Особливості Правил вступу до Луцького національного технічного університету у 2011 році

Особливості Правил вступу  до Луцького національного технічного університету у 2011 році


        Структурно Правила прийому складаються з двох частин : 
               Перша частина - нормативно-правова - у вигляді тексту та таблиць ;
               Друга частина - додатки у вигляді таблиць.

          Перша частина цьогорічних Правил прийому на 90% є уніфікованою для всіх вищих навчальних закладів України , в тому числі за термінами прийому документів для основної маси вступників , тобто вступників на базі повної загальної середньої освіти . Вони є наступними :

           

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить ЛНТУ

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ЛНТУ

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

Строки проведення ЛНТУ творчих конкурсів

18 - 31 липня 2011 року

у декілька сесій 

Строки проведення ЛНТУ вступних екзаменів 

23 - 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 25 серпня

         Хочемо акцентувати увагу на тому, що місце вступника в рейтинговому списку не залежить від дати подання ним документів, а визначається лише сумарним балом за конкурсними предметами , тобто особа, яка здала документи в перший день прийому не користується ніякими пільгами та преференціями по відношенню до особи , яка здала  їх в десятий, двадцять перший  чи тридцятий дні прийому. Інформаційно-пошукова система конкурс в автоматичному режимі в той же день  поставить прізвище вступника на місце, яке належить йому згідно конкурсного бала, тобто якщо у вступника немає нагальних причин , то недоцільно подавати документи  в перші дні прийому, коли створюється надмірний  , нічим необґрунтований ажіотаж.

 Особливості  першої частини Правил прийому до ЛНТУ наступні : 

- при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти на напрям підготовки дизайн проводиться творчий конкурс у три етапи , оцінка якого в сумі не перевищує 200 балів (в минулому році ця сума складала 600 балів). Тобто, творчий конкурс входить в конкурсний бал як рівноскладова на рівні з двома предметами по сертифікату та середнім шкільним балом;

         - конкурс при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відбувається за середнім балом додатку до диплома бакалавра ;

         - конкурс при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра відбувається за результатами двох вступних  випробувань , а саме - фахового та іноземної мови та середнього балу з додатку до диплома бакалавра. При цьому обов'язковим є наявність у вступника наукової статті чи участі у науковій конференції.

         Друга частина Правил прийому є більш індивідуалізованою для кожного вузу і відображає загальний напрям освітньої діяльності університету та його педагогічну специфіку, тому зупинимось на її характеристиці більш конкретно :

         в додатку 1 до Правил прийому приведено ліцензійні обсяги, нормативні терміни та вартість одного року навчання. Загальною помилкою багатьох абітурієнтів з року в рік є ототожнення понять ліцензійний обсяг та обсяги державного замовлення. Звертаємо увагу на те, що ліцензійний обсяг - це максимально можлива кількість студентів , яка може бути набрана вузом як на бюджетну так і контрактну форми навчання разом взяті. Особливу увагу потрібно звернути у цій таблиці на нормативні терміни навчання , так як в ЛНТУ на більшість напрямків вони однакові як для заочної так і денної форм навчання (для рівня бакалавр складають, як правило, чотири роки), а за скороченим терміном навчання (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) не перевищують двох років; 

         - в цілому по країні стандартизований набір предметів конкурсного відбору , а саме - обов'язковим для всіх напрямків підготовки є українська мова та література, один з профільних предметів, а на вибір абітурієнта лише представлений третій предмет з двох можливих. Таким чином, ознайомившись з переліком предметів омріяного напрямку навчання в одному з вузів України, немає необхідності вивчати це в іншому вузі, в тих Правилах прийому буде такий же набір предметів - це загальнодержавний стандарт;

         - введена квота пільгових категорій для навчання за державним замовленням , в ЛНТУ вона не повинна перевищувати 10% обсягу державного замовлення на кожен напрям підготовки (для порівняння в минулому році вона була не менше 25%);

         - орієнтовна вартість навчання в порівнянні з минулим роком залишилась незмінною, а на факультеті обліку та фінансів знизилась на 10%;

         - для полегшення вибору можливого продовження навчання в університеті на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступнику доцільно скористатись додатком 2 до Правил прийому або звернутись до компетентних працівників приймальної комісії , а не залучати для цього інших сторонніх осіб.