«Ті, що відкривають шлях до успіху». #28 Кафедра приладобудування

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #28 Кафедра приладобудування

На сайті Луцького НТУ триває проект «Ті, що відкривають шлях до успіху», де ми знайомимо вас зі своїми кафедрами, їхніми особливостями, інноваційними розробками та унікальними досягненнями, і головне – людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними!

Сьогодні ми презентуємо вам кафедру приладобудування, яку очолює завідувач Юрій Сергійович Лапченко. Кафедра функціонує у складі Технологічного факультету, під керівництвом декана Олега Васильовича Заболотного.

Привіт! Ми раді розповісти вам про нашу кафедру та усі її переваги. Кафедра «Приладобудування» згідно з наказом по Луцькому індустріальному інституту № 141 від 27 грудня 1995 року «Про організаційно-структурні зміни в інституті» відокремленням від випускаючої кафедри «Металорізальні верстати та системи» як окремий підрозділ. У нашій команді працюють 8 викладачів, серед яких доктор технічних наук, професор, 7 кандидатів наук і доцентів та 2 ст. лаборанта.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями:

152 – Метрологія та інформаційно—вимірювальна техніка / METROLOGY AND INFORMATION-MEASURING TECHNOLOGY за освітньою програмою: метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

153 – Мікро- та наносистемна техніка / MICRO-AND NANOSYSTEM TECHNOLOGY за освітньою програмою: мікро- та наносистемна техніка.

Обравши спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» випускники отримують практичні навички та знання щодо:

- проектування, експлуатації та ремонту вимірювальних засобів, пристроїв і систем вимірювання, контролю та діагностики обладнання;

- методів цифрової обробки сигналів для аналізу, фільтрації, перетворення, модуляції, демодуляції, ущільнення, архівації вимірювальної інформації;

- відтворення поведінки типових виробничих об’єктів контролю та управління за допомогою фізичних, математичних, логічних, алгоритмічних засобів базуючись на накопиченій вимірювальній інформації про статику та динаміку зовнішніх та внутрішніх параметрів об’єкту;

- розроблення та впровадження технічної документації для інформаційних систем виробничого контролю, діагностики та моніторингу стану складних технічних об’єктів;

- стандартизованих методів оцінювання та вимірювального контролю характерних властивостей продукції та параметрів технологічних процесів.

- метрологічного контролю, стандартизації та сертифікації медичного обладнання, біоматеріалів, а також інформаційних засобів медичного призначення;

- проектування, розробки та вдосконалення приладів і систем для біометрії та діагностики;

- стандартизації та сертифікації інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин, дослідження їх взаємодії з біологічними об’єктами;

- вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації, прийняття рішень і управління програмно-апаратними комплексами в медицині і біології;

- отримання, обробки, інтерпретації біосигналів та зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.

Наші випускники отримують інженерно-технічну кваліфікацію підготовки і можуть працювати у сфері проектування, конструювання, експлуатації, повірки та ремонту медичних та загально-технічних приладів і вимірювальних систем, які використовуються на підприємствах приладобудівної, машинобудівної, харчової, легкої та інших галузей промисловості. Випускник має право працювати у виробничих, проектних, та експлуатаційних підрозділах підприємств та організацій, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом приладів і систем.

Обравши спеціальність «Мікро- та наносистемна техніка» випускники отримують практичні навички та знання щодо:

- розробки та впровадження прогресивних комп’ютерно-інтегрованих технологій мікросистемної техніки;

- програмно-апаратного забезпечення проектування, виготовлення та функціонування прецизійних об’єктів мікропристроїв;

- розробки фізико-технічних та апаратно-програмних об’єктів інтелектуальної мікро- та наносистемної техніки;

- розробки фізико-технічних систем прецизійного формування мікро- та наносистемних тривимірних структур;

- конструювання, виготовлення та діагностики мікроелектромеханічних систем.

