У Луцькому НТУ запрацює Юридична клініка «Veritas Верітас»

У Луцькому НТУ запрацює Юридична клініка «Veritas Верітас»

На засіданні вченої ради Луцького національного технічного університету було розглянуто та затверджено Положення про Юридичну клініку  «Veritas Верітас».

Метою створення нового підрозділу є:

- закріплення теоретичних знань, набуття практичних вмінь та здобуття професійних навичок студентами-консультантами Університету;

- надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим групам суспільства;

- формування правової культури громадян;

- виховання студентів на принципах верховенства права, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

- впровадження в освітній процес елементів практичної підготовки студентів - консультантів у сфері юридичних послуг.

Основними завданнями Юридичної клініки є:

- надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

- надання громадянам, зокрема соціально-вразливим верствам населення, безоплатної правової допомоги;

- популяризація юридичних клінік в Україні та надання допомоги при створенні та організації роботи інших юридичних клінік;

- проведення заходів з правової освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування студентів під час освітнього процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні проблеми громадян.

Ознайомитися з Положенням, можна за посиланням: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/files12/polozhennya_pro_yuridichnu_kliniku.pdf