Як навчатися студентам в Луцькому НТУ?

 Як навчатися студентам в Луцькому НТУ?

З метою визначення освітнього потенціалу ВНЗ та з’ясування психологічного і соціального клімату серед студентів Луцького НТУ на факультеті бізнесу було проведено відповідне анкетування.  Така методика дозволила отримати дані про стан навчально-виховного процесу, про рівень отриманих професійних знань молоддю та виявити можливі проблеми, повязані з цими процесами. Результати свідчать про швидку адаптацію в першокурсників, про вагомість участі кожного студента в житті факультету, про доброзичливу атмосферу в спілкуванні студентської громади та викладацького колективу.

37% опитуваних вказали, що навчаються на «відмінно» та «добре»; 33%  – на «добре», іноді «задовільно»; 21% – навчаються в основному на «відмінно»; 9% – навчаються в основному на «задовільно». Понад 40% студентів 1, 2, 6 курсів вказали, що навчаються в основному на «добре» та «відмінно».

38% опитуваних вказали, що проживають з батьками, 24%  – проживають в гуртожитку, 17% – на приватних квартирах, орендують; 12 % – у власних квартирах; 8% – у родичів.

Результати опитування блоку «Мотивація щодо навчання» засвідчили, що студенти вчаться не байдикуючи, але без особливих зусиль (61%). Вважають, що вчаться з повною віддачею сил і здібностей (30%), і лише 6% навчаються не прикладаючи зусиль. Проте 3% студентів написали свій варіант відповіді на питання тесту. Так, «стараюся, але не завжди можу вчитися на повну силу» (І курс), «не люблю навчатися, нецікаво» (ІІ курс),  «хочу навчатися, але немає змоги», «вибираю головне», (ІІІ курс),  «працюю – вчуся з повною віддачею сил», «вчуся добре, але не відчуваю цього. Вважаю, що міг би вчитися краще, але я ледачий» (ІV курс).

У розрізі навчальних курсів вважають, що вчаться з повною віддачею сил 24,05% студентів (І курс), 27,5% (ІІ курс), 26,47% (ІІІ курс), 27,03% (ІV курс), 40,68% (V курс), 66,67% (VI курс).

Основним мотивом відвідування занять, на думку опитуваних, виступає прагнення отримати знання, дізнатися нове (56%), 23 % студентів вважають, що це їх обов’язок як студента, 9% відвідують заняття з поваги до викладача. В розрізі навчальних курсів аналіз показав, що понад 60% студентів 5, 6 курсів керуються мотивом прагнення отримання знань.

Основними джерелами інформації при підготовці до занять є конспект лекцій чи підручник (42%), перевагу інтернет-ресурсам надали (31%), 13% студентів читають тільки обов’язкову літературу, 12% прагне вивчити також самостійно підібрану літературу до теми. Найбільше при підготовці до занять обмежуються конспектом лекцій та підручником студенти 3 курсів – 58,82%, студенти 6 курсів в більшості (66,67%) прагнуть вивчати також самостійно підібрану літературу до теми.

Студенти факультету бізнесу переважно товаришують зі студентами Луцького НТУ (43%), 24 %  – зі студентами інших ВНЗ, 14% – зі студентами своєї академічної групи, 12 % – зі студентами – своєї спеціальності, 1% спілкується в соцмережах; 1% – не має друзів.

234 студенти (81%) відзначили, що ніколи спостерігали явища шахрайства в університеті, 16,26% – рідко. Щодо питання про наявність хабарництва, то структура відповідей наступна: 66,78 % ніколи не стикались з цим явищем, 28,02% – рідко. З явищем пияцтва ніколи не стикалися 90,31 % студентів, 8,6% – рідко. З вживанням наркотиків не стикалися 75,4% студентів, 19,72 % – рідко. 88,85% студентів ніколи не спостерігали явища крадіжки, 12,1 % – рідко. 91% студентів ніколи не стикався з явищем насилля, 8,6% студентів – вказали відповідь «рідко». З явищем бійок на факультеті бізнесу ніколи не стикалися 86,5% студентів, рідко – 12,45%.

