«Ті, що відкривають шлях до успіху». #32 Кафедра економіки

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #32 Кафедра економіки

Луцький НТУ продовжує проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми особливостями, ексклюзивними розробками та унікальними досягненнями. Але головне – ми знайомимо вас із людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними.

Сьогодні вас радо вітає кафедра економіки (факультет бізнесу).

Кафедра економіки – це невеликий, але дружній колектив висококваліфікованих фахівців, своєрідний сплав молодості та досвіду, що забезпечує вирішення поставлених завдань у сфері освіти, науки, виховання та громадської діяльності. Завідувачем кафедри є Шубалий Олександр Михайлович. Кафедра перебуває у складі факультету бізнесу, під керівництвом декана Ковальчук Надії Віталіївни.

Історія кафедри

Історія нашої кафедри бере початок з 1 вересня 2007 року, коли шляхом поділу кафедри економіки та підприємництва була cтворена кафедра прикладної статистики та економіки праці. З 1 березня 2017 року кафедра прикладної статистики та економіки праці перейменована на кафедру економіки.

Колектив кафедри

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 7 штатних викладачів, серед яких  2 доктори наук, професори, 4 кандидатів наук, доцентів, 1 асистент.

Освітня діяльність кафедри

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх фахівців економічного профілю за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії (Ph.D) за перспективною спеціальністю 051 Економіка, яка відноситься до галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Інтегральні компетентності, яких набувають здобувачі освітніх ступенів бакалавр, магістр і доктор філософії (Ph.D) у процесі навчання за спеціальністю 051 Економіка (згідно відповідних Стандартів вищої освіти).

Логіка побудови навчальних планів за спеціальністю 051 Економіка передбачає формування у студентів також загальних та фахових компетентностей у сфері економіки та управління персоналом на усіх фундаментальних рівнях економічної системи, які представлені у вигляді піраміди.

Освітні програми «Економіка» бакалаврського, магістерського рівнів та доктора філософії спрямовані на підготовку висококваліфікованих економістів, які здатні працювати на підприємствах різних галузей та форм власності, організовувати власний бізнес або працювати на посадах економічного спрямування в органах державної влади та місцевого самоврядування, викладачами в закладах вищої освіти чи науковими співробітниками в наукових установах.

Освітня програма бакалаврського рівня «Управління персоналом та економіка праці» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які націлені на взаємодію, мають лідерські якості, та вміння працювати в команді, креативні, здатні вирішувати поставлені теоретичні, практичні й творчі завдання, працюючи керівниками різних ланок системи управління, або безпосередньо в службі управління персоналом, відділі кадрів, економічних службах підприємств, організацій та установ різних рівнів.

Важливу увагу ми приділяємо залученню фахівців-практиків до проведення освітнього процесу. Щорічно організовуємо Студентські дискусійні клуби за різноманітною актуальної для студентства тематикою: клуб «Роль лідерства в системі управління персоналом» (2019р.), «Трудова міграція молоді та її вплив на вітчизняний ринок праці» (2018 р.), «Перше робоче місце: очікування та реалії» (2017 р.), «Працевлаштування молоді як не від’ємний елемент процвітання нашої країни» (2016 р.), «Економічні особливості формування оплати праці в ринковій економіці» (2015 р.).

Також традиційно щорічно у грудні під керівництвом проф. Рудь Н.Т. проводиться студентський науковий семінар «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку».

Студенти кафедри економіки також беруть активну участь у різноманітних бізнес-тренінгах та бізнес-кейсах. 

Також представники роботодавців запрошуються до захистів кваліфікаційних робіт, де вони можуть підібрати потенційного працівника.

Важливим напрямом роботи кафедри є залучення до здобуття післядипломної магістерської освіти зі спеціальності 051 Економіка фахівців підприємств, установ та органів державної влади.

титУправління персоналом RGBНаукова діяльність студентів

Студенти спеціальності 051 Економіка активно залучаються до участі в науковій роботі кафедри, спільної роботи з викладачами по підготовці тез наукових доповідей, наукових статей, а також беруть участь у науково-практичних конференціях.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Сучасний персонал-менеджмент».

Наші студенти постійно займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах дипломних робіт у провідних ЗВО України.

