ПРОГРАМИ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Підвищення рівня працевлаштування сільської молоді та студентства

Мету проекту «Підвищення рівня працевлаштування сільської молоді та студентства» досягнуто шляхом реалізації наступних етапів:

І етап – створення постійно діючого консультаційного пункту з питань профорієнтації та працевлаштування.

Заходи: організація робочого місця консультанта в корпусі «В» Луцького НТУ на першому поверсі поблизу приймальної комісії, а саме придбання технічного та програмного забезпечення, оргтехніки, канцприладдя, проведення Інтернет під’єднання.

Отриманий результат: організоване одне робоче місце консультанта з питань профорієнтації, проходження практики та працевлаштування.

Фінансування від МФВ: 7565 гривень.

ІІ етап – розробка інформаційної системи професійної орієнтації студентства, орієнтованої на специфіку технічного ВУЗу, що передбачає можливість проведення тестування як студентів-випускників Луцького НТУ, так і абітурієнтів.

Заходи: створення функціональної моделі роботи системи на основі існуючих технічних рішень; залучення до консультації професійних психологів для створення методики та формування системи оцінювальних психолого-професійних характеристик осіб, що проходять тестування. Написання коду програми та його впровадження. Розробку системи здійснювала група науковців кафедри Комп’ютерних технологій професійного навчання.

Отриманий результат: виконано напрацювання щодо програми з проведення профорієнтаційного тестування.