Щодо відповіді на питання, які проблеми в Луцькому НТУ потребують негайного вирішення, то маємо таке. 29% студентів вважають нагальною проблемою відсутність вільного доступу до мережі Інтернет, 28% – ремонт в туалетах, загальний санітарний стан, 22% – ремонт аудиторій, 8 % – створення вільних місць для куріння; 5% – відсутність матеріального забезпечення культурних гуртків Луцького НТУ та вказали свій варіант проблем до вирішення (надання стипендії студентам, «які вчаться, а не списують» (2 курс), забезпечення студентів «нормальними умовами навчання» (3 курс), утеплення аудиторій, збільшення кількості смітників (4 курс),  3% – боротьба з корупцією).

Особливо потребує вирішення проблема вільного  доступу до мережі Інтернет для студентів 3 курсів (45,59%), дещо меншого значення ця проблема має для студентів 2, 4  курсів (30% та 27,03% відповідно). Для студентів 1 курсу навчання найвагомішою є проблема ремонту в туалетах та покращення загального санітарного стану. 30% студентів 2 курсу, окрім проблеми відсутність вільного доступу до Інтернет зазначили, що є потреба в ремонті аудиторій, 25% – у ремонтах в туалетів і покращені загального санітарного стану. Аналогічне співвідношення проблем до вирішення у структурі відповідей студентів 6 курсу (33,33% студентів  – ремонт у туалетах та 33,33% – ремонт аудиторій).

84 % студентів відзначили, що вступали би знову до цього ж ВНЗ на обрану спеціальність, що є позитивним. 11 % студентів вступили б в Луцький НТУ, проте на іншу спеціальність, 4% – до іншого ВНЗ, але за цією ж спеціальністю, 1%  – не стали б здобувати вищу освіту. 100% студентів 6 курсу вступали б на обрану спеціальність у Луцький НТУ, що є позитивним. 86,44 % – студентів 5 курсу, 86,76% – 3 курсу, 84,81% – 1 курсу, 81,08% – 4 курсу, 72,5% студентів 2 курсу. Найбільша питома вага студенів, що вступали б у Луцький НТУ, але на іншу спеціальність, характерна для студентів 2 курсу – 25%, дещо менша 13,51 %  – 4 курсу.

Після закінчення навчання 38% студентів планують відкрити власну справу, особливо прагнуть до цього студенти 6 курсу – 50%. Шукатимуть місця, де добре платять, і не обов’язково за спеціальністю 31% опитаних студентів, серед них найбільшу питому вагу в структурі відповідей – 43,24% студентів 4 курсу. 33,33% студентів 6 курсу вказали, що після закінчення навчання намагатимуться виїхати за кордон і працевлаштуватися там.

Найчастіше проводять дозвілля студенти у формі перегляду телепередач, відеофільмів, прослуховування музики – 40% (з них найбільша питома вага студентів 2, 4, 5 курсу); 18 % надають пріоритет регулярним заняттям спортом; 15% – читанню художньої літератури.

Результати оцінки роботи студентської ради Луцького НТУ та факультеті бізнесу наступні: 65% респондентів робота студради влаштовує; 18% вважають, що її робота має бути більш розважально спрямована; 11% – її робота має бути спрямована на захист прав студентів; 6 % – робота студради не влаштовує повністю. В розрізі навчальних курсів ситуація наступна: 81,01% студентів 1 курсу влаштовує робота студради, найменше вона задовольняє студентів 4 курсу, де 32,43% вважають, що вона має бути більш розважально спрямованою.

Серед основних заходів, що пропонують студенти такі: організовувати концерти, вечірки, свята, дискотеки (48% студентів); конкурси (розважальні, інтелектуальні, спортивні); 12%, вечори гри в покер, мафію – 8 %. Найбільшу потребу в збільшенні кількості концертів мають студенти 1-3 курсів (46,84-60,29%).

