У Луцькому НТУ відбувся захист дисертації науковиці з Львівської політехніки

У Луцькому НТУ відбувся захист дисертації науковиці з Львівської політехніки

У Луцькому національному технічному університеті розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада. Сьогодні до їхнього розгляду була представлена наукова робота к.е.н., доцента кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка» на здобуття доктора економічних наук Бочко Олени Юріївни.

Передусім, привітав членів спеціалізованої вченої ради та побажав їм плідної роботи ректор Луцького НТУ Петро Савчук:

«Для мене велика радість, що одна із наукових докторських рад продовжить свою успішну роботу. Хочу вам побажати, аби вона була плідною та взаємовигідною. Рада дійсно дуже потужна і важливо, щоб вона була прикладом мудрості, толерантності, принциповості, але без «чорних шарів», як кажуть «технарі». Ви насправді робите важливу роботу, бо атестація наукових кадрів високої кваліфікації є важливою і для економіки, і для регіону, і для України в цілому. Тому нехай у вас все вдається, нехай будуть талановиті і успішні здобувачі», - зазначив ректор.

Потому голова ради, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ Любов Ковальська відзначила наявність кворуму на засіданні та оголосила початок роботи ради.

За її словами, на порядок денний засідання винесено 2 питання: захист дисертаційної роботи Бочко Олени Юріївни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; затвердження висновків експертів спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертаційної роботи.

Зазначимо, що тема дисертаційної роботи: «Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах маркетингу». Науковий консультант - д. е. н., професор Савіна Наталія Борисівна. Офіційні опоненти: д.е.н., професор Сторонянська Ірина Зеновіївна; д.е.н., професор Буднікевич Ірина Михайлівна; д.е.н., професор Захарченко Володимир Іванович.

Згодом для оголошення матеріалів представлених здобувачем, слово надали вченому секретарю спеціалізованої вченої ради, к.е.н. доц. Катерині Оксенюк. Вона ж озвучила біографічні дані здобувача, наукові інтереси та напрацювання.

Потому для виступу запросили доповідача Олену Бочко, котра презентувала власне дослідження. Зокрема, кажучи про актуальність теми, здобувач наголосила, що в умовах формування в Україні конкурентоспроможної ринкової економіки особливої ваги набувають питання здійснення трансформаційних змін функціонування регіональних ринків молочної продукції із поступовим переходом від ринку виробника до ринку споживача. Окреслені зміни вимагають забезпечення керованості і оптимальності процесу формування збалансованої структури ринку молочної продукції з точки зору витрат і часу перебігу, а виявлена проблема зумовлює потребу у здійсненні деконструкції ринку молочної продукції з орієнтацією на регіональний рівень, зважаючи на особливості їх виробництва і споживання, логістичну (транспортну, складську, пакувальну) придатність та потенціал ринкової інфраструктури. Деконструкція ринку молочної продукції повинна відбуватися відповідно до принципів економічної доцільності та раціональності, а отже, відповідні бізнес-процеси повинні ґрунтуватися на реальному попиті на молочну продукцію в динамічному вимірі, що підтверджує особливе значення застосування маркетингових концепцій у формуванні корисності динаміки даного попиту, раціональної поведінки у сфері виробництва сировини, готових продуктів та їх просторову дистрибуцію через забезпечення ефекту масштабу і спеціалізації, упровадження методів промислового виробництва, систем управління якістю в ланцюгу поставок тощо.

Отож, об’єктом дослідження є процес деконструкції регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу, а предметом дослідження – теоретико-методологічні й прикладні засади формування, систематизації та розвитку процесів деконструкції регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу.

В рамках поставленої дослідницею мети наукової роботи, а саме обґрунтування теоретико-методологічних засад деконструкції регіональних ринків молочної продукції на основі концепцій маркетингу та розробки практичних рекомендацій для їхнього впровадження, було виконано наступні завдання:

- дослідити дефініцію «деконструкція регіональних ринків молочної продукції»;

- сформувати модель інституційної інфраструктури регіонального ринку молочної продукції в процесі його деконструкції;

- розкрити зміст детермінант, які визначають напрям деконструкції ринків молочної продукції в регіонах України на засадах концепцій маркетингу;

- розробити алгоритм деконструкції регіональних ринків молочної продукції;

- розвинути класифікацію факторів впливу на кон’юнктуру регіонального ринку молочної продукції;

- здійснити формалізацію середовища маркетингу учасників регіонального ринку молочної продукції;

- імплементувати маркетингову стратегію в процес деконструкції регіональних ринків відповідно до встановленої стадії деконструкції;

- встановити істотність впливу інтернет-технологій на поведінку споживача;

- сформувати механізм деконструкції регіонального ринку молочної продукції;

- удосконалити структуру ланцюга цінності обслуговування клієнта в умовах деконструкції регіональних ринків молочної продукції;

- розробити когнітивну модель кон’юнктури регіонального ринку молочної продукції;

- розвинути підхід до оцінювання ефективного регіонального маркетингу на ринку молочної продукції;

- ідентифікувати стратегії розвитку регіонального ринку молочної продукції з використанням процесів моделювання.

Відтак, після заслуховування дослідження, члени спеціалізованої вченої ради мали нагоду поставити запитання, висловити зауваження та заслухати відгуки опонентів, після чого одноголосно прийняли позитивне рішення.

 


 

Більше фото за посиланням: https://www.facebook.com/pg/LutskNationalTechnicalUniversity/photos/?tab=album&album_id=1141766169310765

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