«Ті, що відкривають шлях до успіху». #24 Кафедра комп’ютерних наук

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #24 Кафедра комп’ютерних наук

На сайті Луцького НТУ триває проект «Ті, що відкривають шлях до успіху», де ми знайомимо вас зі своїми кафедрами. Тут ви побачите особливості кожної з них, дізнаєтеся про новітні розробки та унікальні досягнення, і головне – познайомитеся з людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними!

Сьогодні презентуємо кафедру комп’ютерних наук (факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій).

Усім привіт! Ми раді презентувати нашу кафедру комп’ютерних наук, завідувачем якої є професор Юрій Йосипович Тулашвілі. Кафедра функціонує у складі факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, під керівництвом декана Ростислава Григоровича Редька.

Наша кафедра комп'ютерних наук (КН) утворена у вересні 2019 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Комп'ютерних технологій професійного навчання».

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та  магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» з галузі  знань - 12 Інформаційні технології:

122 «Комп’ютерні науки» (бакалавр, повний та скорочений терміни навчання).

Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Дипломований IT  фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу бізнес логіки програмного забезпечення (Business Analyst) та синтезу складних інформаційних систем на основі новітніх інформаційних технологій.

Випускник спеціальності Комп’ютерні науки володіє знаннями з сучасних фундаментальних та інженерних комп’ютерних наук та може працювати програмістом, web-дизайнером, розробником інформаційних порталів, що поєднують функціональні можливості web-сервісів та мобільних додатків,  виконувати функції адміністратора мереж та розробника баз даних, опрацьовувати дані великих обсягів (Big Data).

122 «Комп’ютерні науки» (магістр).

Дипломований фахівець зуміє проводити дослідження та науково-технічні розробки у галузі проектування та реалізації інформаційних систем. Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців з розвитку інформаційних технологій та управління проектною діяльністю.

Найголовніше, що справжніх фахівців в ІТ сфері готує наша команда професіоналів із великим досвідом -  кафедра комп’ютерних наук. Ми готові ділитися своїми знаннями та надбаннями із кожним з Вас!

Знайомтеся:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукові зацікавлення нашого колективу найрізноманітніші. Ми охоплюємо широкий спектр проблем розробки, функціонування інформаційних систем та розповсюдження електронної мультимедійної продукції. Серед основних напрямків наукових досліджень можна виділити наступні:

-проектування інформаційних систем;

-інформаційна безпека електронних ресурсів;

-WEB-технологія

-опрацювання відео- та аудіоінформації.

Наші викладачі є активними учасниками конференцій, семінарів, наукових заходів, де діляться досвідом та постійно вдосконалюються, аби стати кращими для вас!

Завідувач кафедри професор, доктор педагогічних наук Юрій Тулашвілі; виступ на ІІ Міжнародній науковій конференції “Pa?stwo a gospodarka – wyzwania wsp??czesno?ci” на тему “Monitoring and optimization market consumer purchasing power in the region using Android”  (Зеленогурський університет, Польща).

Співпраця з доктором хабілітованим, професором Інституту інженерії безпеки та науки з праці Зеленогурського університету Maria Agnieszka Paszkowicz під час проведення Польсько-Українського круглого столу.

Презентація електронного навчального посібника «Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп’ютері» на ХІІІ Міжнародній науковій конференції  EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA  в Жешувському університеті (Польща).

Організатор, професор Жешувського університету Войцех Валат (другий зліва) з членами української делегації.

Тулашвілі Ю.Й.  є автором більше 130 наукових та  навчально-методичних праць, з яких  4 навчальних посібників, що  мають гриф Міністерства Освіти та Науки України та 5 монографій.

У 2019 році професором Наталією Чернящук був проведений науково-практичний круглий стіл на тему  «Перспективи підготовки магістрів зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Захід умовно розділили на 4 тематичні секції:

- Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності фахівців (ресурсами CISCO);

- Програмне забезпечення для організації інформаційних ресурсів в Інтернеті;

- Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами України;

- Програмні засоби для аналізу та моделювання динамічних систем (застосування в освіті та сучасних наукових дослідженнях).

У списку найбільш прибуткових та потрібних професій, які будуть популярними впродовж наступних 5 років, одне з перших місць посідає програміст. Висококваліфіковані фахівці зі створення і обслуговування програмного забезпечення потрібні практично у всіх галузях народного господарства, тому інженерія програмного забезпечення – це професія майбутнього.

Учасниками круглого столу стали фахівці в ІТ-сфері, представники профільних відділ Луцької міської ради, директор реабілітаційного центру ВОО УТоС, науковці провідних ЗВО України.

Працевлаштуватися випускники можуть в сфері програмування та ІТ. Програміст фактично може використовуватися і в промисловості, і в навчальній, і в економічний сфері. Це дуже обширна і популярна спеціальність, яка зараз на ринку праці дуже затребувана.

Крім того, за організації кафедри відбувається щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, - науці і виробництві» (ІТОНВ).

Об’єднавши дослідження у всіх наукових напрямах, ми зможемо знайти наукові вирішення низки інформаційних питань, але дослідження не повинні лишатися лише теоретичними. Тому важливим та цінним є той факт, що нам вдалося об’єднати зусилля органів влади, іноземних та вітчизняних експертних установ, наукових організацій і тим самим об’єднати теорію і практику, використовуючи найкращі світові традиції.

У роботі конференції беруть участь більше 100 молодих науковців із різних країн світу та майже з усіх куточків України.

Особливу увагу ми приділяємо приділяє залученню талановитої молоді до наукової роботи.

