Працівники

Загальна інформація

     Навчальний відділ є основним структурним підрозділом Луцького національного технічного університету, який здійснює планування, організацію і контроль навчального процесу та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Діяльність відділу полягає у поєднанні централізованого керівництва і контролю за навчальною роботою в університеті. Його розпорядження є обов'язковими для деканатів, кафедр, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу університету.

    Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Луцького НТУ, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про навчальний відділ. Робота відділу планується на основі типової університетської документації та регламентується відповідними річними планами.

     Навчальний відділ знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні  першого проректора та проректора з науково-педагогічної  роботи.

     Керівництво роботою навчального відділу здійснює начальник відділу.  

Працівники навчального відділу

 

Решетило Неля Володимирівна, начальник навчального відділу  (11 каб.)

Остапчук Любов Олександрівна, фахівець І категорії навчального відділу 

Худицька Ольга Леонідівна,  керівник практики (Центр ділового студента)

 

Мартиш Алла Василівна, фахівець 1-ої категорії (237 каб.)

 

Янчук Ганна Олексіївна, методист навчального відділу (237 каб.)

 

Лукашук Ольга Анатоліївна, фахівець 1-ої категорії 

 

Метелка Неоніла Володимирівна, методист навчального відділу (237 каб.)

 

Савчук Вікторія Олександрівна, методист навчального відділу (234 каб.)

 

Сац Людмила Євгенівна,  методист навчального відділу (234 каб.)

 

Горбатова Тетяна Іванівна, провідний фахівець навчального відділу (234 каб.)

Контакти: тел. (0332) 74-61-42

Електронна адреса: nv@lntu.edu.ua