваліфікаційних робіт студенти переконливо демонструють свої знання і навички, які вони здобули протягом навчання.

Ми бажаємо, щоб проведений в університеті час, допоміг студентам краще зрозуміти  самих себе, визначити  прагнення та цілі. Студентські роки дадуть натхнення для реалізації гарних ідей, у майбутньому  відкриють нові можливості проявити себе та отримати задоволення в професійному житті.

Загальновідомою є істина, що власне гідне життя можна побудувати лише тоді, коли однією з його основ є улюблена професія. Якщо ваше захоплення техніка та можливості її вдосконалення, а визначальною рисою характеру є наполегливість у прагненні до пізнання нового – запрошуємо опанувати спеціальність 208 Агроінженерія  в Луцькому національному технічному університеті.

Єдиний засіб утримати державу в стані

незалежності від будь-кого – це сільське господарство.

Володій ви хоч всіма багатствами світу,

якщо вам нічим харчуватися – ви залежите від інших

Жан-Жан Руссо