Школа бухгалтерії

Кафедра

Назва

Тип/документ

Мета

Керівник

Цільова аудиторія

Кафедра обліку і аудиту

Школа бухгалтерії

Сертифікаційний курс / сертифікат

Сформувати та розвинути практичні вміння і навички з бухгалтерського обліку

К.е.н., доцент Жураковська І.В.

Здобувачі вищої освіти; працівники підприємств, установ і організацій, фізичні особи – підприємці