Спеціальність 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Фахівець спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» поєднує в собі глибоку інженерну підготовку з напряму комп’ютерних технологій в управлінні та  фундаментальні психолого-педагогічні знання. Інженерно-педагогічна спеціальність належить до спеціальностей широкого профілю. У процесі своєї діяльності інженер-педагог вирішує такі завдання:

- проектує технології навчально-виховного процесу;

- створює дидактичні проекти для забезпечення навчально-виробничого процесу, формує науково-технічні знання студентів (учнів), організує і здійснює процес пізнавальної діяльності студентів (учнів);

- виконує професійну підготовку студентів (учнів) з теоретичного і виробничого навчання;

- допомагає організації та виконанню виробничо-технологічної діяльності студентів (учнів);

- виконує функції програміста, інженера з напрямку комп’ютерних технологій в управлінні та інженера технічного навчання на підприємстві.

Підготовка фахівця спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» пов’язана з вивченням (поряд із гуманітарними,  соціально-економічними та професійно-орієнтованими дисциплінами) дисциплін з основ комп’ютерних технологій в управлінській діяльності. Студенти навчаються застосовувати графічні інтерактивні програми у режимі 3D моделювання, оволодівають методами об’єктно-орієнтованого, системного та прикладного програмування, розробки web-орієнтованих інформаційних систем, застосування систем автоматизованого управління та проектування.

Інженер-педагог готується до виконання функцій викладача загально-технічних і спеціальних (фахових) дисциплін з напрямку комп’ютерних технологій, програміста, фахівця з комп’ютерних технологій по обслуговуванню комп’ютерних мереж на підприємствах та установах. Також фахівець даного профілю підготовки може займати керівну посаду в районних, міських і обласних органах освіти.

 

Можлива сфера професійної діяльності випускника:

-    Викладач інформатики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

-    Викладач дисциплін професійно-практичної підготовки.

-    Проектувальник інформаційних систем та мереж.

-    Веб-дизайнер, розробник веб-додатків.

-    Дизайнер з комп’ютерної графіки, засобів мультимедіа та анімації.

-    Фахівець з комп’ютерних технологій по обслуговуванню комп’ютерних мереж на підприємствах та установах.

-    Розробник комп’ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів.

-    Програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів.