Відомі ресторатори та підприємці про те, як вдосконалити навчання у Луцькому НТУ

Відомі ресторатори та підприємці про те, як вдосконалити навчання у Луцькому НТУ

Представники підприємств харчової галузі та ресторанного бізнесу долучилися до обговорення освітніх програм «Харчові технології» для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти «Харчові технології та ресторанне господарство» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології.

Зустріч відбулася в онлайн-форматі на платформі Zoom 21 січня 2021 року.

В обговоренні від Луцького НТУ брали участь гаранти освітніх програм професор Ігор Дударєв та доцент Володимир Сай, в.о. зав. кафедри технологій і обладнання переробних виробництв Сергій Голячук, доценти кафедри Юрій Гунько, Світлана Панасюк, Ірина Тараймович, Юрій Федорусь та доцент кафедри матеріалознавства Василина Шемет.

Від стейкхолдерів були присутні: ресторатор Олег Іванюк (співвласник ресторації «Корона Вітовта», член правління об’єднання організацій роботодавців Волині), технологи Світлана Пілюк (ПрАТ «Волиньхолдінг», ТМ «Торчин продукт»), Леонід Козел («ТЕРЕМНО-Хліб»), Вікторія Марчук (компанія «Дмитрук») та Олександр Воронов (ТМ «Забіяка»).

Під час обговорення Олег Іванюк зазначив, що фахівці спеціальності запитані на ринку праці області, зокрема, серед закладів громадського харчування і промислових підприємств. На його думку, ресторанний бізнес потребує спеціалістів-технологів із приготування страв, зокрема за інноваційними технологіями, технологів хлібопекарського виробництва, м’ясного виробництва. Їх у громадському харчуванні Волині є небагато, тому заклади області змушені залучати спеціалістів із інших регіонів, що не є дуже добре.

Тому започаткована у Луцькому НТУ підготовка здобувачів за двома рівнями освіти за спеціальністю Харчові технології є хорошою справою. Разом із тим, він зазначив, що особливістю ринку громадського харчування є те, що він мобільний і на ньому є коливання попиту на спеціалістів (зростання і падіння). Також він наголосив на необхідності розширення виробничої бази, де б відбувалося набуття здобувачами практичних навичок. Олег Іванюк відмітив позитив у тому, що випускова кафедра шукає зворотній зв’язок із роботодавцями та проводить такі зустрічі, що безумовно сприятиме покращенню освітніх програм.

Світлана Пілюк на продовження теми, яку розпочав Олег Іванюк, зазначила, що є велика потреба у технологах, які мають хороші знання з інженерії технологічного обладнання харчових виробництв, зокрема, знання будови та принципу роботи технологічного обладнання. Тому під час навчання здобувачів необхідно це урахувати, оскільки, на її думку, технолог сучасного підприємства – це технолог-інженер, спеціаліст, який розбирається у комунікаціях, технологічному обладнанні тощо.

На її думку, вузька спеціалізація, наприклад, технолог оліє-жирової промисловості чи консервної промисловості, це добре, але його цінність для виробників підвищується, якщо він має й інженерні знання. Також, на її думку, в університеті студенти мали б вивчати принципи HАССP, аби, коли вони приходять працювати на виробництво, знали, що таке харчова безпека, яким стандартам вона має відповідати. Світлана Пілюк наголосила, що зараз в Україні є обов’язковою вимога щодо впровадження HАССP на підприємствах харчової промисловості, тому, якщо випускники будуть мати такі знання, то це буде додатковим чинником їхнього успішного працевлаштування.

Також вона зазначила, що здобувачі повинні бути обізнані із стандартами гігієни харчового підприємства і повинні знати санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробництва. Крім того, на її думку, випускники повинні вміти оцінити ситуацію в цеху, розуміти як відбувається технологічний процес, обов’язково повинні знати стандарти з якості серії ІSО 9000, 14000, системи управління безпечністю продукції ІSО 22000, стандарти з охорони праці та екології. Також пані Світлана відмітила, що харчовий технолог – це спеціаліст, який має добре знати хімію, тому в освітній програмі має бути цілий блок хімічних дисциплін.

Стосовно soft-skills, представник ПрАТ «Волиньхолдінг» зазначила, що здобувачі повинні володіти презентаційними навичками, для набуття яких можна передбачити спецкурс, де навчати як можна створити свій власний бренд, вміти заявити про себе, зокрема розповісти в яких студентських проєктах чи інших заходах брали участь під час навчання в університеті. На її думку важливо, щоб випускники вміли працювати з програмами PowerPoint та Exel, зокрема для формування рецептурних карт та проведення матеріально-сировинних розрахунків. Надзвичайно важливим для сучасного фахівця, на думку представниці виробництва, є знання іноземної мови, зокрема, англійської.

Леонід Козел також порадив під час внесення змін в освітню програму врахувати, що сучасний фахівець обов’язково має володіти низкою комп’ютерних програм та мати хороші знання із хімії.

Олександр Воронов зазначив, що випускники повинні мати хороші знання властивостей сировини та технологій харчової галузі промисловості. Зокрема, на його думку, технолог м’ясопереробного підприємства повинен знатися на видах сировини, що переробляється, досконало знати технологічний процес переробки м’яса, тому відповідні корективи необхідно передбачити в тематиці технологічних дисциплін цього напряму. Також, на його думку, випускники повинні мати знання трудового законодавства та основ економіки.

Під час обміну думками також піднімалися питання, що стосуються впровадження на підприємствах харчової галузі ресурсо- та енергоощадних технологій, заходів з екологізації виробництв. На що Світлана Пілюк повідомила, що нещодавно на підприємстві ПрАТ «Волиньхолдінг» завершили великий проєкт, реалізація якого забезпечує ощадне циклічне використання води (вода використовується спочатку для охолодження кетчупу, а далі подається для інших потреб). Вона запросила, після завершення карантину, на екскурсію викладачів та студентів для демонстрації реалізованих проєктів: використання водяної пари; запобігання шкідливим викидам в атмосферу; екологізації виробництва (утилізації відходів виробництва, зокрема, плівки). Тому акцент в освітніх програмах на екологізацію та ресурсозбереження виробництв, на її думку, необхідно зберегти.

Олег Іванюк також підтримав задекларований в освітніх програмах акцент на енергоощадні технології та екологізацію виробництв. Він зазначив, що робота над впровадженням системи HАССP у закладах громадського харчування зараз перебуває на стадії завершення, тому відповідні знання надзвичайно необхідні випускникам освітніх програм. Він запропонував спрямовувати студентів у невеликі заклади ресторанного бізнесу для складання планів із впровадження HАССP, що дозволить закріпити одержані знання.

Присутні представники виробництв висловили готовність до подальшої співпраці, зокрема у напрямі дуальної освіти та залучення виробничників до проведення лекцій-презентацій з окремих тем технологічних дисциплін.

У цілому зустріч пройшла в дружній атмосфері і гаранти освітніх програм зазначили, що усі пропозиції щодо удосконалення освітніх програм, які спрямовані на підвищення фахового рівня здобувачів освіти, будуть обов’язково враховані.

Підготували

Світлана Панасюк та Ігор Дударєв