Підрозділ працевлаштування

 Інформація про підрозділ

В Луцькому національному технічному університеті для сприяння працевлаштування студентів та випускників створено структурний підрозділ сприяння працевлаштуванню. Для створення Центру ділового студента стало розпорядження Кабміну «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». Таким чином, у корпусі Луцького НТУ на Львівській у холі створили так зване місце професійної орієнтації, тобто Центр ділового студента.

У Центрі зі студентами працюють працівники міського центру зайнятості, проводяться консультації, а також працівники центру зайнятості допомагають із профорієнтацією. Окрім того, в холі демонструють відео ролики про робітничі професії, на стендах можна прочитати інформацію про роботодавців, яких планують час від часу запрошувати на зустрічі зі студентами. Молоді спеціалісти мають змогу переглянути фото вакансій, профорієнтаційний мотиваційний термінал, стенди з пропозиціями роботи, описами професій, паспортами підприємств. Окрім цього у центрі представлена економічна карта Волині, барометр професій, періодичні видання про можливості працевлаштування, каталоги про успішних підприємців, роботодавців, профорієнтаційні буклети тощо. Також молодь має змогу працювати за комп`ютерами з підключенням до мережі Інтернет і доступом до сайтів із пошуку роботи. Студенти можуть робити огляд вільних вакансій на сайтах центру зайнятості, а також створювати своє резюме для пошуку вакансії, яка їх зацікавила. 

Центр ділового студента дасть студентам об`єктивну інформацію, що коїться за межами університету на ринку праці. Центр сприяє поширенню інформації студентам щодо наявності вільних вакансій підприємств та організацій.

Серед основних завдань  підрозділу Луцького НТУ є:

1. Проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад; 

2. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

3. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

4. Інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

5. Здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання. 

У майбутньому співробітники центру планують також налагодити тісну співпрацю з обласною службою зайнятості, потенційними роботодавцями та постійно інформувати випускників і студентів про наявність вакантних місць на підприємствах й фірмах області. 

Студенти Луцького НТУ охоче ознайомилися і ознайомлюються з представленими матеріалами, а бажаючі пройшли і проходитимуть в подальшому профдіагностичне обстеження та отримуватимуть консультації працівників служби зайнятості. Проводитимуться семінари на заплановані в університеті ярмарки вакансій, зустрічі з роботодавцями, проведення профорієнтаційних семінарів з техніки пошуку роботи, а також на зустрічі з успішними випускниками університету та екскурсії на найкращі підприємства Волині, на які з великою зацікавленістю очікують молоді спеціалісти.

Саме створення таких підрозділів не може вирішити проблеми безробіття молодих спеціалістів, а тільки сприяти і допомагати у правильному пошуку роботи. Адже у процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається із певними психологічними труднощами. Їхньою причиною є відсутність в особи внутрішньої готовності до активних дій, невміння змінити попередні установки, мотивація поведінки в нових ринкових умовах За теперішніх умов ринкової економіки не можливо організувати направлення на роботу випускникам, як за радянських часів. А особливо ситуація, яка склалася на ринку праці в районних та обласних центрах. У сільській місцевості випускникам вищих навчальних закладах практично неможливо працевлаштуватися так як, більшість місцевих господарств є банкрутами, фабрики та заводи припинили своє існування. Для вирішення такого роду проблем потрібно організовувати виїзні програми та системи зустрічей з сільськими та районними студентами. Ефективним способом подолання безробіття на селі є орієнтація сільської молоді на підприємницьку діяльність та на самозайнятість. Таким чином, розв`язати проблеми зайнятості молоді можна тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій. 

Завдання цього центру разом з МЦЗ полягає у :

1. Співпраці з роботодавцями, які потребують робочу силу, а також в організації зустрічей з роботодавцями та колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес.

2. Забезпечені широкого висвітлення позитивного досвіду засобами масової інформації. 

3. Постійний огляд та аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, яких готує вищий навчальний заклад.

4. Запровадженні в програмах навчальних закладів курсів з техніки пошуку роботи та факультативні заняття з організації власної справи.

5. Проведені інформативних та навчальних семінарів та тренінгів щодо можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні проблем зайнятості та підвищенні самооцінки.

Метою даного підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню є надання студентам, а особливо студентам-випускникам з районних та обласних центрів інформаційної допомоги щодо майбутнього пошуку роботи та підвищення професійної їхньої компетентності. Також потрібно проводити ярмарки професій для молодих спеціалістів районних та обласних центрів з ціллю інформування молоді про роботодавців та вільні вакансії, так само це завдання полягає і в залучені провідних підприємств та організацій до співпраці з студентами з метою отримання кваліфікованих спеціалістів для своєї компанії та розвитку інтелектуального та духовного потенціалу студентів.

Особливе місце у профадаптації студентів займає короткий, але дуже корисний курс «Техніка пошуку роботи», який фахово проводиться фахівцями міського центру зайнятості. Під час таких тренінгових занять слухачі набувають навички активного пошуку роботи, знайомляться з останніми новинками та можливостями, які надає Державна служба зайнятості. Робота по профадаптації студентів включав в себе проведення Ярмарків вакансій, на яку звичайно запрошуються потенційні роботодавці та колишні випускники, які на момент Ярмарки успішно працевлаштувались за набутою спеціальністю. Під час таких заходів декілька слухачів з групи знаходять своє нове робоче місце.

Відбувся ряд Ярмарків кар`єр для різних факультетів. В програмі було запрошено роботодавців, які представили свої підприємства. В подальшій співпраці з МЦЗ планується проводити ряд навчальних тренінгів: «Техніка пошуку роботи», «Ринок праці: проблеми та перспективи» та «Ризики працевлаштування за кордоном». Результатами таких тренінгів плануються дискусії та співбесіди між студентами та представниками МЦЗ. Планується запровадити практику тематичних виступів студентів та представників МЦЗ, які виступали б з двох сторін: студенти виходили з дослідженнями і своїми роздумами щодо перспектив працевлаштування зі своєї спеціальності, а представники Державного центру зайнятості акцентували б увагу на сучасному стані та потребах ринку праці. 

Всі напрями спільної роботи Луцького НТУ та центру зайнятості спрямовані на вирішення та упередження проблем працевлаштування випускників Луцького НТУ, надання нової спеціальності студентам-випускникам, та інше. Наслідками такої роботи є практична відсутність випускників Луцького НТУ у списках безробітних, їх висока затребуваність по отриманим спеціальностям.

Результатами створення такого центру є:

1. розвиток у студентів навичок правильного підходу до пошуку роботи;

2. розвиток креативності; творчості та самостійності у підвищені рівня знань щодо майбутнього працевлаштування;

3. цільове працевлаштування студентів Луцького НТУ різних спеціальностей та напрямів в провідні компанії, підприємства та організації України;

4. покращення якості навчання студентів;

5. підвищення рейтингу працевлаштованих студентів Луцького НТУ.