Випускник Луцького НТУ - керівник департаменту в урядовому управлінні аеропортами Лівії

Випускник Луцького НТУ - керівник департаменту в урядовому управлінні аеропортами Лівії

Луцький НТУ має ліцензію з провадження освітньої діяльності щодо підготовки іноземців та осіб без громадянства за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Кілька років поспіль на освітній програмі «Будівництво та цивільна інженерія» навчаються здобувачі вищої освіти з-за кордону, успішно захищають свої випускні роботи і повертаються дипломованими фахівцями на свою батьківщину.

У 2017 році успішно захистили випускні кваліфікаційні магістерські роботи 5 студентів з Лівії, які здобували освіту за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія з поглибленим вивченням автомобільних доріг та аеродромів.

Один з «наших лівійців» – Еріфаві Тарек Абдулла.

«Студент Еріфаві Тарек надзвичайно сумлінно ставився до навчання, особливо цікавився проектуванням автомобільних доріг та аеродромів, курсами з експлуатації автомобільних доріг, організації та планування дорожнього виробництва. Його атестаційна  магістерська робота мала дослідницький характер і показала наполегливість здобувача, здатність його експериментувати і ретельно вивчати предмет дослідження» – згадує Сергій Дробишинець, доцент кафедри БЦІ, науковий керівник магістерської роботи Тарека.

Повернувшись у свою країну, Тарек розпочав власну діяльність викладачем у Коледжі технологій цивільної авіації. 

Згодом Еріфаві Тарек Абдулла став працювати в лівійському урядовому управлінні аеропортами і зараз є керівником департаменту аеродромів та площ на рівні аеропортів Лівії.

Кафедра будівництва та цивільної інженерії пишається своїм випускником і бажає Тареку плідної праці на своїй батьківщині, вдалої професійної кар’єри і особистого щастя!

Ольга Ужегова,

завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії