Редакційно-видавничий відділ

Видавнича справа
у Луцькому національному технічному університеті

Видавнича справа у Луцькому НТУ є об'єднанням редакційно-видавничої діяльності, випуску друкованої продукції та її розповсюдження. Її основним завданням є продукування наукової інформації і репродукування фахових знань та основ наук.

Із 2001 року навчальний заклад зареєстровано як суб'єкт видавничої діяльності. Видання наукової та навчальної літератури регламентується Статутом Луцького НТУ, Свідоцтвом Держкомінформу України про державну реєстрацію (серія ДК № 4123 від 28.07.2011 року) та відповідним Положенням, яке визначає порядок планування, підготовки до друку і виготовлення наукових та навчальних видань в університеті в світлі сучасних вимог.

Метою видавничої справи вишу є поповнення й оновлення навчальної літератури і навчально-методичне забезпечення.

Редакційно-видавничий відділ університету виконує літературне редагування та видавничу обробку, випускає друковану продукцію навчального і наукового призначення, реалізовує випущені видання.

Свою видавничу діяльність редакційно-видавничий відділ здійснює, керуючись положеннями чинного законодавства України з урахуванням норм авторського та патентного права, вимог державних та міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів із забезпеченням розсилання обов'язкових безкоштовних примірників видань і поданням статистичної звітності та інформації про надруковані видання, що сприяє утвердженню новаторських підходів до розвитку науки і культури.

Видавнича продукція редакційно-видавничого відділу виготовляється безпосередньо у відділі. Умови та терміни виконання замовлень на випуск друкованої продукції визначаються договором між її замовником і виготовлювачем.

Створена ефективна система горизонтальної функціональної інтеграції щодо управління розвитком інформаційно-освітнього середовища, яка складається з навчального відділу, бібліотеки та редакційно-видавничого відділу і діє в єдиному організаційно-інформаційному колі, оперативно і злагоджено виконує усі поставлені завдання.

Тематичний план навчальних видань складається з урахуванням планів кафедр згідно з пріоритетами ліцензування та акредитації напрямів підготовки й спеціальностей. Рекомендації до друку видань навчально-методичного характеру дає методична рада Луцького НТУ на підставі позитивних рецензій та рішень кафедр-замовників, рад факультетів.

Викладачі кафедр університету є учасниками видавничого процесу як замовники і споживачі видавничої продукції, яка виготовлена у відділі.

Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ є структурним підрозділом університету, який у 2000 році реорганізований із редакційно-видавничої групи індустріального інституту (1991 року створено групу) та функціонує для задоволення потреб навчального закладу у видавничій діяльності та друкованій продукції засобами оперативної поліграфії. Матеріально-технічна база і злагоджений колектив дають змогу забезпечувати випуск навчальної і наукової літератури, службових матеріалів, бланкової та іншої друкованої продукції.

Обладнання редакційно-видавничого відділу налічує 18 одиниць техніки, а саме:

       копютери, сканери, принтери;

       копіювально-розмножувальна техніка (копіювальний апарат, різографи, машина кольорового друку);

       різаки, термобіндер, ламінатор, біндер, степлери.

Персональний склад редакційно-видавничого відділу налічує 8 осіб, у тому числі літературні редактори, технічний редактор, завідувач друкарською дільницею, палітурник. Очолює колектив начальник відділу.

У відділі діє підрозділ розповсюдження навчально-методичної літератури.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про видавничу справу» вся друкована продукція, призначена для службового та ужиткового користування (бланки, форми тощо), видається державною мовою.

Працівники РВВ Луцького НТУ мають можливість для освітнього й професійного зростання, підвищення фахового рівня. Завдяки освоєнню суміжних професій досягнуто взаємозамінності у видавничому процесі та поліграфічному виробництві. Відділ співпрацює з іншими видавництвами та поліграфічними підприємствами щодо підготовки спільних проектів та їхнього поліграфічного виконання.

У своїй діяльності редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ орієнтується на кращі взірці університетського книговидання.

У своїй діяльності РВВ керується Законами України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні», «Про інформацію», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про обов’язковий примірник документів», Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, чинним у державі українським правописом.


Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ надає платні послуги