Професійно-орієнтовані майстер-програми в галузі інжиніринга в Росії, Узбекистані, Україні. (2010-2013)


           

 

 

Програма "ТЕМПУС":

  • Професійно-орієнтовані майстер-програми в галузі інжиніринга в Росії, Узбекистані, Україні.  (2010-2013)

ЛНТУ є учасником проекту ТЕМПУС "Професійно-орієнтовані майстер-програми в галузі інжніринга в Росії, Узбекистані, Україні".

Коротка назва проекту -  «PROMENG». 
Період реалізації проекту: 15 жовтня 2010 -- 14 жовтня 2013.
Офіційний сайт проекту
Детальна інформація про проект

Програма фінансування ЄК: 
European Neighbourhood and Partnership Instrument
Development Cooperation Instrument

Мета та завдання проекту:

  • Оновлення діючих навчальних планів і програм в електротехніці з навчання магістрів відповідно вимогам Болонської Декларації та новітніх розробок в інжинірингу.
  • Розробка, акредитація та впровадження нових, професійно-орієнтованих навчальних планів і модулів з майстер-програм з інжинірингу.
  • Укріплення зв'язків між освітніми закладами в країнах-партнерах і ринком праці.

 Програма TEMPUS є однією з декількох програм Європейського  Союзу, що має в центрі уваги вдосконалення системи вищої освіти в умовах Болонського процесу шляхом партнерства університетів ЄС і країн-партнерів. Основна мета Спільних проектів - обмін знаннями і напрацюваннями між європейськими вищими навчальнимизакладами і вузами з країн-партнерів. Програма спрямована на розробку освітніх програм, поліпшення управління вищими навчальнимизакладами і вирішення інших питань, актуальних для системи вищої освіти і суспільства.

У 2010 році Луцький національний технічний університет став учасником проекту TEMPUS "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані" з символічною назвою "PROMENG" (www.promeng.eu), а сам вуз увійшов в консорціум, до складу якого входять Берлінський технічний університет (Німеччина),  Університет Лессиус-Михелен, ДеНайер Иститут (Бельгія), Вільнюський технічний університет (Литва), Запорізький національний технічний університет (Україна), Приазовський державний технічний університет (Україна), Московський державний технічний університет ім. Баумана (Росія), Казанський державний технічний університет ім.А.Н.Туполева (Росія), Каршинський інженерно-економічний інститут (Узбекистан), Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан), Ферганский політехнічний інститут (Узбекистан).

    В 2010 р. В м.Самара (Росія) відбулася стартова конференція проекту "PROMENG", де було обговорено питання виконання проекту.Базовою кафедрою від ЛНТУ для участі в проекті TEMPUS "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані" "PROMENG" виступає кафедра комп’ютерних технологій професійного навчання.

Учасники стартової конференції в Самарі

Основним завданням PROMENG є розробка навчальних  курсів заєвропейськимприкладом. Окрім цього, важливими складовими частинами проекту будуть майстер-класи європейських професорів в університетах-партнерах, стажування викладачів в європейських вузах.

  Однією з переваг програми Tempus є об'єднання в консорціум проекта університетів і представників сфери праці для розробки освітніх програм. Ця ідея дійсно актуальна, оскільки ринок робочої сили в Україні розвивається вкрай непропорційно.

  На сучасному етапі розвитку української осіти стала очевидна необхідність інтеграції в європейський освітній простір і створення конкурентоздатних освітніх програм. Значною мірою ці тенденції  торкнулися і  навчання в області комп’ютерних технологій. Динаміка розвитку інформаційних технологій, зміни в корпоративному менеджменті, розширення компетенцій фахівців галузі,  привели до нестачі фахівців, здатних відповідати вимогам сучасних працедавців.

   Для цього завданням проекту передбачено створення та впровадження в навчальний процес інформаційних технологій у сфері цифорових систем передачі даних, CAD/CAM/CAE проектування для електроніки, а також управління охороною навколишнього середовища.

  Проект розрахований на три роки. Паралельно з розробкою нових навчальних курсів та їх адаптації буде здійснюватись підготовка викладачів для стажування, підвищення кваліфікації та обміну досвідом в університетах – партнерах проекту. Буде також розвиватись система координації та зв'язку університетів з ринком праці.

  Упродовж усього проекту передбачається приділяти значну увагу поширенню інформації про нього. Починаючи з першої конференції, члени консорціуму будуть активно освітлювати усі значущі проектні події. Саме для цих цілей був розроблений портал проекту, який забезпечить постійний доступ до інформації про проект широкої аудиторії та який доступний за адресою www.promeng.eu. Окрім цього, на порталі розміститься електронна бібліотека проекту і інтерактивні засоби спілкування викладачів і студентів. Також в планах проведення он-лайн конференцій.

