Представлення проекту у НУ "КПІ" м. Київ

Під час моніторингу було представленно результати реалізації проекту за перше півріччя у Луцькому НТУ.