Правила прийому до Луцького НТУ

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 

Англомовний варіант Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Луцького національного технічного університету в 2016 році

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Луцького національного технічного університету

в 2016 році

зі змінами

Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 527292, від 02.10.2014 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Луцького національного технічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році»,  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 860/28990 та затвердженими Вченою радою Луцького національного технічного університету 29.06.2016 р.

        І. Загальні положення

ІІ. Організація прийому до Луцького національного технічного університету

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету

VI. Організація і проведення конкурсу

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

VIII. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

IX. Зарахування за співбесідою

X. Зарахування в межах встановлених квот

XI. Право на першочергове зарахування

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

XIV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVI. Наказ про зарахування

XVII. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства у Луцький національний технічний університет

XVIII. Зарахування до Луцького національного технічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Луцького національного технічного університету