Постійні комісії вченої ради

Постійні комісії вченої ради

1. Комісія зі статутно-організаційних питань

Голова комісії – начальник юридичного відділу;

 

Члени комісії:

– доц. ЗЕМКО А.М. – учений секретар;

– проф. АНДРУЩАК І.Є. – в.о. декана факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права;

– доц. МАТКОВА А.В. – доцент кафедри матеріалознавства;

– доц. МАРТИНЮК В.Л. – голова профкому працівників Луцького НТУ;

– ЯБЛОНЧУК Т.В. – начальник відділу соціокультурної та виховної роботи;

– ІЛЬЧУК В.О. – студент.

 

2. Комісія з питань навчально-методичної роботи

Голова комісії – доц. ШИМЧУК С.П. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– доц. ЦИЗЬ І.Є. – декан машинобудівного факультету;

– РЕШЕТИЛО Н.В.– начальник навчального відділу;

– доц. СЕЛІВОНЧИК Т.В. – директор Ковельського промислово-економічного коледжу;

– проф. МАТВІЙЧУК Л.Ю.– професор кафедри туризму та цивільної безпеки;

– доц. ПЕХ П.А. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

– КОВТОНЮК І.І. – голова первинної профспілкової організації студентів Луцького НТУ.

 

 3. Комісія з питань науки

Голова комісії – доц. ГАЛУЩАК В.Л. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– проф. ДІДУХ В.Ф. – завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу;

– БОЯРСЬКА І. В. – в. о. завідувача аспірантури та докторантури;

– проф. ПАСТЕРНАК Я.М.– завідувач кафедри прикладної математики та механіки;

– доц. ВОЛИНЕЦЬ В.І. –  декан факультету екології, туризму та електроінженерії;

– ФЕДОРУСЬ Л.А. – завідувач навчально-наукового  відділу;

– ПРИСТУПА Ю. В.– студентка.

 

4.  Комісія з питань іміджевої політики, національно-патріотичного виховання та студентського самоврядування

Голова комісії – доц. ЖУК О.М. – завідувач кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права;

Члени комісії:

– доц. РЕДЬКО Р.Г. – декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій;

– БАКУМЕНКО С.С. – директор бібліотеки;

– доц. ГЕРАСИМЧУК О.О. – директор Технічного коледжу Луцького НТУ;

– доц. УЖЕГОВА О.А. – завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії;

– ЯБЛОНЧУК А.С.– студентка.

 

5. Комісія з кадрової роботи

Голова комісії – доц. ЗЕМКО А.М. – учений секретар;

Члени комісії:

– доц. БОНДАРСЬКИЙ О.Г. – декан факультету будівництва та дизайну;

– доц. САВОШ Л.В. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

– проф. ДОБРОВОЛЬСЬКА Л.Н. – професор кафедри електропостачання;

– ЛИСИК І.В. – голова студради;

– ПАНАСЮК В.П. – начальник відділу кадрів.

 

6. Комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної та господарської роботи

Голова комісії – проф. ВАХОВИЧ І.М. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

Члени комісії:

– ЩЕРБА А.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку;

– доц. ЗАБОЛОТНИЙ О.В. – декан технологічного факультету;

– РУДЬ К.І. – головний бухгалтер;

– доц. ЧУДОВЕЦЬ В.В. –  завідувач кафедри обліку і аудиту;

– СОЛОВЕНЮК О. Р.– студентка;

– доц. ГОЛЯЧУК С.Є.– завідувач кафедри технології і обладнання переробних виробництв;

–директор Любешівського технічного коледжу.

 

7. Комісія з міжнародного співробітництва та проектної діяльності

Голова комісії – доц. ТАЛАХ В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи;

Члени комісії:

– проф. КОВАЛЬСЬКА Л.Л. – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

проф. ЛЕНГЕР Я. І.– завідувач відділу неперервного навчання;

– доц. ХВИЩУН Н.В. – декан факультету бізнесу.

– доц. МЕЛЬНИЧУК М.Д. – завідувач кафедри матеріалознавства;

– КОСІНСЬКИЙ П.М. – аспірант;

– КАНАГЕЄВ О.О. – студент.