«Ті, що відкривають шлях до успіху». #17 Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #17 Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв

На сайті Луцького НТУ триває проєкт «Ті, що відкривають шлях до успіху», де ми знайомимо вас зі своїми кафедрами, їхніми особливостями, інноваційними розробками та унікальними досягненнями, і головне – людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними!

Сьогодні ми презентуємо кафедру технологій і обладнання переробних виробництв, історія якої розпочалась 13.07.2003 року. Кафедра входить до складу машинобудівного факультету, керівником якого є Цизь Ігор Євгенович, і від дня відкриття, її очолює Голячук Сергій Євгенович.

І так, знайомтесь: Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв здійснює підготовку за двома освітньо-професійними програмами:

«Харчові технології» (спеціальність 181 Харчові технології);

«Інжиніринг переробних і харчових виробництв» (спеціальність 133 Галузеве машинобудування).

Для людства є дуже важливим, щоб кожен день на столі була їжа, і щоб вона була свіжа, корисна та смачна. І це є головним завданням харчової і переробної промисловості держави.

Саме наш колектив – дружна команда, яка готова передавати свій досвід, знання, уміння молодому поколінню, готувати висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової та переробної промисловості України. Представляємо наш колектив:

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать опубліковані у закордонних виданнях тези доповідей та наукові статті.

Викладачі кафедри проходять стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном. Тематика стажування визначається викладачем відповідно до дисциплін, які він викладає, або напряму його наукових досліджень. Усі викладачі кафедри успішно закінчили спеціалізований курс навчання «Моделювання та випуск конструкторської документації в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0», а окремі отримали дипломи магістрів за спеціальністю 181 Харчові технології у Таврійському державному агротехнологічному університеті ім. Д. Моторного.

До наукової роботи залучені усі науково-педагогічні працівники кафедри. Результати наукових досліджень членів кафедри відображаються в захищених кандидатських і докторських дисертаціях, опублікованих монографіях, підручниках, навчальних посібниках, звітах із виконання науково-дослідних робіт, статтях у фахових виданнях України та закордонних виданнях, виступах на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

Колектив кафедри активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. На кафедрі на постійній основі функціонує науково-дослідницький студентський гурток, де студенти під керівництвом досвідчених викладачів проводять наукові дослідження. Результати цих досліджень публікуються у фахових виданнях України, матеріалах студентських наукових конференцій, а також висвітлюються у бакалаврських та магістерських роботах.

Для наших студентів, які володіють іноземними мовами, в Луцькому НТУ створені всі умови для навчання за програмами подвійних дипломів та проходження практики в європейських університетах.

Для студентів усіх курсів викладачами кафедри організовуються екскурсії на підприємства переробної та харчової галузей промисловості Волинської області і України, що дозволяють студентам ознайомитися із виробництвом та закріпити набуті теоретичні знання, а також обрати місце проходження навчальної та виробничої практики і майбутнє місце роботи. Крім того, куратори академічних груп організовують для студентів пізнавальні туристичні поїздки історичними місцями України. 

Також ми вміємо гарно відпочивати та любимо пізнавати рідну Україну…

Наші студенти виграють вітчизняні та міжнародні конкурси, мають можливість навчатись в аспірантурі і захищати кандидатські та докторські дисертації, а також можуть розпочати свою викладацьку кар'єру

Якщо Ви бажаєте пов’язати своє життя з розробкою нових харчових технологій або обладнання для виробництва продуктів харчування, наша команда докладе всіх зусиль, щоб допомогти Вам стати висококласним фахівцем. Чекаємо саме на Вас!