   Нині здійснюється найвідповідальніший етап реалізації проекту - розробка курсів і навчальних матеріалів.

Глобальні цілі проекту:

1. Підтримка національних програм України шляхом тісної співпраці між університетами і підприємствами України при розробці і проведенні курсів з підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області транспорту і логістики;

2. Передача європейського досвіду і методів електронного і дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України.

 

Особливими цілями проекту є:

1.  Створення мережі з українських і європейських ВНЗ і підприємств для сумісної розробки курсів по менеджменту в сфері транспорту і логістики;

2. Сумісна розробка курсів по менеджменту і підвищенню кваліфікації українськими фахівцями, керівними кадрами в сфері транспорту і логістики, включаючи підготовку кваліфікованих фахівців з систематичного навчання співробітників (інструкторів);

3. Апробація і проведення курсів з менеджменту в Києві, Одесі, Маріуполі, включаючи модулі дистанційного навчання;

4. Підвищення кваліфікації викладачів вузів і відповідальних за підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів на підприємствах і в установах стосовно розуміння менеджменту в Європі.

 

Завдання проекту:

· Оновлення діючих навчальних планів і програм з навчання магістрів відповідно до вимог Болонського процесу та новітніх розробок в інжинірингу;

· Розробка, акредитація та впровадження нових, професійно-орієнтованих навчальних планів і модулів для підготовки магістрів з інжинірингу;

·  Укріплення зв’язків між освітніми закладами в країнах-партнерах та ринком праці.

 

Очікувані результати:

 

І. Розробка 4 "генеральних" навчальних програм для підготовки магістрів:

1. Прикладна інформатика і цифрові системи передачі даних ;

2. CAD/CAM/CAE проектування для електротехніки/електроніки;

3. Моніторинг та інженерні стандарти якості;

4. Інжиніринг і керування охороною навколишнього середовища.

 

ІІ. Створення нової навчальної інфраструктури для підготовки магістрів:

1. Комп'ютерні класи для вивчення CAD/CAM /CAE і систем передачі даних;

2. Лабораторія цифрової бездротової передачі даних.

 

ІІІ. Розробка 5 навчальних модулів для підготовки магістрів:

1. Теорія і практика рішення інженерних завдань (Модерн-ТРИЗ);

2. Моделювання виробничих систем;

3. Реінжиніринг;

4. Аудит і основи сертифікації систем на базі стандартів серії ICO;

5. Навички міжособистісного спілкування (Soft Skills) для інженерів: професійна і кар’єрна компетентність, лідерство, конфлікт-менеджмент.

 

ІV. Підвищення кваліфікації викладачів за новою методологією викладання, проведення тренінгів для працівників підприємств та індустріальних партнерів.

 

V. Створення і відкриття мережі офісів ELM (інженери на ринку праці) за підтримки ТПП і зацікавлених організацій.

 

     1 грудня 2010 в Поволзькому державному університеті телекомунікацій та інформатики (ПГУТІ) відбулося пленарне засідання стартової конференції в рамках міжнародного проекту ТЕМПУС PROMENG "Професійно орієнтовані магістерські програми в галузі інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані". У роботі конференції взяли участь викладачі та студенти ПГУТІ, а також представники ВНЗ-учасників проекту з Німеччини, Бельгії, Литви, України, Узбекистану і Росії (Москва, Казань), загалом 20 учасників.

  

Координаційна нарада в Берліні, 27-30 квітня 2011

      Координаційна нарада, яка відбулася в Інституті авіації та космонавтики Берлінського технічного університету була присвячена звіту по роботі, що була проведена за перші 6 місяців проекту TEMPUS «PROMENG», а також планам на наступний період. Нараду відкрив Координатор проекту професор інституту авіації і космонавтики, доктор технічних наук Клаус Бріссо, вів нараду головний менеджер проекту доктор Арнольд Штернхарц. Усього були присутні на нараді і виступили з доповідями 35 учасників проекту.

 

     Організатори координаційної наради подбали про насичену програму знайомства учасників із флагманом автомобільної промисловості - заводом Фольксваген і пам'ятками Берліна.

 

Координаційний науково-методичний семінар в м. Луцьку 24-25 червня 2011р.

