ПРОТОКОЛ № 4 від 30.03.2011р. про розкриття пропозицій конкурсних торгів на продукти нафтоперероблення рідкі

ПРОТОКОЛ № 4

від 30.03.2011р. про розкриття пропозицій конкурсних торгів  на продукти нафтоперероблення рідкі

1. Замовник:

Найменування: Луцький національний технічний університет
Місце знаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75.
Відповідальний за проведення торгівБаховський Микола Васильович телефон: (0332) 74-61-07 тел/факс: (0332) 74-61-07 

2. Інформація про предмет закупівлі:
 (код 23.20.1) продукти нафтоперероблення рідкі

3.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: у ВДЗ №25(471) від 28.02.2011р., номер оголошення  №25704.

4.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося:

Дата30.03.2011р.             

Час: 11.00 год.

Місце розкриття: 43018, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Львівська,75, Луцький національний технічний університет, кабінет проректора з адміністративно господарської роботи.   5.      Перелік пропозиційконкурсних торгів запропонованих учасниками процедури закупівлі:

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів(кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)Повне найменування  для (юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код місцезнаходження/ місце проживання/ реєстрації, тел/факсІнформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом щодо цінових пропозицій)Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів)(якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)Примітки
  №1від 30.03.2011р. 09.00 год    ТзОВ «Континент Нафто Трейд» код ЄДРПОУ  36447150 43023,  м.Луцьк вул. Єршова,1 тел. (0332)78-79-94в наявності    389 900 грн(триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень)  -
    №2 від 30.03.2011р. 09.40 годТзОВ «ОЙЛ Карт Центр» код ЄДРПОУ 33170464 43010, м.Луцьк вул. Задворецька, 2 тел. (0332) 200-888в наявності     391 042 грн(триста дев'яносто одна тисяча сорок дві гривні)  -

5. Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): відсутні

Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):  
Юрисконсульт                                 Шепетько В.Ю.        __________________   
Нач. відділу постачання                  Паршенко М.Т.         __________________   
Голова комітету з конкурсних торгів проректор з АГР                              Баховський М.В    (у відпустці) наказ №59-07-32 від 24.03..2011р.

Заст. голови комітету з конкурсних торгів зас. гол. бухгалтера                    Шавиріна Є.І.         ________________
МП   Секретар комітету    фахівець І-категорії                         Артисюк О.П.           __________________