- направленого формування фізичних та механічних властивостей технічних та біологічних матеріалів та компонентів;

- застосування принципів інженерної механіки та біоматеріалознавства для дослідження й моделювання структури і функції опорно-рухового апарату і проектування штучних протезів його частин;

- конструювання, обслуговування та ремонту сучасної медичної техніки;

- інтеграції механічних елементів, датчиків, приводів і електроніки на мікросхемах, включаючи розробку мікророботів, для діагностики та лікування в медицині;

- дослідження та розробки технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів, розміри яких знаходяться в діапазоні мікро- і нанометрової шкали для використання змінених та ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.

Професійна діяльність фахівців пов'язана з розробкою технологій виготовлення, методів розрахунку, конструювання та діагностики мікроелектромеханічних і наноелектромеханічних систем, нанооб'єктів і наноструктурних матеріалів, метрологічного забезпечення вимірювань на мікро- та нанорівні і визначення механічних властивостей матеріалів і компонентів у мікро- та наномасштабі.

Фахівець з спеціальності «мікро та наносистемна техніка» має право працювати у виробничих, проектних, дослідницьких та експлуатаційних підрозділах підприємств приладобудівного профілю та організаціях, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом приладів і систем. А також можуть реалізовувати себе у виробничих, проектних, дослідницьких та експлуатаційних підрозділах підприємств приладобудівного профілю, що випускають вимірювальні, медичні прилади, та організацій, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом вимірювальних та медичних приладів й систем.

Під час проходження практики з студентами кафедри у Волинській обласній клінічній лікарні, яка оснащена найсучаснішою електронною медичною апаратурою

Студенти кафедри під час ознайомлення з сучасними науковими дослідженнями луцьких вчених

Крім того, наші студенти активно долучаються до програм семестрового навчання в університетах - партнерах. Так, наприкінці 2019 року студенти гр. МіВТ-31 Журибіда Тетяна та гр. МНТ-31 Романюк Іванна перебували на семестровому навчанні у Лодзькій політехніці (м. Лодзь, Польща).

Професорсько-викладацький склад кафедри приладобудування успішно освоює технологію дистанційного навчання в період перебігу карантину в Україні. Викладачі нашої кафедри впроваджують методики дистанційного навчання, модульного та семестрового контролю знань з використанням прогресивних комп’ютерних технологій.

Так, 20 травня 2020 року була проведена відкрита онлайн лекція з дисципліни: «Метрологія біомедичних досліджень» для студентів третього курсу спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» групи МіВТ-31, МіВТс-11 на тему: «Технології електрокардіографії», яку підготувала та провела доцент кафедри, к.т.н. Ірина Марчук.

Науковими напрямками кафедри є:

- технологічне керування параметрами якості та експлуатаційними характеристиками деталей машин і приладів на операціях механічного оброблення;

- розробка і дослідження методів та приладів для медикобіологічного діагностування;

- вдосконалення автоматизованих систем активного контролю та керування процесами шліфування деталей роликопідшипників;

- дослідження процесів віброабразивного оброблення деталей приладів.

Доцент Симонюк В.П. під час проведення дослідження режимів роботи вібраційної установки

Перевірка результатів дослідження мікрорельєфу оброблених деталей за допомогою вібраційної установки на профілометрі-профілографі

Стенд для проведення лабораторних занять з курсу “Промислові та побутові витратоміри” виконаний Петром Чубаєм та Андрієм Дейною під керівництвом доцента Кайдика О.Л. у рамках комплексної кваліфікаційної роботи бакалавра

Натурний зразок установки для повірки спідометрів виконаний Миколою Вовком та Ігорем Чернецьким під керівництвом доцента Кайдика О.Л. під час виконання кваліфікаційної роботи

В межах даних наукових напрямків викладачі кафедри беруть активну участь в проведенні конференцій, тренінгів, семінарів і т.д.

