Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

Для студентів спеціальності «ЕКОНОМІКА», котрі навчатимуться за ступенем «бакалавр» (починаючи з другого курсу) пропонується продовжити навчання за однією із освітніх програм (спеціалізацій): національна економіка; управління персоналом та економіка праці.

Сфера професійної діяльності випускника спеціалізації «Національна економіка»:

-     Розробка державних, регіональних, місцевих стратегій та цільових програм, прогнозів.

-     Проведення комплексного аналізу, оцінювання та прогнозування ефективності діяльності підприємств, видів економічної діяльності, регіонів та національної економіки загалом.

-     Проведення економічної експертизи та консультування при розробці бізнес-проектів, просуванні громадських ініціатив.

-     Виконання функцій керівника економічного напрямку, економіста на підприємствах і організаціях та їх об’єднаннях.

-     Застосування методів та інструментів у сфері державного регулювання економіки.

-     Розробка положень стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки на підприємствах і секторах національної економіки.

Перелік посад, які можуть займати фахівці з національної економіки: керівні посади економічного профілю в міністерствах, парламентських комітетах, державних адміністраціях, службах, відомствах, місцевих органах влади, керівник підприємства, заступник керівника з економіки, начальник планово-економічного відділу, головний економіст, економіст-аналітик.

Сфера професійної діяльності випускника спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці»:

– Розробка концепції управління персоналом, кадрової політики і стратегії.

– Облік, інвентаризація кадрового складу, ведення кадрової документації.

– Планування потреби персоналу.

– Рекрутинг персоналу.

– Професійна орієнтація та адаптація персоналу.

– Підготовка та розвиток персоналу.

– Мотивування та оцінювання персоналу.

– Формування організаційної культури підприємницьких структур.

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з управління персоналом: керівник підприємства чи його відокремлених підрозділів, заступник керівника з персоналу, менеджер з персоналу (HR-менеджер),керівник служби управління персоналом, начальник відділу кадрів, економіст з праці.

 

Сертифікати ЗНО 2016, 2017 або ЗНО 2018:

1. Українська мова та література (не менше 100 балів).

2. Математика (не менше 100 балів).

3. Іноземна мова* або географія (не менше 100 балів).

 

*Іноземна мова (сертифікат 2018 р.)