 

     Координаційна нарада українських учасників проекту ТЕМПУС «ПРОМЕНГ» відбулася 24-25 червня в згідно з робочим планом проекту в Луцькому національному технічному університеті. На зустрічі були присутні представники Луцького, Запорізького і Приазовського технічних університетів.

 

Програма роботи семінару включала короткі звіти і презентації представників консорціуму від України про хід виконання проекту відповідно до протоколів попередніх конференцій. Було підготовлено план робіт на період до жовтня 2011 р., а також:

1. Обговорено питання щодо оновлення діючих / розробки нових навчальних планів.

2. Відбувся обмін досвідом стосовно розповсюдження інформації про проект і вивчення рівня обізнаності і відгуківрізних цільових груп про проект.

3. Проведено узгодження програми конференції проекту в ПДТУ (4-7 жовтня 2011 р. в м. Маріуполі) і вирішення організаційних питань з її підготовки.

4. Здійснено обговорення плану проведення моніторингу проекту в жовтні 2011р. у м. Маріуполь з боку українського Темпус-офісу (National Tempus-office in Ukraine).

5. Обговорено питання щодо організації діяльності і функцій ELM-бюро.

6. Підписано Меморандум між українськими членами Консорціуму й Технічним університетом Берліна.

7. Підготовлено рішення наради.

 

Конференція і координаційна нарада у ПДТУ, м. Маріуполь, 3-7 жовтня, 2011 р.

 

     У ПДТУ відбулася підсумкова конференція за участю 33-х представників консорціуму проекту Темпус ПРОМІНГ. На робочих нарадах були представлені презентації- звіти за перший рік роботи по проекту. Особливу цікавість учасників викликав досвід ПДТУ із створення ELM – офісу і розвитку зв'язків із зацікавленими підприємствами, про який розповів у своїй презентації координатор проекту від України Дмитрієв В.Ю., проректор з економіки та перспективного розвитку. 

      Під час конференції були представлені викладачам і студентам майстер-класи вчених з Бельгії та Німеччини. Так, майстер-клас з КАД/КАМ із застосуванням програм Проінженер и Алтіум провели Пітер Аррасс і Дірк Ван Мерод (Університет Лессіус-Міхелен, Бельгія) для студентів із знанням англійської мови факультетів - учасників проекту. Унікальну можливість стати учасниками майстер-класу з МТРИЗ проф. Орлова М.О. (Технічний університет Берліну) отримали не тільки студенти і викладачі університету, але і представники багатьох підприємств Маріуполя. Протягом усіх днів роботи конференції представники Національного Темпус Офісу в Україні проводили внутрішній моніторинг проекту для українських учасників.

     З 20 травня по 1 червня у Вільнюському технічному університеті ім. Гедімінаса (ВДТУ, Литва) в рамках проекту TEMPUS PROMENG відбувся тренінг, метою якого було вивчення досвіду ВДТУ з розробки та впровадження магістерських програм з охорони навколишнього середовища. В роботі тренінгу взяли участь викладачі та вчені з ВНЗ Росії, України, Узбекистану, Литви. В рамках тренінгу проходили лекційні і практичні заняття на базі кафедри «Environmental Protection», В ході проведення занять активно обговорювалися питання, що стосуються впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище, проблем забруднення атмосфери, поводження з відходами, економічних та правових аспектів екології. Робоча група відвідала полігони побутових відходів, завод з очищення стічних вод Вільнюського водоканалу, познайомилася з лабораторіями Вузу і мобільною лабораторією для відбору проб повітря на базі апаратури Environment S.A.

 

Тренінг в Технічному університеті Берліна, Німеччина, 02-17 серпня, 2012

 

   У період з 2 по 17 серпня в рамках міжнародної програми TEMPUS PROMENG викладачі кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання к.т.н., доцент та завідувач кафедрою Герасимчук О.О., к.т.н., доцент Андрущак І.Є. і асистент Олексів Н.А. проходили стажування в Технічному університеті Берліна (TUB), Німеччина за такими програмами:

 

1.Прикладна інформатика та системи передачі даних

 

2.Control engineering

 

3.Модернізація та інтернаціоналізація вищої освіти в інженерії

 

4.Soft skills

 

5.Modern TRIZ

 

6.Працевлаштування для інженерів за допомогою ELM офісів (Engineer in Labour Market)

 

  У ході тренінгів та практичних занять учасники стажування вивчали технічні засоби передачі даних, познайомилися з обладнанням для обміну даними із супутниковими системами та прикладним програмним забезпеченням, яке використовується для цих цілей.

