Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів. 

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства  до банку.

 Спеціальність передбачає підготовку за такими спрямуваннями;

-    автоматизоване управління дискретними технологічними процесами;

-    автоматизоване управління неперервними технологічними процесами;

-    автоматизоване управління процесами життєзабезпечення людини та охорони 
довкілля;

-    автоматика та автоматизація на транспорті;

-    автоматизація бізнес-процесів.

Діяльність фахівця спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних організацій. До основних функціональних обов’язків випускника за даним фахом відносять: участь у розробці автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації шляхом застосування сучасних засобів комп’ютерних технологій; виконання проектних та монтажних робіт систем автоматизації та їх налагодженні; виконання ремонтних робіт, а також участь у наукових дослідженнях в галузі вдосконалення автоматизованих систем.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

-    Фахівець в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

-    Розробник програмного забезпечення.

-    Фахівець з проектування та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу.

-    Розробник комп’ютернихмоделей виробничих процесів.

-    Фахівець з експлуатації автоматизованих систем на базі WEB-технологій.

-    Інженерзобслуговування контролерів та комп’ютерів.