У Луцькому НТУ відбувся науковий ІТ-семінар для молодих вчених

У Луцькому НТУ відбувся науковий ІТ-семінар для молодих вчених

У Луцькому національному технічному університеті 12-13 травня 2020 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»,

До участі у семінарі запрошувались молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти. 

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.

2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.

3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.

4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.

5. Організація баз даних.

6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

Матеріали семінару

Планується видання матеріалів семінару на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови):

1. Тез доповідей (обсяг: 1-2 повних сторінки).

2. Статей у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», який рішенням МОН України наказом № 409 від 17.03.2020р. включено в перелік наукових фахових видань України категорія "Б". Матеріали, що подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника. Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.

Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

Відповідальний секретар: Костючко Сергій Миколайович, к.т.н., в.о. доц. кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки

E-mail: conference.lntu.ce@gmail.com