У Луцькому НТУ нові факультети та кафедри

У Луцькому НТУ нові факультети та кафедри

Від 1 січня 2021 року у Луцькому НТУ функціонують нові факультети та кафедри. Деякі із підрозділів стали новоствореними, а окремі з них дістали нові назви.

Особливо актуальною інформація є для наших вступників, тому пропонуємо ознайомитися зі змінами, проведеними згідно з наказом ректора Ірини Вахович.

Традиційно, найвищою гілкою влади у Луцькому НТУ є ректор, ректорат та вчена рада. За окремими спрямуваннями працюватимуть чотири проректори з науково-педагогічної роботи:

абезпечення якості освіти;

-партнерство;

-дослідження;

-інфраструктура.

Щодо факультетів, то відтепер у ЗВО функціонують:

-Факультет архітектури, будівництва та дизайну;

-Факультет транспорту та механічної інженерії;

-Факультет аграрних технологій та екології;

-Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій;

-Факультет митної справи, матеріалів та технологій;

-Факультет бізнесу та права;

-Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій.

Кожен факультет має нові або ж перейменовані кафедри, зокрема на ФАБД діятимуть: кафедра архітектури та містобудування, каф. будівництва та цивільної інженерії, каф. дизайну та графіки, каф. електричної інженерії, каф. прикладної математики та механіки.

На ФТМІ функціонуватимуть: кафедра автомобілів та транспортних технологій, каф. галузевого машинобудування, каф. прикладної механіки та мехатроніки, кафедра фізики та вищої математики.

ФАТЕ у своєму підпорядкуванні матиме: каф. екології та агрономії, каф. аграрної інженерії, каф. лісового господарства.

На ФКІТ працюватимуть: кафедра комп’ютерних наук, каф. інженерії програмного забезпечення, каф. комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, каф.електроніки та телекомунікацій.

Новий факультет МСМТ поповниться: кафедрою товарознавства та експертизи в митній справі, каф. матеріалознавства, каф. технологій і обладнання переробних виробництв, каф. технологій легкої промисловості, каф. туризму та готельно-ресторанної справи.

Окрім звичних кафедр для факультету бізнесу, додається ще кілька кафедр, а відтак на ФБП функціонуватимуть: кафедра обліку і аудиту, каф. фінансів, банківської справи та страхування, каф. менеджменту, каф. маркетингу, каф. підприємництва та логістики, каф. економіки, каф. міжнародних економічних відносин, каф. права.

Новостворений факультет ЦОСТ поповниться: кафедрою цифрових технологій, каф. соціогуманітарних технологій, каф. фізичної культури, спорту та здоров’я, каф. іноземної та української філології, каф. цивільної безпеки.

Із деталями про усі структурні зміни можна ознайомитися у наказі за посиланням: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/files12/nakaz.pdf