Вітаємо з високою нагородою!

Указом Президента України Віктора Януковича від 4 жовтня №546/2013 Ярославу Мольчаку, професору, доктору географічних наук, завідувачу кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Луцького НТУ присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

 

 

      Ярослав Мольчак - відомий науковець у галузі екології, гідрології, гідротехнічного будівництва, має вагомі наукові здобутки в охороні та раціональному природокористуванні. Результати його наукової діяльності  органічно пов’язані з охороною навколишнього середовища, гідротехнічним будівництво, будівництвом автомобільних доріг.

Ярослав Олександрович має 40-річний стаж роботи в вищій школі. Випускник Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю інженер-меліоратор. Успішно захистив кандидатську дисертацію у 1970 році, згодом, у 1987 році – докторську дисертацію. В Українському інституті інженерів водного господарства працював з 1974 по 1982 роки на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 1982 року по 2000 рік працював у Луцькому державному педагогічному інституті ім. Лесі Українки, а з 1993 року - в Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на посадах доцента, завідувача кафедрою, декана, проректора. З липня 2000 року Ярослав Мольчак працює в Луцькому національному технічному університеті, посідаючи відповідно посади  завідувача кафедрою, декана, директора інституту. Ярослав Олександрович  приклав багато зусиль для оснащення навчальних і наукових лабораторій кафедри сучасним виробничим устаткуванням.

Під керівництвом проф. Мольчака розроблено і впроваджено заходи щодо екологічної стабілізації (атмосфери, гідросфери та біосфери) в умовах техногенезу для комунальних підприємств м. Луцька та Луцького району.

Ярослав Олександрович Мольчак - автор 5 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів,  опублікував понад 290 наукових праць, плідно працює над становленням наукових кадрів вищої кваліфікації, підготував 13 кандидатів наук (сільськогосподарських, технічних, географічних), керує науковою роботою аспірантів та здобувачів. Ярослав Мольчак . є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, веде активну громадську роботу. У 2013 році Вченою радою Луцького національного технічного університету йому присвоєно « Заслужений професор Луцького національного технічного університету».

 Ярослав Олександрович - членом редколегії журналу «Географія» (м.Луцьк), збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (м.Київ), журналу «Геоморфологія, грунтознавство та палеогеографія» (м. Львів). Він нагороджений : «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік), знаком «Відмінник народної освіти України» (1987рік), знаком «Відмінник освіти України» (2006 рік), Грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2009 рік).

Присвоєння Ярославу Мольчаку почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» є свідченням визнання науковою громадскістю його наукових досягнень в екології, гідрології, гідротехнічному будівництві, ландшафтознавстві, моделюванні, які своєю новизною закладають основи подальшого прогресу в науці.

Відділ кадрів та інформаційний відділ Луцького НТУ