Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

 

1. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. №1187

2. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року №266


1.       Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 10.03.2017 № 169-р

2.       Про освіту Верховна Рада України; Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII

3.       Про вищу освіту Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII

4.       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.02.2017 № 53

5.       Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних [...] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 09.08.2001 № 978

6.       Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального [...] МОНмолодьспорт України; Наказ, Вимоги від 13.06.2012 № 689

7.       Наказ МОН № 498 від 12.05.16 року «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»