Програми виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Телекомунікації та радіотехніка" (ID у ЄДЕБО 29306)

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Прикладна математика" (ID у ЄДЕБО 33307)

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Туризм" (ID у ЄДЕБО 33330)

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення"  (ІD у ЄДЕБО 10234)

Відкрита зустріч з експертами: ID10234 Луцький національний технічний університет ОП "Інженерія програмного забезпечення"

 
 

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Луцькому національному технічному університеті у період з 18.05.2020–20.05.2020 рр. освітньо-професійна програма «Харчові технології» за спеціальністю 181 Харчові технології, ОC бакалавр

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» в Луцькому національному технічному університеті

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Професійна освіта (комп'ютерні технології)»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи підчас проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика», спеціальність 113 «Прикладна математика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» (ID у ЄДЕБО 33328) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим рівнем вищої освіти (справа 0291/АС-20) у Луцькому національному технічному університет

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Фізична культура і спорт"

 

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» за справою №1217/АС-20 у Луцькому Національному технічному університеті із використанням технічних засобів відеозв’язку з 04 по 6 листопада 2020 р.