У Луцькому НТУ захист докторської дисертації

У Луцькому НТУ захист докторської дисертації

У Луцькому національному технічному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради щодо присвоєння наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка Косінському Петру Миколайовичу. Темою дисертації стало «Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області». Науковий керівник здобувача д.е.н., професор Шубалий Олександр Михайлович.

Передусім, з вітальним словом виступив проректор із НПР Шимчук Сергій Петрович. Він привітав усіх присутніх із знаковою для університету подією, відзначив, що розвиток науки – дуже актуальне питання для нашої держави, тому варто робити усе, аби підтримувати та стимулювати молодих вчених. Також Сергій Шимчук зауважив, що тема дисертації особливо популярна на території Волинської області, адже наш регіон доволі багатий на природні ресурси і потребує переробних виробництв.

Після цього, голова ради Ковальська Любов Леонідівна зачитала тему дисертації, представила усіх членів ради та офіційного опонента здобувача – д.е.н., професора, ректора Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая Худолей Вероніку Юріївну. Опонент взяла участь у захисті дистанційно, через онлайн-систему Майкрософт Тімс. Крім того, у ролі опонента виступила д.е.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Ковшун Наталія Едуардівна.

Рецензентами є: д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету Лютак Олена Миколаївна та к.е.н., доцент кафедри економіки Луцького національного технічного університету Гордійчук Антоніна Іванівна.

 

Так, у рамках дисертації Петром Косінським було удосконалено дефініцію поняття «система економічного стимулювання розвитку поглибленої переробки природних ресурсів», під якою пропонується розуміти комплекс взаємопов’язаних підсистем (соціально-економічних, фінансово-економічних, еколого-економічних, економіко-правових та ін.), що містять форми, методи, механізми та інструменти економічного стимулювання, спрямовані на спонукання суб’єктів природокористування до максимального розширення «ланцюгів» створення доданої вартості на основі розвитку виробництв із поглибленої переробки місцевої природно-ресурсної сировини та відходів. Зроблено висновок, що між природно-ресурсною та переробною сферою налагоджуються тісні фінансово-економічні, еколого-економічні та соціальноекономічні взаємозв’язки, що націлені на забезпечення комплексної поглибленої переробки природних ресурсів. Визначено основні завдання, принципи та функції економічного стимулювання в природно-ресурсній сфері, основні напрями стимулювання переробки природних ресурсів за сферами діяльності, до яких віднесено: інноваційну, інвестиційну, фінансово-економічну, соціальну та правову сфери. Запропоновано поділяти методи стимулювання переробки природних ресурсів на інноваційні, універсальні та вибіркові (які залежно від джерела впливу можуть бути класифіковані на методи прямого та непрямого впливу).

Коім того, була проведена оцінка застосування інструментів економічного стимулювання розвитку переробних виробництв регіону на базі використання місцевої природної сировини свідчить, що в області є низькою ефективність прийнятих державних і регіональних програм у цій сфері. У «Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року» взагалі не визначено чітких резервів і пріоритетів щодо розвитку переробних виробництв регіону на базі місцевих природноресурсних комплексів. Частка видатків місцевих бюджетів на розвиток сільського господарства, лісового господарства, рибальства, мисливства постійно зменшується. Загалом зроблено висновок, що діюча у регіоні система стимулювання є не досконалою.

Відтак, після заслуховування дослідження, члени спеціалізованої вченої ради мали нагоду поставити запитання, висловити зауваження та заслухати відгук опонента, після чого одноголосно прийняли позитивне рішення про присвоєння Косінському Петру Миколайовичу наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Щиро вітаємо молодого вченого та бажаємо подальшого кар’єрного зросту!

Олена Третяк, інформаційний відділ Луцького НТУ