За останні 5 років здобуто понад 15 призових місць та відзнак на заходах всеукраїнського масштабу.

Наукова діяльність викладачів

Головним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження актуальних проблем управління соціально-економічними системами, що знаходить свою реалізацію у проектах за наступною науковою тематикою:

– механізми управління соціально-економічними системами;

– формування та розвиток людського капіталу в трансформаційній економіці.

Протягом останніх 7 років викладачами кафедри захищено 1 докторську та 3 кандидатських дисертацій, видано понад 25 монографій, понад 5 підручників, понад 300 наукових статей, понад 350 тез доповідей та ін. наукових праць.

Кафедрою економіки з метою проведення консультацій з роботодавцями та іншими стейкхолдерами щорічно організовуються круглі столи, під час яких проводиться обмін досвідом та обговорюються проекти освітніх програм за спеціальністю 051 Економіка.

Круглий стіл «Формування точок росту економіки Волині: роль бізнесу, влади та професійної освіти» (2019р.)

Круглий стіл «Соціально-економічні та політико-правові засади підвищення рівня соціального розвитку регіону» (2019р., співорганізатор: кафедра соціального забезпечення та гуманiтарних наук)

Круглий стіл «Підвищення ефективності соціального діалогу на територіальному та локальному рівнях» (2018 р.)

Круглий стіл «Сучасні технології управління персоналом» (2017 р.)

Круглий стіл «Проблеми та перспективи саморозвитку персоналу» (2016 р.)

Круглий стіл «Конкурентоспроможність персоналу на сучасному ринку праці» (2015р.)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Протягом останніх 5 років традиційним стало проведення у грудні Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». До участі у конференції традиційно залучаються представники вітчизняних і зарубіжних начальних закладів та наукових установ, громадських організацій, щорічно отримуємо понад 300 тез доповідей.

Активну участь у конференції також беруть  наші студенти, які виступають з доповідями-презентаціями та публікують тези.

2019 рік:

2018 рік:

2017 рік:

2016 рік:

2015 рік:

Щорічно в рамках проведення наукових заходів кафедрою економіки видаються багатотомні збірники матеріалів конференції та круглих столів, програми конференцій.

Співпраця кафедри зі стейкхолдерами

В рамках реалізації практичної складової навчальних дисциплін, ми постійно організовуємо практичні заняття на базі провідних підприємств міста та області.

Студенти спеціальності 051 Економіка, як правило, знаходять своє перше робоче місце вже на 4 курсі.

У питанні проходження практик і працевлаштування студентів кафедра економіки активно співпрацює з відомими підприємствами міста та області: ПрАТ «СКФ Україна», ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», ПрАТ «Волиньхолдінг» (Nestle), ТОВ «Тигрес-Люкс», група компаній Fozzy Group, ТОВ «Імперія жирів» (ТМ «Мако»), Луцьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Татрафан», АТ «АК Богдан моторс» та ін. Крім того, враховуючи профільність спеціальностей, кафедра тісно співпрацює  з Волинським обласним центром зайнятості, Головним управління статистики у Волинській області, Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Представники цих компаній і державних установ запрошуються на науково-методичні заходи кафедри, захисти дипломних робіт, забезпечують працевлаштування випускників.

Матеріально-технічне забезпечення

За кафедрою економіки закріплено дві мультимедійні аудиторії – К203 та К204, які знаходяться в корпусі №3 по  вул. С. Ковалевської, 29.

Мультимедійна аудиторія «Саморозвитку» (К203) призначена як для проведення занять, так і для самостійної роботи студентів, де вони можуть вільно користуватись комп’ютером, WiFi, принтером, науковою літературою й статистичними збірниками.

Кафедра економіки також забезпечена портативним проектором, який використовується для показу презентацій в інших аудиторіях, які не забезпечені мультимедійним обладнанням.

На кафедрі завдяки співпраці з Головним управлінням статистики у Волинській області та Волинським обласним центром зайнятості створено інформаційну базу офіційних статистичних даних про соціально-економічний розвиток Волинської області, регіонів України та національної економіки України загалом.

Міжнародна діяльність кафедри

Навчання в Луцькому НТУ за більшістю спеціальностей, зокрема за спеціальністю 051 Економіка, дає можливість студентам  паралельного отримання «подвійного» диплому бакалавра чи магістра європейського університету (у Англії, Німеччині, Польщі, Португалії та ін. країнах). Важливою умовою є знання іноземної мови на рівні вище середнього.

