«Ті, що відкривають шлях до успіху». #34 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #34 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Луцький НТУ продовжує проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми особливостями, ексклюзивними розробками та унікальними досягненнями. Але головне – ми знайомимо вас із людьми, завдяки яким наші випускники стають успішними.

Сьогодні вас радо вітає кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (факультет бізнесу).

Кафедра ПТБ – на пульсі викликів підприємництва!

Нам майже 30 років!!! Мало це чи багато? Для нас – це близько 3000 випускників, які сьогодні працюють у різних сферах економіки України і поза її межами.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітніми ступенями «бакалавр» (освітні програми «Економіка підприємства», «Підприємницькі студії», «Логістика»), «магістр» (освітні програми «Економіка підприємства», «Логістика»), «доктор філософії».

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ковальська Любов Леонідівна, яка успішно впроваджує стратегію розвитку кафедри, спрямовану на формування цілісної та відкритої системи створення прозорих умов для студентів з набуття практичних навиків в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також логістичних технологій ведення бізнесу. Кафедра функціонує у складі факультету бізнесу, під керівництвом декана, к.е.н., доцента кафедри ПТБ Надії Віталіївни Ковальчук.

Викладацький склад кафедри формують авторитетні, престижні в економічній освіті країни науковці та педагоги, що є авторами близько сотні підручників, посібників, монографій, є стипендіатами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, відмінниками освіти.

Ми розвиваємо у студентів унікальні підприємницькі компетентності в умовах зростаючої конкуренції, за рахунок формування новітніх освітніх програм, розроблених на основі інноваційних підходів, впровадження дуальної освіти тощо. Практичне спрямування та гнучкість до змін глобального економічного середовища – це ключові конкурентні переваги магістерських та бакалаврських освітніх програм нашої кафедри.

Про високу якість підготовки фахівців свідчить значна питома вага студентів-відмінників навчання, значний рівень працевлаштування випускників за профілем спеціальності, позитивні відгуки з провідних підприємств регіону (ПрАТ «СКФ Україна», ТзОВ СП «Модерн Експо», ДП «Автоскладальний завод №1 АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», ПрАТ «Теремно Хліб», ТзОВ «Алфаінтерпласт» ті ін.) та успішне кар’єрне зростання наших випускників (Вахович І.М. – голова Волинської обласної ради; Мерченко О.В. – засновник і тривалий час генеральний директор ТзОВ «Пакко Холдинг»; Хвещук О. – директор ТзОВ «Забіяка», Скорупський Т.Ю. ? керівник офісу маркетингу та розвитку бізнесу компанії «Дмитрук»; Гарасюк А.М. ? директор фінансової компанії «Европошта»; Савка Б.Р. – головний бухгалтер ПрАТ «СКФ Україна» та ін.).

Вагомою професійною перевагою професорсько-викладацького складу кафедри є регулярна активна участь у різноманітних семінарах, тренінгах, форумах, інших громадських заходах як регіонального, так і міжнародного рівнів, що дозволяє «тримати руку на пульсі» тенденцій соціально-економічного розвитку підприємницького середовища, швидко реагувати на виклики сьогодення та значною мірою самим бути їх продуцентом. Зокрема, лише в останні роки викладачі кафедри були залучені до дискусій щодо стратегічного розвитку Волинської області, соціального підприємництва, пошуку бізнес-партнерів, маркетингу, регіонального партнерства країн Східної Європи, ефективних продажів, органічного виробництва і фермерства, розширення економічних можливостей жінок тощо.

Це дозволяє перейняти практичний досвід успішних компаній та підприємців та імплементувати його в освітній процес підготовки фахівців, проводити власні тренінги для слухачів різних освітніх ступенів. Викладачами кафедри проводяться тренінги з питань стимулювання креативного мислення в сфері бізнесу, формування навиків підприємницької майстерності, розвитку підприємницького середовища в аграрній сфері, набуття компетентностей в підприємницькій діяльності, академічної грамотності в освітньому середовищі, франчайзингової форми підприємництва тощо.

Підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців активно проводиться вже з першого курсу навчання для того, щоб на фінішній прямій сформувати у студентів теоретичний і практичний базис створення та грамотного ведення бізнесу. Так, в рамках дисципліни «Організація створення власної справи» студенти мають можливість представити проєкти власних стартапів від моменту зародження ідеї аж до її втілення.

Студентів навчають, як правильно сформувати пакет необхідних документів для того, щоб вести бізнес і яким чином знайти свою «ринкову нішу» у конкурентному середовищі.

Кожен з таких проєктів є унікальним і самобутнім, адже студенти можуть самостійно обирати вид підприємництва – від авторських майстерень до IT-компаній, що дозволяє в повній мірі розкрити креативний потенціал кожного з них.

В процесі вивчення базових навчальних дисциплін студенти мають  змогу презентувати свої інвестиційні проєкти, опанувати навички підготовки і презентації бізнес-плану, підприємницької майстерності створення власної справи, формування бренду, оцінки ефективності реалізації проектних бізнесовий ідей, що є  вимогою часу.

Кафедра підтримує тісні партнерські зв'язки з провідними навчальними закладами України та зарубіжжя, Міністерством освіти і науки України, Волинською торгово-промисловою палатою, обласним центром зайнятості, органами державної влади та місцевого самоврядування, багатьма підприємствами та підприємцями.

Високий професіоналізм викладачів кафедри та їх постійне бажання саморозвитку, підвищення педагогічної майстерності, поглиблення знань, розширення й обміну досвідом, підтверджується їх активною участю у міжнародних програмах наукового стажування на базі провідних університетів Європи, зокрема, Hochschule Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences (м. Кьольн, Німеччина), Instituto Polit?cnico de Bragan?a (м. Браганса, Португалія). Своїми знаннями, досвідом та ідеями викладачі радо діляться зі студентами, стимулюючи їх не зупинятись на досягнутому, прагнути більшого та впевнено реалізовувати свій потенціал.

Стратегічним вектором розвитку кафедри ПТБ у найближчу перспективу є створення StartUP School LNTU, як науково-підприємницької платформи по генеруванню стартапів з боку академічного середовища, бізнес-середовища задля ефективного використання підприємницького потенціалу стейкхолдерів (учнів, студентства, безробітних тощо) щодо підвищення рівня їх підприємницької майстерності та активності.

Бажаємо абітурієнтам вірного вибору майбутньої професії, студентам – успішного навчання та підготовки до професійної діяльності!

Нехай корабель ПТБ

не знає штилю

в океані креативного пошуку!!!