Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 Узагальнений об’єкт діяльності фахівця спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – проектування інформаційних систем, мереж та комп’ютерних програм; засоби інформаційних технологій; комп’ютерне моделювання систем управління; створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації; розробка програмних засобів; експертний аналіз способів розгортання нових високопродуктивних мереж;комп’ютерні системи проектування; комп’ютерні інтелектуальні системи прийняття рішень.

Фахівець в області інформаційних технологій під час навчання отримує ґрунтовні знання у сферах: використання сучасних алгоритмічних мов програмування;програмування в об’єктно-орієнтованих середовищах; архітектури сучасних обчислювальних систем; теорії керування;побудови, архітектури та протоколів сучасних локальних та глобальних мереж; застосування методів прикладної статистики для статистичної обробки даних;побудови та використання сучасних операційних систем;технологій розробки та тестування програм;побудови, організації функціонування та проектування автоматизованих інформаційних систем;побудови баз даних, логічної та фізичної структури баз даних;основ побудови систем штучного інтелекту, мов штучного інтелекту та їх застосування в інтелектуальних системах прийняття рішень тощо.

Область використання ІТ-технологій в цілому може бути розділена на дві великі підобласті. Перша з них включає вивчення конкретних процесів обробки інформації і пов’язані з ними питання представлення даних. Друга має відношення до структур, механізмів і схем обробки інформації. Щоб застосовувати основні результати досліджень в сфері ІТ, студенти спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» володіють навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, уявлення інформації, програмування та проектування систем. Також навчальні матеріали підготовки фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» побудовані на основі передових світових IT курсів у відповідності до вимог, які ставляться перед сучасним ІТ фахівцем на ринку праці.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

-         Розробник програмних та програмно-технічних систем.

-         Менеджер ІТ-проектів.

-         Аналітик ІТ-проектів та програм.

-         Управлінський персонал в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем організацій та установ незалежно від їх профілю.

-         Адміністратор комп’ютерних мереж.

-         Системний адміністратор.

-         WEB-дизайнер та програміст.

-         Адміністратор баз даних.

-         Референт, старший лаборант у науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах, організаціях та підприємствах.