Вчена рада Луцького НТУ: теми дня та пріоритетні завдання

Вчена рада Луцького НТУ: теми дня та пріоритетні завдання

У Луцькому НТУ другий день поспіль тривають засідання вченої ради, під головуванням ректора Ірини Вахович. Цього разу на розгляд представників колегіального органу університету винесено 10 питань та одне – «Різне».

Розпочалося засідання із кадрових рішень, підсумків вступної кампанії та результатів прийому на навчання іноземних громадян.

Згодом про роботу та перспективи розвитку технологічного факультету доповів декан Олег Заболотний. За його словами, на факультеті ведеться активна робота щодо забезпечення якості освітнього процесу, наукової та міжнародної діяльності, звітної документації та покращення матеріально-технічного забезпечення кафедр. На сьогоднішній день факультет готує фахівців за 9 спеціальностями та 11 освітніми програмами. Здобувають освіту на ТФ 634 студенти денної та 80 студентів заочної форм навчання. Позитивним є той факт, що з року в рік вдається набирати майже однакову кількість студентів, хоча у 2020 році відбувся приріст числа вступників до 173 осіб. Тривожить викладацький склад те, що молодь втрачає бажання продовжувати навчання на магістратурі й більше прагне виїхати за кордон або надає перевагу працевлаштуванню.

Забезпечують навчальний процес на факультеті шість кафедр. Тож Олег Заболотний акцентував увагу на їхньому кадровому, наголосив на перевагах та проблемних моментах, які варто усунути, розповів про стажування викладачів та підготовку аспірантів.

Своєю чергою, щодо підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти доповіла начальник навчального відділу Неля Решетило. Вона наголошує, що загалом теми роботи/проєкти актуальні та відповідають вимогам стандартів вищої освіти України. Вони виконуються здобувачами самостійно і з використанням сучасних інформаційних технологій, а керівництво здійснюють переважно висококваліфіковані фахівці та провідні вчені університету.

Однак, існує низка недоліків, які необхідно виправляти, а саме те, що невідкладного вирішення потребує питання регламентування процесу підготовки кваліфікаційних робіт та обліку часу, відведеного на їх підготовку за РВО магістр.

Таким чином, вчена рада ухвалила затверджувати теми кваліфікаційних робіт/проєктів на початку семестру, що передує семестру, у якому планується захист кваліфікаційної роботи; при виборі теми дослідження враховувати потреби підприємств, відомств і служб Волинської області та продовжувати практику попередніх захистів кваліфікаційних робіт.

Крім того, присутні на засіданні обговорили тему впровадження в університеті автоматизованої системи управління освітнім процесом. Про це доповів начальник ІОЦ Юрій Гульчук. На разі питання дуже актуальне для закладів вищої освіти, зазначає доповідач, особливо в умовах карантину, а тому більшість університетів України  уже автоматизували освітній процес або працюють над цим.

Елементи АСУ впроваджено та тривалий час активно використовуються в освітньому процесі Луцького НТУ, проте станом на сьогодні ця робота не є цілісною та комплексною. Так, в університеті централізовано використовуються такі автоматизовані системи як «Приймальна комісія» і розроблена Грудецьким Р.Я. власна автоматизована система управління «Деканат», що успішно тестується на факультетах Луцького НТУ та оптимізовує роботу інспекторів деканатів.

Однак, існує ряд недоліків, наприклад: відсутність комплексної автоматизованої системи управління освітнім процесом; відсутність необхідного обладнання і технічного оснащення підрозділів, що будуть відповідальні за функціонування відповідних модулів АСУ.

Саме тому вченою радою було вирішено підібрати та закупити необхідне обладнання і комп’ютерну техніку для встановлення на їх базі відповідної інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи автоматизованого управління освітнім процесом Луцького НТУ; розробити/закупити автоматизовану систему управління відповідно до потреб університету та забезпечити технічний супровід; передбачити підключення до складу АСУ основні модулі, які можна буде за потреби доповнювати та коригувати тощо.

Розповіла про перспективи розвитку студентського самоврядування у Луцькому НТУ голова Студради Даніела Шах. Вона наголошує, що студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання навчання і побуту, захисту власних прав та інтересів, а також брати участь в управлінні університетом в межах питань, що належать до їх повноважень.

Відтак, Даніела Шах акцентувала увагу на низці організованих та проведених студентами заходів. Чимало із них набули традиційного характеру і проводяться щороку із залученням усіх факультетів  та курсів. Активно залучаються до лав студентського самоврядування першокурсники, систематично проводяться концерти, флешмоби та благодійні акції. В умовах карантину, зазначає голова Студради, молодь намагається продовжувати вести активне студентське життя, а відтак, стають учасниками відеобатлів, фотоконкурсів тощо.

Члени вченої ради подякували студентському самоврядуванню за активну і небайдужу позицію, ініціативність та відповідальність. Водночас, закликали підтримувати ідеї адміністрації ЗВО у напрямку іміджевого просування, виконання спільних дій із популяризації університету, посилення просування бренду Студради у соцмережах, а також долучатися до міжнародних та внутрішніх обмінів студентами.

Насамкінець, члени вченої ради розглянули питання «Різне», де схвалили зміни до Правил прийому на навчання; впровадження нової освітньої програми «Фінансовий менеджмент» та включення проф. Наталії Чернящук до складу редакційної колегії журналу «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво».

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ

Олена Третяк - фото