Результати експертизи анотованих звітів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок Луцького НТУ за 2017 рік

Результати експертизи анотованих звітів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок Луцького НТУ за 2017 рік

 

Відповідно до наказу МОНУ від 03.07.2018 р. №705 “Про результати анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 року” науково-дослідні роботи Луцького НТУ отримали наступні бали:

 

Перелік анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з результатами експертизи   середній рівень

Назва НДР

Заклад вищої освіти/наукова установа

Тип

Рейтинг

436

Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики

Луцький національний технічний університет

Фундаментальне дослідження

44,50

 

Перелік звітів досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за етапом 2017 року, з результатами експертизи    середній рівень

Назва НДР

Заклад вищої освіти/наукова установа

Тип

Рейтинг

99

Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України

Луцький національний технічний університет

Фундаментальне дослідження

58,00

178

Підвищення ефективності трибосистем шляхом оптимізації діапазону робочих частот вібрацій

Луцький національний технічний університет

Прикладне дослідження / розробка

55,50

243

Розробка комплексу керованих властивостей багатодолинних напівпровідників та полімеркомпозитних матеріалів для функціонування в екстремальних умовах експлуатації

Луцький національний технічний університет

Прикладне дослідження / розробка

53,50

259

Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва

Луцький національний технічний університет

Прикладне дослідження / розробка

53,00

272

Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки

Луцький національний технічний університет

Фундаментальне дослідження

52,50

305

Розробка термомеханічних методів регулювання напружень для підвищення довговічності елементів конструкцій

Луцький національний технічний університет

Фундаментальне дослідження

52,00

Детальніше https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-ekspertizi-anotovanih-zvitiv-za-zakinchenimi-u-2017-roci-doslidzhennyami-i-rozrobkami-ta-zvitiv-za-etapom-2017-roku