«Ті, що відкривають шлях до успіху». #29 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #29 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

У Луцькому НТУ продовжується проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми відкриваємо двері на кафедри та знайомимо з їхніми особливостями і досягненнями, а головне - людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними.

Сьогодні представляємо до вашої уваги кафедру фінансів, банківської справи та страхування (факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права).

Привіт, раді знайомству!

Ви хочете ефективно управляти своїм фінансовим майбутнім? Бути фінансово грамотним і впевнено дивитися у свій завтрашній день? Ми відкриємо Вам шлях до успіху!

Наша кафедра була створена у 2000 році (тоді ще як кафедра фінансів) і от вже 20 років ми готуємо фахівців за однією із престижних спеціальностей економічного профілю – «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ».

Знаходимось у складі Факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права (ФФОЛП), наш декан - д.т.н., професор Андрущак Ігор Євгенович.

Очолює професійний колектив завідувачка кафедри к.е.н., доцент Дорош Вікторія Юріївна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, 100% з науковими ступенями доктора і кандидата наук та вченими званнями професора і доцента.

Викладачі кафедри є провідними фахівцями у сфері фінансів, авторами навчальних посібників, монографій і наукових публікацій.

Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», яка заснована на студентоцентрованому підході. Ми чуємо кожного студента і нам важлива його думка щодо змісту курсів і якості викладання. Студенти беруть участь в онлайн-опитуваннях, можуть самостійно обирати напрям власних досліджень: зокрема запропонувати тему курсової чи наукової роботи, а також проходити практику на базі підприємств та установ, діяльність яких їх цікавить.

Окрім фахових дисциплін, кафедра викладає курс «Фінансова грамотність» для всіх тих, хто хоче поповнити свою скарбничку фінансових знань!

Підготовка спеціалістів базується на новітніх освітніх технологіях, інтерактивних методах і формах навчання, що зорієнтовані на останні тенденції досягнень науки і практики в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Впродовж навчального року для співпраці зі студентською аудиторією постійно запрошуються професіонали-практики. Зокрема, з Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області, Волинської облради (комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики) та ін. Більш того, курс «Фінансовий менеджмент» на нашій спеціальності читає Голова Волинської обласної ради - д.е.н., професор Вахович Ірина Михайлівна!

Значну увагу приділяємо практичній підготовці майбутніх фахівців: серед наших партнерів - провідні підприємства, фінансові установи та органи місцевого самоврядування регіону, пропозиції яких враховуються при розробці компонентів освітньої програми, а також які стають місцями проходження практики та проведення екскурсій для наших студентів. Що може бути краще, аніж наочно побачити як організована робота того чи іншого відділу та дізнатись від провідних спеціалістів про особливості їх професії?

Ми тримаємо постійний зв’язок із здобувачами, випускниками, роботодавцями та іншими стейкхолдерами. І нам є ким пишатися! Серед випускників кафедри - успішні керівники підприємств та організацій різних форм власності, засновники власного бізнесу, впевнені та потужні підприємці, науковці!

Кафедра активно співпрацює з іноземними ЗВО. Студенти мають можливість брати участь в міжнародних наукових заходах та програмах академічної мобільності (університети Німеччини, Польщі, Португалії тощо).

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми Луцького НТУ і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та одночасно отримати два дипломи українського та європейського університетів.

В рамках реалізації міжнародних програм для читання лекцій залучаються викладачі провідних світових ЗВО. Наприклад, наприкінці жовтня 2019 р. відомий американський професор Маркус Джоб прочитав студентам Луцького національного технічного університету лекцію про загальне управління якістю.

Окрім того, ми навчаємо студентів-іноземців, чим ще раз засвідчуємо, що освіта не має кордонів!

Ми пишаємось науковою роботою наших студентів, які постійно стають переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Це дозволяє їм не лише поглибити власні знання, а й розширити коло інтересів і знайомств.

Щороку (з 2012 р.) кафедра фінансів, банківської справи та страхування організовує і проводить ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», яку відвідують студенти усіх закладів вищої освіти України.

Ми постійно вдосконалюємося та розширюємо свої професійні знання, уміння та навички. Викладачі кафедри беруть участь у програмах підвищення кваліфікації у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових установах та ЗВО.

Наша кафедра активно освоює технології дистанційного навчання в умовах карантину. Засідання кафедри проводяться за допомогою платформи Zoom, а навчальний процес відбувається у віртуальному навчальному середовищі Moodle та Google Classroom.

Також к.е.н., доцентом кафедри Поліщуком Вадимом Григоровичем розроблено відеолекції-презентації для студентів з дисципліни «Фінанси» у YouTube та модульне тестування за допомогою Google-форм та QR-кодів.

Навчаємо студентів і вчимось самі бути активними, соціально відповідальними, свідомими громадянами нашої держави, беремо участь у благодійних проектах, спортивних та розважальних заходах. Спільна участь у таких подіях дозволяє будувати довірливі стосунки між студентством та викладачами, створює атмосферу дружньої університетської родини!)

Ми абсолютно відкриті до спілкування і активні у соціальних мережах, через які ділимось актуальною інформацією, емоціями і здобутками!

Тож, якщо Ви стоїте на початку життєвого шляху і обираєте професію, бажаєте поєднати своє життя з діяльністю у сфері фінансів, детально ознайомитись з фінансово-економічними процесами, аби стати успішним управлінцем, – саме з нами Ви можете дати успішний старт своїй кар’єрі!)

Керуйте ефективно власним фінансовим майбутнім!