Відбулася конференція «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку»

Відбулася конференція «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку»

У Луцькому НТУ 14-16 листопада 2014 року на базі кафедри приладобудування відбулася перша регіональна науково-практична конференція «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку».

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, встановлення ділових та особистих стосунків між вченими України в області технології машино- та приладобудування, метрологічного забезпечення виробничих процесів та новітніх інформаційно-вимірювальних технологій, виявлення нових можливостей, кооперації та об’єднання зусиль у реалізації спільних проектів.

Учасниками конференції були провідні науковці, аспіранти та студенти Луцького НТУ, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Люблінської Політехніки, Одеського національного політехнічного університету, Національного університету України «Львівська політехніка», Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, Одеського державного інституту вимірювальної техніки, Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу, ДП Волиньстандартметрології, Україно-швейцарської програми «Перинатальне здоров’я» та інші.

За результатами конференції видано збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» №5, у якому опубліковані тексти доповідей учасників конференції у вигляді наукових статей. Таким чином, опубліковано 39 наукових публікацій за напрямками роботи конференції.

На пленарному засіданні заслухано доповіді провідних вчених за напрямами роботи конференції професора Віктора Марчука (Луцький національний технічний університет) на тему «Технологічне керування параметрами якості та експлуатаційними характеристиками поверхонь деталей приладів та машин», професора Дмитра Дмітрієва (Херсонський національний технічний університет) на тему «Прогнозируемая мощность ветроэнергетической установки «Каскад-3», доцента Миколи Богомолова (Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» на тему «Дослідження прецизійного детектування лазерного випромінювання в діагностичних біосистемах».

Учасники конференції відзначили спільність наукових інтересів, необхідність і корисність таких зустрічей та підкреслили, що успішне проведення конференції сприяло обміну науково-технічною інформацією, встановленню ділових і особистих зв'язків між молодими вченими приладобудівниками, виявленню нових можливостей кооперації та об'єднання їхніх зусиль у вирішенні спільних проектів.

Виходячи із зазначеного вище, учасники конференції постановили:

1. Вважати надзвичайно корисним проведення Регіональної науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку».

2. Схвалити ідею проведення Регіональної науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку». Вважати корисним досвід Луцького національного технічного університету по залученню до участі в конференції провідних промислових підприємств й організацій та вжити заходів щодо збільшення кількості ВНЗ – учасників конференції та розширення географії учасників.

3. У зв’язку із достатньою кількістю учасників вищих навчальних закладів регіонів України змінити статус конференції з регіонального на всеукраїнський.

3. Наступну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» провести у період жовтня-листопада 2016 року в м. Луцьк на базі Луцького національного технічного університету.

4. Вважати за доцільне під час роботи конференції заслуховувати доповіді за результатами магістерських досліджень та завершених дисертаційних робіт.

5. Рекомендувати учасникам конференції проінформувати відповідні кафедри, деканати і ректорати своїх ВНЗ про дане рішення.

Ухвала розглянута і затверджена на заключному пленарному засіданні Регіональної науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» 15 листопада 2014 р.

 

 

 

Юрій Лапченко,

доцент кафедри приладобудування