Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції молодих учених і студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»


ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції молодих учених і студентів

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

 

Дата проведення – 09 грудня 2015 року, м. Луцьк, ауд. 203

Останній термін подачі тез та заявок 08 грудня 2015 року

 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1.     Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2.     Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3.     Менеджмент та економіка підприємства

4.     Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5.     Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

6.     Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

7.     Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

 

Умови участі в конференції:

Тези авторів будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ www.economosvita.lntu.edu.ua.

Учасники конференції можуть також подати статті для публікації у Студентському науковому віснику Луцького НТУ; у науковому фаховому виданні «Економічні науки», серії «Регіональна економіка» та «Економіка та менеджмент» (до 15 листопада 2015 року), що входить до наукометричних баз Index Copernicus та РИНЦ. З вимогами до оформлення наукових статей можна познайомитись на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukovi-vidannya

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ

Інформаційний лист