Постійні комісії вченої ради

 1. Комісія зі статутно-організаційних питань

Голова комісії – ЧУБКО Д.В. – начальник юридичного відділу;

Члени комісії:

– доц. ЗЕМКО А.М. – учений секретар;

– доц. МОСКОВЧУК А.Т. – декан факультету обліку та фінансів;

– доц. МАТКОВА А.В. – доцент кафедри матеріалознавства;

– доц. МАРТИНЮК В.Л. – голова профкому працівників Луцького НТУ;

– ЯБЛОНЧУК Т.В. – помічник ректора;

– БОРТНИК Ю.Ю.– студентка.

 

2. Комісія з питань навчально-методичної роботи

Голова комісії – доц. ШИМЧУК С.П. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– проф. ПУСТЮЛЬГА С.І. – декан машинобудівного факультету;

– РЕШЕТИЛО Н.В.– начальник навчального відділу;

– доц. СЕЛІВОНЧИК Т.В. – директор Ковельського промислово-економічного коледжу;

– проф. МАТВІЙЧУК Л.Ю.– завідувач кафедри туризму та цивільної безпеки;

– доц. ПЕХ П.А. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії;

– КОВТОНЮК І.І. – голова первинної профспілкової організації студентів Луцького НТУ.

 

          3. Комісія з питань науки

Голова комісії – доц. ГАЛУЩАК В.Л. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– проф. ДІДУХ В.Ф. – завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу;

– доц. ДЕМИДЮК М.А. – завідувач аспірантури та докторантури;

– проф. ПАСТЕРНАК Я.М.– завідувач кафедри технічної механіки;

– КАРТАВА О.Ф. – декан факультету екології та приладо-енергетичних систем;

– ФЕДОРУСЬ Л.А. – завідувач навчально-наукового  відділу;

– ПЕТРИК Д.Я. – студент.

 

4.   Комісія з питань іміджевої політики, національно-патріотичного виховання та студентського самоврядування

Голова комісії – доц. ЖУК О.М. – завідувач кафедри гуманітарних наук та права;

Члени комісії:

– доц. РЕДЬКО Р.Г. – декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій;

– БАКУМЕНКО С.С. – директор бібліотеки;

– доц. ГЕРАСИМЧУК О.О. – директор Технічного коледжу Луцького НТУ;

– доц. УЖЕГОВА О.А. – завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії;

– ЯБЛОНЧУК А.С.– студентка.

 

5.   Комісія з кадрової роботи

Голова комісії – доц. ЗЕМКО А.М. – учений секретар;

Члени комісії:

– доц. БОНДАРСЬКИЙ О.Г.– декан факультету будівництва та дизайну;

– доц. САВОШ Л.В. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

– проф. ДОБРОВОЛЬСЬКА Л.Н. – професор кафедри електропостачання;

– ГАРАНЧЕВСЬКА І.А. – голова студради;

– ПАНАСЮК В.П. – начальник відділу кадрів.

 

6. Комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної та господарської роботи

Голова комісії – проф. ВАХОВИЧ І.М. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

Члени комісії:

– доц. ЗАБОЛОТНИЙ О.В.. – декан технологічного факультету;

– РУДЬ К.І. – головний бухгалтер;

– проф. САДОВСЬКА І.Б.– завідувач кафедри обліку і аудиту;

– ВОРОБЕЙ І.І. – студент;

– доц. ГОЛЯЧУК С.Є.– завідувач кафедри технології і обладнання переробних виробництв;

– доц. ПОДЕРНЯ-МАСЮК Ю.А. – директор  Любешівського технічного коледжу.

 

7. Комісія з міжнародного співробітництва та проектної діяльності

Голова комісії – доц. ТАЛАХ В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– проф. КОВАЛЬСЬКА Л.Л. – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– доц. ХВИЩУН Н.В. – декан факультету бізнесу.

– доц. МЕЛЬНИЧУК М.Д. – завідувач кафедри матеріалознавства;

– КОСІНСЬКИЙ П.М. – аспірант;

– проф. КОВАЛЬЧУК О.С. – завідувач відділу неперервного навчання;

– ПУСТОВІТ Ю.Г. – студентка.