   Учасники проекту познайомилися з сучасними системами автоматичного управління, основними підходами до вирішення нестандартних інноваційних завдань, дослідили технологію розвитку softskills для формування у майбутніх інженерів знань і компетенцій соціально-гуманітарного характеру, таких як уміння працювати в багатопрофільній команді, володіння прийомами ефективноїаргументації і комунікативною компетенцією в цілому, розуміння професійної та етичної відповідальності ухвалення інженерних рішень, здібність до аналізу і критики прийнятих рішень, мистецтво управління часом та правильної постановки цілей, розуміння необхідності навчання та особистісного розвитку протягом усього життя, а також проблеми працевлаштування молодих інженерів й визначили основні шляхи їх вирішення.

Офіційний веб-сайт проекту PROMENG-- http://www.promeng.eu/

Національний Tempus-офіс в Україні — http://www.tempus.org.ua/

TempusProgramme2007-2013 — http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

 

ЛНТУ, КТПН © 2011. Всі права захищені. 

Created by Pasha Savaryn

 

Практична цінність проекту

  У рамках проекту очікується досягнення наступних основних результатів у вигляді розробки навчальних дисциплін та модулів:

- комунікаційні модулі і протоколи передачі даних (технічна інформатика);

- CAD/CAM/CAE проектування в області механіки, електротехніки та електроніки;

- інжиніринг якості;

- інжиніринг та управління у сфері захисту навколишнього середовища.

- основи сертифікації на базі стандартів серії ІSО;

- моделювання виробничих систем;

- реінжиніринг;

- теорія і практика вирішення інженерних завдань (Модерн - ТРІЗ);

- soft skills для інженерів (основи поведінки, комунікабельність тощо).

  Основним завданням "Promeng" є розробка навчальних  курсів за європейським прикладом. Важливими складовими частинами проекту є майстер-класи європейських професорів в університетах-партнерах, стажування викладачів в університетах-партнерах проекту, а також створення мережі професійно-орієнтованих бюро, як інструмент взаємодії ВНЗ з ринком.

  Для висвітлення найважливіших подій проекту розроблений веб-портал (www.promeng.eu), який забезпечить постійний доступ широкої аудиторії до інформації про проект, а також можна скачати інформаційні матеріали проекту.

Відеорепортаж про проект на 5 каналі.


Для Європейського Союзу Болонський процес є одним з маршрутів на шляху до створення «Європи знань». Як освітня програма Темпус, так і участь ЄС у Болонському процесі узгоджуються із загальними стратегічними напрямами розвитку ЄС, визначеними в Лісабонській стратегії. Відповідно, цілі програми Темпус і цілі Болонського процесу перетинаються, підсилюючи одна одну та створюючи ефект синергії. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

  Стратегічними пріоритетами Болонського процесу є: запровадження трициклової системи ступенів вищої освіти; забезпечення високої якості вищої освіти; визнання ступенів і періодів навчання; максимальне сприяння мобільності студентів і викладачів тощо.

   Пріоритетними завданнями для програми Темпус визначено: запровадження трьох ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії) у системі вищої освіти; запровадження в університетах Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS); створення національної системи забезпечення якості; національної рамки кваліфікацій, взаємне визнання дипломів і періодів навчання, здобутих в інших країнах – учасницях Болонського процесу. Як Болонський процес, так і програма Темпус зосереджені на збільшенні відкритості та прозорості університетської освіти, поширенні доступу до неї, зростанні автономності університетів у країнах-членах ЄС та їхніх партнерах у третіх країнах.

   За рахунок міжуніверситетського співробітництва в рамках проектів Темпус відбувається модернізація вищої освіти, підвищується її інтернаціоналізація та європеїзація; університети і сфера вищої освіти в цілому стають більш привабливими для молоді: для навчання, науково-дослідної роботи, працевлаштування. Подібні завдання реалізуються в процесі створення Європейського простору вищої освіту в межах Болонського процесу: стратегія зовнішнього виміру (external dimension strategy), вироблена міністрами, відповідальними за питання освіти, передбачає інформування, пропагування, співробітництво, визнання та діалог щодо освітньої політики з партнерами та колегами з інших країн і континентів. Великою мірою стратегія зовнішнього виміру реалізується за рахунок освітніх програм Європейської Комісії, у першу чергу Темпус та Еразмус Мундус. Інтеграція системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти сприятиме: забезпеченню якості вищої освіти; визнанню періодів і термінів підготовки; мобільності студентів, викладачів, наукових працівників; забезпеченню справедливого доступу до вищої освіти; зміцненню позицій українських університетів на національному та європейському і світовому ринку праці та ринку освітніх послуг.

