Новини навчального відділу

Наказ про встановлення термінів навчання студентів денної та заочної форми навчання

Лист МОН про предмет погодження проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

Наказ про зимову сесію для денної форми навчання 2015-2016 н.р.

Розпорядження про вивчення дисциплін понад обсяги встановлені навчальним планом 2015-2016 н.р.

Розпорядження про графік навчального процесу в осінньому семестрі 2015-2016 р.р.

Нове розпорядження про проведення сесій для студентів заочної форми навчання ст. 1  

Нове розпорядження про проведення сесій для студентів заочної форми навчання ст. 2  

Затверджено нові форми документів про вищу освіту

Затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти

Створено наказ  про підготовку до нового 2015/2016 навчального року. 

Затверджено положення ро організацію освітнього процесу в Луцькому НТУ" 

Лист МОН "Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних 

Щодо поновлення до складу студентів

Роз'яснення МОН "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін

ПРОЕКТ переліку галузей знань і спеціальностей (громадське обговорення на сайті МОН)

МОН відмінило обов'язковість викладання дисципліни "Інтелектуальна власність"

МОН відкликає лист щодо навч. дисципліни "Чинники успішного працевлаштування за фахом"

Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік

Втратив чинність наказ МОН від 02.06.1993р. № 161 "Про затвердження положення про організацію навчального процесу у ВНЗ"

Втратив чинність наказ МОН від 09.07.2009р № 642 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"

Втратив чинність наказ МОН від 30.12.2005р. №744 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

Втратив чинність наказ МОН від 21.10.2010р. № 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, БЖД та цивільного захисту у ВНЗ"