У Луцькому НТУ останнє засідання чинної вченої ради

У Луцькому НТУ останнє засідання чинної вченої ради

У Луцькому національному технічному університеті відбулося засідання вченої ради, під головуванням в.о. ректора Петра Савчука. Сьогодні воно особливе, адже востаннє відбувається за участі чинного складу. Оскільки із 25 вересня закінчується строк повноважень вченої ради, відтак, наступна зустріч триватиме уже в оновленому складі.

«Сьогодні особливе засідання, бо в цій каденції ми зустрічаємося востаннє. За цих 5 років ми зробили дуже багато. Ми створили дієвий робочий орган управління університетом та експертизи напрацювань. Надіюся й надалі ми будемо йти цим шляхом», - зазначив в.о. ректора Петро Савчук.

На порядок денний цього разу винесено 10 питань та одне – «Різне».

Перш за все, Петро Савчук коротко прозвітував про роботу вченої ради за 2015-2020 роки. Зокрема, він акцентував увагу на прийнятих кадрових рішеннях, що були покликані покращити якісну складову  науково-педагогічного складу; створенні 8 нових кафедр; внесенні багатьох структурних змін; розгляді питань, що підсилювали результативність  роботи університету, його впізнаваності, ефективності підготовки фахівців високої кваліфікації та якості освітнього процесу; нових імплементованих положеннях. В.о. ректора подякував колегам за плідні дискусії на засіданнях, дієву співпрацю та впровадження важливих для розвитку університету напрацювань.

Згодом присутні на засіданні розглянули присвоєння вченого звання доцента Громик Оксані Миколаївні по кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи. Так, учений секретар Алла Земко озвучила біографічні дані кандидатки та закликала до голосування. Отож, за результатами таємного волевиявлення, питання щодо присвоєння вченого звання було підтримане більшістю голосів.

Своєю чергою, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Оксана Ляшенко доповіла про виконання ухвали з питання «Підсумки вступної кампанії університету та коледжів у 2019 році і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів у 2020 році». Крім того, проректорка прозвітувала про підсумки акредитаційних експертиз та зауважень експертних груп щодо системи забезпечення якості.

За словами Оксани Ляшенко, система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Луцького НТУ знаходиться у стадії активного вдосконалення. Протягом 2019-2020 навчальних років було проведено Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти 17 акредитаційних експертиз відповідно до 17-ти освітніх програм, з них 9 ОП – акредитовано на 5 років, умовну акредитацію отримали 8 ОП. У своїй доповіді проректорка відзначила основні причини невдалих акредитацій і недоліків ОП за висновками НАЗЯВО. Разом з тим, були виокремлені позитивні зрушення та зацікавленість у швидкому реагуванні та виправленні недоліків.

Олена Кузьмак, в.о. завідувача відділу забезпечення якості освіти та неперервного навчання, прозвітувала про результати перевірок кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр усіх спеціальностей на наявність академічного плагіату по факультетах.

Вона зазначила, що протягом червня 2020 року була проведена перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за освітнім ступенем «бакалавр» усіх спеціальностей на наявність академічного плагіату. Для її здійснення на засіданнях кафедр були призначені відповідальні особи за інструментальну перевірку кваліфікаційних робіт, які виконали покладені на них обов’язки у повній мірі. Таким чином, було перевірено усі роботи, з яких лише дві не допущено через високий ризик плагіату.

Про організацію дистанційного навчання в Луцькому НТУ: стан та шляхи вдосконалення розповіла начальник навчального відділу Неля Решетило. За її словами, відповідно до наказів ректора Луцького НТУ з березня 2020 року щодо заходів запобігання поширенню захворювання  на коронавірус COVID-19 в університеті було організовано освітній процес з використанням відповідних дистанційних технологій, який загалом було проведено на належному рівні, що є позитивним з точки зору забезпечення прав здобувачів вищої освіти. Загалом, каже Неля Решетило, варто відзначити достатньо відповідальне ставлення більшості деканів та завідувачів кафедр до організації дистанційного навчання і виконання розпоряджень і наказів адміністрації. Так, члени вченої ради обговорили адміністрування системи дистанційного навчання, підвищення ефективності навчання, мотивацію студентів та наявність якісного контенту на платформах дистанційного навчання.

Начальник навчального відділу також доповіла про затвердження голів ЕК та аналіз результатів атестації здобувачів вищої освіти у 2019-2020н.р. за освітнім ступенем бакалавр та продемонструвала аналіз успішності і результатів екзаменаційної сесії в університеті за рік.

Заслухавши звіт, члени вченої ради відзначили, що відділ проводить достатню роботу щодо аналізу успішності відповідно до законодавства у сфері вищої освіти та нормативної бази Луцького НТУ.

Звіт про виконання Стратегії інтернаціоналізації Луцького національного технічного університету представила до загального огляду проректор з НПР Олена Ковальчук. Метою інтернаціоналізації Луцького НТУ, наголошує вона, є всебічне сприяння розвитку та процвітання університету, підвищення його загальноукраїнського та міжнародного рейтингу, адаптація до європейських і світових стандартів освіти. Міжнародна діяльність у зв’язку з інтеграцією університету в міжнародний освітній простір включає в себе основні напрямки, серед яких: академічна і наукова співпраця з іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями, асоціаціями та мережами; організація академічної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів, стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів закордоном; надання освітніх послуг для іноземних студентів в університеті; використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі; сприяння науковій співпраці з іноземними колегами; участь у міжнародних проектах (програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах); грантова діяльність тощо.

Олена Ковальчук окреслила пріоритетні напрямки інтернаціоналізації та чотири стратегічні цілі для впровадження стратегії інтернаціоналізації в життя Луцького національного технічного університету.

Натомість, щодо виконання ухвали «Про стан та заходи з покращення харчування студентів і співробітників Луцького НТУ» доповів голова профкому Віктор Мартинюк.

Насамкінець, члени вченої ради розглянули питання «Різне», а відтак, затвердили концепцію національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти Луцького НТУ та положення про Раду з якості вищої освіти у Луцькому НТУ. Крім того, рекомендували до друку навчальний посібник, збірник тез доповідей та наукові журнали.

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ

Фото – Олена Третяк

Більше фто тут:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LutskNationalTechnicalUniversity&set=a.1675909885896388