Публікація щодо впливу програм ЄС на розвиток Европейського Простору Вищої Освіти: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ehea_en.pdf

Опис системи вищої освіти України: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine...

Детальна інформація про Болонський процес на сайті Секретаріату: http://www.ond.vlaanderen.be/

Офіційний сайт новин розвитку Болонського процесу: http://www.ehea.info/

 

 

Партнерство:

· Берлінський технічний університет, Німеччина
· Університет Лессіус-Міхелен, ДеНайєр Інститут, Бельгія
· Вільнюський технічний університет, Литва
· ЕСМ Офіс, Німеччина· Московський державний технічний університет ім. М.Е. Баумана, Росія
· Казанський державний технічний університет ім. А.М.Туполєва, Росія
· Поволжський державний університет телекомунікацій і інформатики (Росія, Самара);
· Приазовський державний технічний університет, Україна
· Луцький національний технічний університет, Україна
· Запоріжський національний технічний університет, Україна
· Каршинський інженерно-економічний інститут, Узбекистан
· Ташкентський державний технічний університет, Узбекистан
· Ферганський політехнічний інститут, Узбекистан
· Федеральна агенція освіти Росії
· Міністерство освіти і науки України
· Центр розвитку вищої та середньої освіти Узбекистану, Ташкент 
· Донецька Торгово-промислова палата, Україна
· Торгово-промислова палата Узбекистану, Ташкент
· Торгово-промислова палата, Казань, Росія 
· Асоціація технічних університетів СНД, Росія

Результати проекту Promeng

Реалізація проекту дала такі результати:

1.  Стан впровадження в навчальний процес нових лабораторій (комп'ютерний клас, лабораторії передачі даних). Використання нових ліцензійних програмних продуктів (CAD/CAM, MTRIZ , SatPc32, OrbitronArswin)

Створені комп'ютерний клас і лабораторія передачі даних, які знаходяться на відомчому рахунку кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання. У приміщеннях зроблений ремонт, встановлені нові меблі, є охоронна сигналізація. Постачання техніки для комп'ютерного класу виконане в листопаді 2011р. У лютому 2012р. проведено інсталяцію програмного забезпечення ProEngineer і Altium Designer в комп'ютерному класі (ауд.212а).

Для функціонування ELM офісу виділено приміщення і організовано робоче місце.

Лабораторія комп’ютерного проектування

   

Лабораторія безпровідних технологій передачі даних

  

Приміщення для ELM офісу

Інсталяція програм в лабораторії

Доступ до лабораторії мають студенти і викладачі з метою проведення навчальних занять і проведення факультативної роботи (самостійна робота студентів).Відповідальний за лабораторії і устаткування – завідувач лабораторіями кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання Каварський М.А.

Сумарна кількість студентів, які мають заняття в лабораторіях складає близько 130 чоловік, викладачів – 10 чоловік.

Завантаження лабораторій складає: 212а - 25 годин, 17а - 8 годин в тиждень.

2.  Стан підготовки до видання власних навчальних посібників

Планується підготовка і видання методичних посібників для наступних дисциплін:

1.     Soft skills для інженерів.

2.     Безпровідні технології передачі даних

 

3.  Підсумки тренінгів викладачів вашого університету в університетах ЄС

У період з 2 по 17 серпня в рамках міжнародної програми TEMPUS PROMENG викладачі кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання к.т.н., доцент та завідувач кафедрою Герасимчук О.О., к.т.н., доцент Андрущак І.Є. і асистент Олексів Н.А.проходили стажування в Технічному університеті Берліну (TUB), Німеччина за програмами"Прикладна інформатика та системи передачі даних" , "Control engineering", "Модернізація та інтернаціоналізація вищої освіти в інженерії", "Soft skills", "Modern TRIZ", "Працевлаштування для інженерів за допомогою ELM офісів (Engineer in Labour Market)" та отримали сертифікати про успішну участь в інтенсивному тренінг-курсі Europen TEMPUS project PROMENG (510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS).

 

Звіт про виконання проекту TEMPUS PROMENG в Луцькому НТУ за період 15.10.2010 – 20.07.2012

Досвід реалізації проекту TEMPUS «Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Україні та Узбекистані»

4.  Опитування студентів 

Розроблений опитувальник студентів

Адреса опитувальника - https://docs.google.com/a/lntu.edu.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dG9nR...

Опитування студентів проведено в березні 2013р. за результатами навчання в осінньому семестрі 2012 року, де були розглянуті питання ефективності впровадження нових дисциплін. Наразі проводиться оновлення питань опитувальника.