Аналіз особливостей взаємовідносин «викладач-студент» показав, що викладачі найбільше звертаються до студентів «Шановні студенти» (72%) і 59% опитуваних форма звернення влаштовує, 22% студентів хотіли б що б до них зверталися на «ти», 19% – на «Ви» і на ім’я.

В позааудиторний час студенти з викладачами спілкуються досить рідко. Так вважають 61 % опитаних. 20% – взагалі не спілкуються, 19%  – спілкуються досить часто. Найрідше спілкуються студенти з викладачами на 2 курсі – 70 % респондентів. 29,11 % опитаних 1 курсу взагалі не спілкуються з викладачем поза парами. Найчастіше спілкуються студенти 6 курсу (33,35 %) та 3 курсу (30,88%).

Аналіз конфліктних ситуацій між викладачами і студентами показав, що конфлікти виникають дуже рідко (59%); 30% респондентів вважає, що вони не виникають зовсім; 11 %  – конфлікти виникають час від часу.

Позитивним є те, що 34% студентів, вказали, що серед викладачів факультету є ті, кого вони називають своїми «наставниками» (таблиця 1). Найбільша питома вага респондентів, що вказали, що у них є викладачі-наставники, серед студентів 6 курсу (66,67%). Найнижчий показник у студентів 1 курсу – 20,25%.

Таблиця 1

Викладачі-наставники факультету бізнесу

Курс навчання

П.І.П. викладача

1

Кривовязюк І.В., Фесіна Ю.Г., Волинчук Ю.В., Герасимяк Н.В., Стрижеус Л.В.

2

Никитюк Т.Л., Матвійчук Т.О., Вісини Т.М.,Тимощук В.М., Здрилюк В.Б.

3

Барський Ю.М., Шубалий О.М., Шубала І.В., Середа О.В., Савош Л.В., Лорві І.Ф., Морохова В.О.

4

Кривовязюк І.В., Фесіна Ю.Г., Хвищун Н.В., Камінська І.М., Салівончик О.М., Ковальська Л.Л., Морохова В.О., Здрилюк В.Б., Стрижеус Л.В.,Тендюк А.О., Бойко О.В., Куцай Н.С.

5

Кривовязюк І.В., Фесіна Ю.Г., Ковальська Л.Л., Хвищун Н.В., Здрилюк В.Б.

6

Морохова В.О., Герасимяк Н.В.

 

74% студентів вказали, що викладачі проводять консультації згідно з графіком, 14% – використовуючи інтернет-ресурси, 6% – з відхиленням від графіку. Зі студентами 6 курсів викладачі працюють згідно з графіком (33,33%) та використовуючи інтернет-ресурси – 33,33% респондентів.

80% вважають, що викладачі інколи використовують мультимедійне забезпечення під час занять; 15 % – постійно, 5% – ніколи. Найбільшу питому вагу студентів, що вказали відповідь «постійно» формують студенти 4 курсу (29,73%), 5 курсу (15,25%).

Серед заходів, що можуть сприяти покращенню відносин з викладачем, студенти відмітили такі: об’єктивність в оцінюванні (41% респондентів), зниження вимог до студентів (25% респондентів); більш поважне ставлення до студентів (12%); професійне вдосконалення та підвищення рівня дисципліни (7 %); підвищення рівня викладання (5%); 3% вказали свій варіант, зокрема спільні з викладачами та студентами неформальні вечори (6 курс), почуття гумору та вихованість (5 курс), спілкування на теми, що не стосуються навчальної програми (1 курс).

Більшість студентів вважають, що студенти, окрім навчання, повинні займатися науковою діяльністю (28%), займатися наукою, але додатково, коли є вільний час (61%) та 11% студентів не вважають, що повинні займатися науковою діяльністю. Усі студенти 6 курсу (зокрема, Мом-61) вказали, що студент повинен займатися наукою (66,67% з них зазначили, що у вільний час, додатково).

 

 

 

 

Галина МИКИТЮК