«Ті, що відкривають шлях до успіху». #27 Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #27 Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

На сайті Луцького НТУ продовжується інформаційний проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми унікальними досягненнями та розробками,  а також особистостями, завдяки яким наші випускники набувають тих навичок, які допомагають їм ставати успішними.

Підхоплює естафету знайомства з прогресивними та перспективними представниками Луцького НТУ Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки (машинобудівний факультет).

Ми раді представити вам нашу кафедру! Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки бере свій початок у складі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту з 1981 року, яку на той час очолював к. арх., доц. (д. арх., проф.) Лесик Олександр Володимирович. З 1985 року по 2000 рік кафедрою керував к. т. н., доц. Грищенко Віктор Григорович,  а з 2001 року по 2008 рік – к. т. н., доц. Бурчак Ігор Несторович.

На даний час кафедру очолює к. т. н., доц. Головачук Ігор Павлович. Підрозділ знаходиться у складі машинобудівного факультету, під керівництвом декана  к. т. н., доц. Цизя Ігоря Євгеновича.

Навчальний процес забезпечують п’ять викладачів:  доктор технічних наук, професор Пустюльга Сергій Іванович; три  кандидати технічних наук, доценти Головачук Ігор Павлович, Бурчак Ігор Несторович та Самостян Віктор Русланович  й старший викладач Клак Юрій Володимирович. Окрім виклдачів є ще два працівники допоміжного персоналу: технік I категорії Рибак Світлана Мифодіївна та інженер II категорії Горбач Віктор Михайлович.

Наші викладачі активно використовують платформу MOODLE для реалізації дистанційної форми навчання. Підготовка фахівців інженерного спрямування, технологів, дизайнерів, будівельників, архітекторів, комп’ютерників не обходиться без графічної складової.

Основні сфери застосування комп’ютерної графіки:

-конструкторська документація;

-комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності, обробка цифрових фотографій.

За допомогою комп'ютера створюються тривимірні об'єкти, двовимірні креслення, проектуються поверхні, відбувається анімування сцен. Без швидкого та точного вирішення графічних і геометричних задач не можна конструювати складні механізми й машини, будувати інженерні споруди, розвивати медицину тощо.

В конструкторській діяльності комп'ютерну графіку застосовують для підвищення продуктивності та точності інженерної роботи. Цього досягають автоматизацією розрахунково-графічних робіт, вирішуючи різноманітні задачі в області машинобудування тощо.

Використання 3D графіки дозволяє вирішувати найскладніші завдання демонстрації зовнішнього вигляду і внутрішньої будови обладнання та техніки. Візуалізація з потрібним ступенем фотореалізму може передавати, як красу дизайнерського задуму, так і внутрішню конструкцію та взаємодію вузлів й систем.

Створення складних інтерактивних макетів техніки та історичних об’єктів для музейних експозицій є одним із перспективних напрямів розвитку комп’ютерної графіки.

Макети і моделі в більшості випадків є основою музейної експозиції, вони створюють найбільш яскравий образ і запам’ятовуються надовго, розкриваючи перед глядачем структуру об’єкта.

Викладачі кафедри у своєму доробку мають більше 20 посібників  та є організаторами й активними учасниками різноманітних тематичних конференцій та круглих столів.

Створюючи 3D віртуальну локацію, для відповідності дійсності, ми аналізуємо історичний матеріал. Зокрема кафедрою разом із Луцьким братством було організовано ряд заходів спрямованих на створення 3D віртуальної реконструкції історичних споруд.

Віртуальне середовище все частіше використовується для реалістичного відтворення життєвого простору. Наприклад, для кожного абітур’єнта чи студента 3D екскурсія вузом, допомагає швидко знайти потрібну аудиторію, кафедру, деканат тощо. Грамотно розроблена система навігації, полегшує орієнтацію у місті, торговому центрі або виставковому комплексі, створює комфортне середовище і полегшує керування потоком відвідувачів.

Так студенти ЗВО під керівництвом викладачів кафедри створили 3D віртуальні локації ЗВО та міста Луцька й зайняли призове місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.


Викладачі кафедри для розширення кругозору студентів, намагаються їх зацікавити різноманітними способами представлення графічної інформації, долучити до наукової діяльності.

Все більшого поширення набувають голограми та псевдоголографічні зображення. Одним із ефективних методів стала проекція анімованих стереоскопічних зображень на прозорі відбиваючі поверхні, створюючи ілюзію об’єму зображуваних предметів. Завдяки доступності методики виготовлення відеоголографічного дисплею вони можуть використовуватися для відтворення важливої інформації під час презентацій та конференцій.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та беруть участь у міжнародних проектах.

Щорічно на базі кафедри проводиться перший тур Всеукраїнської олімпіади з нарисної геометрії, інженерної графіки та геометричного моделювання на ПК.

Студенти Бондарчук В., Гупало В., Селезнюк О., Біленький Н. та Гнатюк М.  у різні роки займали призові місця в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна  геометрія, інженерна графіка та технічна естетика», що відбувався у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та були нагороджені дипломами ІІ та ІІІ-го ступенів.

На кафедрі ведеться наукова робота за напрямом «Новітні комп’ютерні технології в інженерному проектуванні та освітній діяльності».

Викладачі кафедри є авторами ряду охоронних документів: патентів, свідоцтв на авторські твори.

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено модель розпилювача для порошкового фарбування та технологію його виготовлення.

На кафедрі, за сприяння ректора д. т. н., проф. Савчука Петра Петровича, вже кілька років поспіль  організовується «Школа асів комп’ютерної інженерної графіки» серед учнів шкіл м. Луцька та Волинської області, а весною прийдешнього року для учнів шкіл Луцька було проведено майстер клас.

Запрошуємо на навчання у Луцький національний технічний університет!

Викладачі кафедри будуть раді допомогти у набутті компетентностей з графічних дисциплін, адже інженерна графічна підготовка є невід’ємним елементом політехнічної освіти!