Студенти спеціальності Комп'ютерні науки,  завідувач кафедри професор Тулашвілі Ю.Й. та  доцент Ліщина В.О. у 2019 році взяли участь у роботі Всеукраїнської ІТ конференції "Start In IT", що проходила у РК Adrenalin City. Студенти-випускники з зацікавленістю прослухали доповіді щодо стану та перспектив розвитку ІТ галузі у Луцьку, Рівному та Житомирі, щодо можливостей їх працевлаштування.     

Викладачі спеціальних дисциплін кафедри за матеріалами конференції визначили напрямки вдосконалення змісту навчальної підготовки за освітньою програмою спеціальності «Комп'ютерні науки».

А ще у 2019 р. відбувся захист дисертації асистента кафедри комп’ютерних наук Кошелюка В. А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Під час розгляду роботи члени спеціалізованої Вченої ради звернули особливу увагу на розробку та створення програмного забезпечення для візуалізації числового скінченно-елементного розв’язування задач термопружності для структурно-неоднорідних анізотропних елементів конструкцій.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наша кафедра успішно застосовує сучасні інформаційні технології для навчання студентів в період карантину. Для обговорення та вирішення робочих питань освітнього процесу, власні засідання ми проводимо дистанційно на платформі Zoom.

Для забезпечення якості освітнього процесу, дистанційне навчання на кафедрі КН Луцького НТУ здійснюється за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій Moodle, хмарні сервіси Google, Microsoft Teams, Zoom, програма для спілкування Viber, Skype, електронна пошта, мобільний зв'язок. Першочергове завдання викладача в умовах сьогодення – зрозуміти становище студентів, бути лояльним та вимогливим водночас.

У часи карантину усі лекції проводяться дистанційно, так само відбуваються лабораторні та практичні заняття, а також консультування студентів з виконання  КР та ДР.

Важливий та актуальний момент на сьогодні – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як викладачів забезпечити кожному студенту вільний доступ до знань.

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри організовують зимову школу для учнів 8-10 класів. Перший проект зимової школи стартував у 2019 році.

Це перша школа, пробний навчальний проект, який ми створили спільно з кафедрою комп’ютерної інженерії та кібербезпеки як платформу для того, щоби покращити подальше навчання після школи. Вона допоможе школярам розвинути свій потенціал, вдосконалити такі важливі якості як комунікація, мотивація, освоїти основи програмування, покращити розмовну англійську мову та зробити свій крок до успішного майбутнього. Тут немає нудних уроків, об’ємних домашніх завдань, незацікавлених у своїй роботі викладачів та балової системи оцінювання.

Ми пропонуємо практичні заняття викладачів-практиків та актуальні знання, без яких стати успішним фактично неможливо. Навчають учасників проекту основам веб-розробки, робототехніки, основам програмування та object-oriented programming.

У 2020 році ми провели зимову школу для учнів 8-10 класів, що функціонувала впродовж п'яти днів та була організована при студентській IT студії «PROSPEROUS  STUDIO  PROGRAMMING». Програмою занять передбачено навчання основам створення web-сайтів з використанням HTML і CSS, ознайомлення з об'єктно-орієнтованою клієнтською мовою JavaScript, що дозволяє web-додаткам робити сторінки сайту більш інтерактивними, а також прийоми кібербезпеки при побудові web-ресурсів.

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ З ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Діяльність Студентської IT студії спрямована на розроблення наукових завдань прикладного характеру та реалізацію інноваційних стартап проектів у сфері інформаційних технологій, популяризацію наукової та інтенсифікацію інноваційної й проектної діяльності студентів, поглиблення їх творчого потенціалу, відчуття спільноти у створенні нових проектів, набуття студентами потенціалу підприємницької ініціативи.

Партнерами кафедри комп’ютерних наук та студентської IT студії «PROSPEROUS  STUDIO  PROGRAMMING» є ІТ підприємства Луцька.

Інтернет-провайдер «Візор» є одним з департаментів підприємства «Візор» і спеціалізується на під’єднанні корпоративних клієнтів, фірм і приватних осіб до мережі Інтернет. Wetelo, Inc. - українська IT компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та наданням консультаційних послуг. Головні офіси компанії знаходяться у Луцьку та Львові.

Учасником Студентської IT студії може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету професійного спрямування та набути навичок проектно-практичної роботи!

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Ми завжди радо зустрічаємося із випускниками шкіл та коледжів, адже розуміємо, що перед ними стоїть складний вибір майбутньої професії. Тільки завдяки щирому спілкуванню та детальному роз’ясненню усіх тонкощів студентського життя, обрати правильний шлях стає легше. Тому радіємо нашим зустрічам і обіцяємо робити їх ще цікавішими.

ДОЗВІЛЛЯ НА КАФЕДРІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

У здоровому тілі – здоровий дух!

Викладачі кафедри завжди активні у спортивному житті університету. У вересні 2019 року студенти, викладачі, керівний склад Луцького НТУ в особі ректора Петра Савчука  та сейкхолдери з фірми «Візор» Чухрій Степан взяли участь у ІТ велопробігу Луцьк – Жидичинський Свято-Миколаївський монастир.

Велопоходи по Карпатських горах

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Особливо пишаємося нашими випускниками. Це мотивовані молоді люди, які готові пізнавати світ, відчувати усі його яскраві барви, будувати успішне життя  та отримувати усі переваги, завдяки власним талантам та зусиллям. Навчаючи вас, ми навчаємося і самі, - у цьому й полягає запорука нашого успіху!

Ми впевнені, що допитливий абітурієнт з впевненістю обере навчання у Луцькому НТУ за спеціальностями IT галузі на кафедрі комп’ютерних наук!

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 122 комп'ютерні науки до Луцького НТУ!