Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

 1. Запрошуємо студентів до участі в конференції «Економіка підприємства: теорія та практика»

 

                                                               Шановні студенти!

                                                          Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Всеукраїнської студентської

                                                             науково-практичної Інтернет-конференції

Logo

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»,

15 квітня 2015 року.

Термін подачі тез та заявок  —14 квітня 2015 року

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Тематичні напрямки роботи Конференції (секції):

  1. Розвиток підприємництва в сучасних умовах.
  2. Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.
  3. Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.
  4. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.
  5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
  6. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
  7. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.
  8. Економіка логістики

  Умови участі в конференції:

  Тези авторів будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУwww.economosvita.lntu.edu.ua.

  Учасники конференції можуть також подати статті для публікаціїу Студентському науковому віснику Луцького НТУ; у науковому фаховому виданні «Економічні науки», серія «Економіка та менеджмент», що входитьдо наукометричних баз Index Copernicus та РИНЦ. З вимогамидо оформлення наукових статей можна познайомитись на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukovi-vidannya

   

  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

   Адреса для надсилання тез та заявки на участь в конференції:

  konflntu@gmail.com з приміткою «на студентську конференцію». Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад,Ivanov.doc).

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  1. Тези і статті подаються українською або російською мовами набраніу текстовому редакторі MSWord. Обсяг тез 2–3 сторінки формату А4. 
  2. Шапка тез: ініціали та прізвища авторів (обов’язково зазначити наукового керівника), назва організації – набираються з нового рядка шрифтомTimesNewRoman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.
  3. Назва: шрифт TimesNewRomanCyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ,розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.
  4. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.
  5. Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтомTimesNewRomanрозміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
  6. Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.

  УВАГА!

  Оргкомітет конференції надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по телефону у відповідального секретаря конференції.

  З А Я В К А

  на участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичнійІнтернет-конференції

  «Економіка підприємства: теорія та практика»

   

  Обов’язковим є онлайн-реєстрація на сайті факультету бізнесуза посиланням http://goo.gl/forms/HFmszVAv1d

  Координатори заходу:

  Хвищун Надія Віталіївна – заступник декана факультету бізнесу

  тел./факс (0332) 25-82-30

  (095) 6584524

   

  Пушкарчук Ірина Миколаївна – відповідальний секретар конференції

  тел./факс (0332) 25-40-13

  (050) 1554555

   

  Демидович Андрій Сергійович  – студент 4-го курсу

  (050) 5963172

  Тези висилати на електронну адресу:

  E-mailkonflntu@gmail.com