Кафедра економіки з метою проведення спільних наукових досліджень, обміну між представниками професорсько-викладацького складу та студентами, проведення спільних науково-методичних конференцій і семінарів, організації спільних культурно-масових заходів активно співпрацює з:

- Економіко-гуманітарним університетом у Варшаві (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Vizja) (https://http://ukr.vizja.pl );

- Полєським державним університетом, м. Пінськ, Білорусь;

- Факультетом гуманітарних наук Варшавської політехніки (Politechnik? Warszawsk?) (https://www.pw.edu.pl).

У 2018 році викладачі кафедри також проходили наукове стажування у Економічному Університеті у Кракові та Люблінському Католицькому університеті Іоанна Павла ІІ.

Викладачі кафедри у 2019 році пройшли науково-педагогічне стажування «Академічна доброчесність», організоване Вищим Духовним Семінаріумом у Варшаві UKSW спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та Фундацією ADD (м. Варшава, Республіка Польща).

Закордонне стажування у Люблінському католицькому університеті ім. Іоанна Павла ІІ пройшов асистент кафедри (аспірант четвертого року навчання) Косінський Петро "PROM Programme – International scholarship exchange of PhD students and academics", м. Люблін, 22-26.07.2019р. Під час стажування виконувались архівні та бібліотечні дослідження в рамках програми PROM.

У січні 2020 року викладачі кафедри економіки у повному складі пройшли стажування з підвищення кваліфікації "Інноваційні методи регулювання економіки, ринку праці, соціального захисту, освіти та культури: досвід польських гмін" у Культурному центрі місцевого самоврядування в Новій Дембі, Польща.

Дозвілля викладачів та студентів

Керуючись висловом: «хто вміє добре працювати, той повинен вміти й добре відпочивати», викладачі кафедри періодично організовують спільне дозвілля. При цьому кафедрою неодноразово організовувалися спільні заходи зі студентами.

Захоплення викладачів у позаробочий час

Викладачі кафедри економіки мають ряд цікавих захоплень, які допомагають їм у позаробочий час забезпечити творчу реалізацію власного потенціалу в різних напрямах.

Наприклад, доцент кафедри економіки Антоніна Гордійчук професійно займається кінним спортом, є дипломованим спеціалістом з оздоровчої верхової їзди. В рамках роботи Клубу "АНТАРЕС", вона займається підготовкою молоді, яка здобуває призові місця на змаганнях, а також реалізацією ряду соціально відповідальних проектів з реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

Доцент кафедри економіки Олена Потьомкіна свій вільний час присвячує вивченню та розвитку методик ведення здорового способу життя, йоги, східних практик зцілення.

Доцент кафедри економіки Микола Дзямулич захоплюється колекціонуванням грошових купюр різних країн світу, має велику колекцію грошових артефактів різних часів. Кожна грошова одиниця в кожній країні має власну цікаву історію впровадження в обіг та розвитку.

Асистент кафедри економіки Петро Косінський захоплюється обробкою дерева, створює вироби, які мають практичне застосування в побуті, а також вирощує різні сорти винограду та займається виготовленням вина.

Професор кафедри Надія Рудь займається садівництвом та городництвом, вирощуючи екологічно чисті овочі та фрукти на власній присадибній ділянці.

Соціальна відповідальність

Серед основних своїх завдань ми вбачаємо виховання соціально відповідальної людини. Тому постійно в рамках викладання спеціалізованих дисциплін викладачі і куратори  кафедри залучають студентів до реалізації соціально відповідальних заходів.

Як правило такі заходи приурочуються до певних свят, зокрема до День захисту дітей (1 червня), до Дня Святого Миколая (19 грудня), а також в рамках проведення практичної складової навчальних дисциплін «Соціальна відповідальність», «Економіка праці і соціально-трудові відносини» тощо. Традиційно студенти і викладачі відвідують навчальні заклади міста та області для дітей з особливими потребами, громадську організацію «Повір у себе», яка організовує навчання і дозвілля для дітей з особливими потребами, а також інші подібні дитячі заклади міста та області.

Успішний захист кваліфікаційних робіт та отримання дипломів