Проведення тренінгів завідувачем кафедри «Приладобудування» Лапченком Ю.С. та завідувачем кафедри «Електроніки та телекомунікацій» Заблоцьким В.Ю. для медичних працівників Волинської області для впровадження телемедичної платформи iPath, перинатального реєстру, програми openMEDIS для інвентаризації медичного обладнання (Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладах охорони здоров’я Волинської області та України у рамках реалізації україно-швейцарської програми «Здоров'я матері та дитини 2011-2015»)

Професор Марчук В.І. на VI Міжнародному форумі Інноваційних технологій в медицині (м. Білосток, Польща)

Відкриття 5-та Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи” (МІВТС-2016) (м. Луцьк-Світязь, 25?27 травня 2016 р. у Луцькому національному технічному університеті)

У період з 24 по 26 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Механіко-машинобудівного інституту відбувся прийом представників університету-партнера з метою проведення робочих нарад з питань наукової та освітянської співпраці. Захід організований в рамках налагодження співпраці між КПІ ім. Ігоря Сікорського і Берлінським технічним університетом та роботи над спільною науковою програмою «Ультра-компактний верстат з паралельною кінематикою для використання у мікровиробництві».

З української сторони були присутні науковці НТУУ КПІ, Чернігівського НТУ, Вінницького НАУ, Луцького НТУ, представники підприємств, зокрема Київського заводу «Арсенал», а також делегати із Берлінського технічного університету.

Участь у засіданні науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (НМК 7 підкомісія 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та 153 Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка) доцентів Кайдика О.Л. та Заблоцького В.Ю.

На підкомісії НМК покладено обов’язки, щодо визначення головних напрямків науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти. НМК визначають також основні напрямки удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації навчально-виховного процесу із урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної системи освіти.

Крім того, наші викладачі освоюють нові знання, проходячи міжнародні наукові стажування за кордоном, в тому числі і у вузах-партнерах. Так к.т.н., доцент Марчук Ірина Вікторівна проходила стажування в Щецінській Морській Академії (Республіка Польща). Індивідуальним планом проходження стажування було заплановано науково-педагогічне стажування на кафедрі інженерії продукції факультету Транспортної інженерії Щецінської Морської Академії. Під час проходження стажування доцент Марчук І.В. залучалась до проведення лекційних та практичних занять зі студентами магістерської підготовки з дисципліни Теорія систем. Крім того, Ірині Вікторівні була надана можливість ознайомитись з матеріально- технічною базою Морської Академії, методичною документацією кафедри та науковими і методичними розробками професорсько-викладацького складу кафедри, ознайомитись з особливостями організації навчально-виховного процесу та дозвіллям студентів Академії.

Доцент Кайдик О.Л. під час робочого візиту до Люблінської політехніки

Результати наукових досліджень викладачі публікують в різноманітних наукових виданнях як вітчизняних так і закордонних. Але насамперед в збірнику наукових праць «Перспективні технології та прилади», який входить до категорії В фахових наукових видань України (засновником є кафедра приладобудування).

Також викладачі беруть участь у конференціях різних рівнів та займаються винахідницькою діяльністю.

Також при кафедрі діяла (з 2011 по 2020 рік) спеціалізована вчена рада К32.075.06, яка брала до розгляду дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 Технологія машинобудування. На даний момент відбувається процедура продовження терміну діяльності спеціалізованої вченої ради на новий термін.

Захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри приладобудування Ештеіві Абдулсалам Мусбах Хаддуда

Захист кандидатської дисертації асистента кафедри приладобудування Ткачука А.А.

Захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Чалого В.Д.

Кафедра є організатором проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за напрямами: метрологія та вимірювальна техніка; інформаційні вимірювальні системи; метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції.

Метою проведення даного заходу є виявлення та розвиток обдарованих студентів; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді, а також залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Кафедра організовує проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку»

Не пасуть задніх в науковій роботі і студенти, які беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Наші випускники – наша гордість:

Якщо ви бажаєте пов’язати своє життя із мікро- та наносистемною технікою чи вимірюваннями, ви можете покластися на нашу дружну команду професіоналів! Ми знаємо, як зробити ваше навчання цікавим, ми можемо здійснити ваші мрії і дати впевнений старт в успішне майбутнє!