Тренінг IBM Data Science Bootcamp

ТРЕНІНГ IBM DATA SCIENCE BOOTCAMP

 

 

У період з 12 по 19 серпня 2017 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було проведено тренінг IBM Data Science Bootcamp у рамках освітньої програми Intela Education.

 


 

 

Цей тренінг проводили два досвідчених науковці: Saeed Aghabozorgi i Polong Lin, що спеціалізуються на аналізі даних і є представниками компанії ІВМ. Заняття присвячувалися розгляду та вивченню, з застосуванням  мови програмування Python, наступних тем:

- Data Science with Python (Наука про дані), загалом ознайомлення з даною наукою, галузі в яких вона широко використовується;

- Data Analysis with Python (Аналіз даних), проведення аналізу масиву даних за допомогою Python;

- Data Visualization with Python (Візуалізація даних), з метою кращого сприйняття інформації необхідна інтерпретація даних після їх аналізу на графіках, діаграмах, картах тощо;

- Computer Vision with Python (Комп’ютерне бачення), автоматизоване розпізнавання зображень (обличчя, предмети, їжа, будинки, автомобілі…) за допомогою програми IBM Watson Visual Recognition;

- Chatbots with Watson (Чатботи), принципи побудови різноманітних чатботів;

- Machine Learning with Python (Машинне навчання), розробка алгоритмів автоматизованого машинного навчання та прийняття рішень машиною;

- Big Data (Великі дані), обробка великих даних із застосуванням онлайн ресурсів, кластерів, суперкомп’ютерів;

- Deep Learning with Tensorflow (Поглиблене машинне навчання з програмою Tensorflow), обробка величезних масивів даних швидкими методами, штучний інтелект.

 

 

Представник технологічного факультету Луцького НТУ (кафедра прикладної механіки) ст. викладач Сичук Віктор Анатолійович пройшов вищезгаданий тренінг, успішно склав іспит і отримав відповідний сертифікат компанії ІВМ.

 

 

Отримані знання будуть надзвичайно корисні в аналізі даних, отриманих після проведення наукових досліджень, аналітичному прогнозуванні подій на основі статистичних даних, проведенні масштабних комп’ютерних розрахунків будь-якої складності та ресурсоємкості, розробці «штучного інтелекту».

 


Сичук В.А.,
ст. викладач кафедри ПМ