«Ті, що відкривають шлях до успіху». #20 Кафедра фундаментальних наук

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #20 Кафедра фундаментальних наук

На сайті Луцького НТУ триває проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми унікальними досягненнями та інноваційними розробками, а також особистостями, завдяки яким наші випускники стають успішними.

Сьогодні відкриває для вас двері кафедра фундаментальних наук (факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій).

Чи відомо Вам, яка сила найбільша у світі? Чи знаєте Ви формулу любові? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань Ви можете знайти завітавши на кафедру фундаментальних наук. Тут Вас завжди привітно зустрінуть завідувач та колектив кафедри, який складається з 15 викладачів (доцентів, кандидатів наук) та 3 лаборантів.

Кафедра функціонує у складі факультету КНІТ, під керівництвом декана Ростислава Григоровича Редька, а очолює її завідувач Юрій Васильович Коваль.

Фізика вивчає усі процеси, що відбуваються навколо нас. Разом з тим фізика – наука про природу. А що ж таке природа? Природа – це все, що нас оточує.  Закони фізики працюють скрізь і всюди в нашому з Вами житті. Чого варті лише усім нам відомі закони збереження. «Роби добро і це добро також обов'язково до тебе повернеться».

Якщо ж від філософських міркувань повернутися до більш земних речей, то не можна не процитувати академіків А.Прохорова і Р.Сагдеєва: «Добре відомо, що спеціалісти, які одержали достатньо широку фізико-математичну освіту, набувають здатності до «фізичного мислення», можуть самостійно освоювати нові технічні напрями, успішно працювати в них, легко переходити від вирішення одних задач до інших, шукати нетрадиційні шляхи, хоча нічого подібного вони, виражаючись по-студентськи, «не проходили» у вузі».

Математика є однією з найважливіших дисциплін в освіті сучасного спеціаліста. Вона виконує базову роль у науках. Дослідження та розв’язання наукових та практичних задач неможливі без глибоких знань математики. Математика сприяє формуванню системного мислення, вмінню аналізувати дослідження, створенню математичних моделей, формуванню висновків. Допускаючи найвищий ступінь абстракції, математики формулюють нові висновки і намагаються встановити їх справедливість.

Наш колектив готовий не лише дати Вам гарну освіту, але і навчити широко застосовувати набуті знання і навички  в практичній діяльності (техніці, будівництві, програмуванні, економіці тощо).

Отож, наша кафедра забезпечує викладання таких дисциплін як: фізика, загальна фізика, фізика оптичного зв’язку, теорія електричного зв’язку, технічна електродинаміка, вища математика, вища та прикладна математика, прикладна математика, теорія ймовірності та математична статистика, чисельні методи, комп’ютерна дискретна математика, дискретні структури, лінійна алгебра, математичний аналіз та ін.

Поряд з навчальним процесом на кафедрі активно ведеться і наукова робота, що є невід’ємною частиною нашого університетського життя.

У становленні наукових напрямів кафедри свого часу активно брали участь такі відомі фізики та математики, як д.ф.-м.н., проф. Федосов А.В., д.ф.-м.н., проф. Семенюк А.К., к.ф.-м.н., доц. Швай О.І., к.ф.-м.н., доц. Коробчук І.В.

На сьогоднішній день, кафедра фундаментальних наук є однією з перших в університеті за кількістю наукових публікацій у виданнях, що входять у міжнародні науково-метричні бази даних. Зокрема, лише в базі Scopus викладачі кафедри мають майже 80 публікацій.

Науковими напрямками кафедри є: фізика твердого тіла; фізика напівпровідників і діелектриків; теоретичні та прикладні питання математичної фізики. Вони реалізуються у науково - дослідних роботах, що виконуються на кафедрі, а саме:

- дослідження впливу різних фізико-активних впливів на властивості матеріалів електроніки та машинобудування (відповідальна особа - доцент Луньов Сергій Валентинович);

- математичні дослідженнях різноманітних систем та дослідження створення комп’ютерних математичних текстів (відповідальна особа - доцент Губаль Галина Миколаївна);

- створення фізичної моделі тріщиностійкості металів (відповідальна особа - доцент Гануліч Борис Костянтинович).

Поряд із досвідченими старшими колегами, активно залучаються до роботи і молодші за віком. Зокрема, під керівництвом к.ф.-м.н., доц. Луньова С.В. успішно проведено роботу та підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.

Крім того, викладачі кафедри освоюють нові знання, проходячи міжнародні наукові стажування за кордоном, в тому числі і у вузах-партнерах.

На початку 2020 року кафедра фундаментальних наук виграла грант в розмірі майже 700 тис грн для розвитку лабораторії фізики твердого тіла (відповідальний за лабораторію к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В.). Найближчим часом в даній лабораторії планується встановлення надсучасного обладнання, зокрема ІЧ-спектрометра, що відкриє можливості проведення нових досліджень.

У ході науково-дослідної роботи, ми активно співпрацюємо з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом фізики НАН України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Фізико-механічним інститутом НАН України, кафедрою експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Спільно з Інститутом електронної фізики НАН України, в рамках заключеного договору, здійснюються дослідження електричних, гальваномагнітних та тензоелектричних властивостей багатодолинних напівпровідників n-Ge та n-Si. Експериментальна частина роботи, згідно з договором, проводиться в науково-дослідній лабораторії фізики твердого тіла, що включає дослідження електричних та гальваномагнітних властивостей багатодолинних напівпровідників.

До того ж, кафедра є співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи».

Активно долучаються до наукової роботи і наші студенти. До слова, при кафедрі діє 3 студентські наукові гуртки. В результаті, студенти стають співавторами своїх перших наукових публікацій, беруть участь в різноманітних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

За високий професіоналізм та вагомий внесок у справу реалізації державної політики з розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді доцентів Гануліча Б.К., Тимощука В.М., Захарчука Д.А., Коваля Ю.В. та Луньова С.В. відзначено грамотами - подяками управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

Надзвичайно важливим для молоді є здобуття практичних навичок, саме тому, на кафедрі створено матеріально-технічну базу, яка дозволяє на належному рівні організовувати навчальний процес і напрацьовувати практичні вміння.

Так, на кафедрі працюють:

-лабораторія «Механіки та молекулярної фізики»;

-лабораторія «Електрики»;

-лабораторія «Електромагнетизму, коливань та хвиль»;

-лабораторія «Оптики»;

-лабораторія «Фізики твердого тіла, атомної фізики і фізики ядра».

Лабораторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою, стендами та засобами вимірювальної техніки.

Ми постійно впроваджуємо сучасні технології навчання. Практикуємо читання лекцій за допомогою систем мультимедіа, а також за завчасно даними студентам опорними конспектами, використовуємо педагогічні і методичні задачі, ділові ігри, дискусії.

На завершення нашого з Вами знайомства, якщо ж Ви все таки хочете дізнатися, яка ж сила найбільша? То відповідь на це запитання: «Найбільш потужна сила – це сила любові!». Не подумайте, це твердження не є відкриттям нашої кафедри. Ці міркування свого часу висловив ще Альберт Ейнштейн, запропонувавши у всім нам відому формулу «E=mc?» замість змінної «m» підставити силу любові та отримати при цьому замість «E» джерело безмежної енергії, здатної на все!

Саме таких принципів ми і намагаємося дотримуватися у нас на кафедрі. Як каже наш декан: «Ми Вас любимо!!!»

Завжди раді усім кмітливим та допитливим. До зустрічі на кафедрі фундаментальних наук!