Склад вченої ради Луцького НТУ

 Склад вченої ради Луцького НТУ

 

1. Проф. САВЧУК П.П. – голова вченої ради, ректор університету;

2. Доц. СЕЛІВОНЧИК Т.В. – заступник голови вченої ради, директор Ковельського фахового промислово-економічного коледжу;

3. Доц. ЗЕМКО А.М. – учений секретар;

4. Проф. ЛЯШЕНКО О.М. –  проректор з науково-педагогічної роботи;

5. Доц. ШИМЧУК С.П. –  проректор з науково-педагогічної роботи;

6. Проф. КОВАЛЬЧУК О.С. – проректор з науково-педагогічної роботи.

7. ЩЕРБА А. В. – проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктурного розвитку

8. Доц. ЗАБОЛОТНИЙ О.В.– декан технологічного факультету;

9Доц. ЦИЗЬ І. Є. – декан машинобудівного факультету;

10.   Доц. БОНДАРСЬКИЙ О.Г.– декан факультету будівництва та дизайну;

11. Доц. РЕДЬКО Р.Г. –  декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних    технологій;

12. Проф. АНДРУЩАК І. Є. – декан факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права;

13. Доц. КОВАЛЬЧУК Н.В. –  декан факультету бізнесу;

14.Доц.  ВОЛИНЕЦЬ В. І. – декан факультету екології, туризму та електроінженерії;

15. Проф. КУЗЬМАК О.М. – в.о. завідувача відділу забезпечення якості освіти та неперервного навчання

16. БАКУМЕНКО С.С. – директор бібліотеки;

17. РУДЬ К.І. – головний бухгалтер;

18. Доц. МАРТИНЮК В.Л. –  голова профкому працівників Луцького НТУ;

19. ХОМИЧ А.В. - директор Любешівського фахового технічного коледжу;

20. Доц. ГЕРАСИМЧУК О.О. – директор Технічного фахового коледжу Луцького НТУ;

21. Проф. КОВАЛЬСЬКА Л.Л. – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

22. Доц. САВОШ Л.В. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

23. Доц. МАТКОВА А.В. – доцент кафедри матеріалознавства;

24. Проф. МЕЛЬНИЧУК М.Д. – завідувач кафедри матеріалознавства;

25. Проф. МАТВІЙЧУК Л.Ю. професор кафедри туризму та цивільної безпеки;

26. Проф. ДОБРОВОЛЬСЬКА Л.Н. – професор кафедри електропостачання;

27. Доц. ГОЛЯЧУК С.Є.– завідувач кафедри технології і обладнання переробних виробництв;

28. Проф. ДІДУХ В.Ф. – завідувач кафедри аграрної інженерії;

29. Доц. УЖЕГОВА О.А. – завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії;

30. Проф. ПАСТЕРНАК Я.М.– завідувач кафедри технічної механіки;

31. Доц. ПЕХ П.А. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії;

32. Доц. ЖУК О.М. – завідувач кафедри гуманітарних наук та права;

33. Доц. ЧУДОВЕЦЬ В. В. – завідувач кафедри обліку і аудиту.

34. Доц. ДОРОШ В.Ю. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

35. КИРИЧЕНКО Р. К. – в.о. начальника юридичного відділу;

36. БОЯРСЬКА І. В. – в. о. завідувача аспірантури та докторантури.;

37. РЕШЕТИЛО Н.В.– начальник навчального відділу;

38. КОСІНСЬКИЙ П.М.аспірант ІІ року навчання;

39. ШАХ Д.Т. – голова студентської ради;

40. ФЕНЮК А.С. – голова первинної профспілкової організації студентів;

41. РОМАНЮК А.О.  – студент

42. ШУМИК Ю.А.  – студент.

43. ЛЯШУК С.В.  – студент

44. ВАВДІЮК В.С.  – студент

45. ЯБЛОНЧУК А. С. – студент.