Правила прийому 2020

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Луцького національного технічного 

університету в 2020 році

I. Загальні положення

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV .Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Луцького НТУ

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

XIV. Особливості прийому на навчання до Луцького НТУ іноземців та осіб без громадянства

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Луцького НТУ

 

ДОДАТКИ

Додаток 1. Перелік спеціальностей Луцького НТУ, яким надається особлива підтримка

Додаток 2. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2020-2021 навчальний рік

Додаток 3. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм освітнього ступеня бакалавра, за якими здійснюється прийом у Луцькому НТУ 

Додаток 4. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра  на основі здобутого ступеня вищої освіти  або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Додаток 5. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 6. Розподіл ліцензованих обсягів між конкурсними пропозиціями Луцького НТУ при вступі на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в 2020 році

Додаток 7. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 8. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 9. Положення про студентські гуртожитки Луцького національного технічного університету

Скачати правила прийому 2020