Спеціальність 153 «МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА»

Спеціальність 153 «МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА»


Спеціалізації: «Комп’ютерно-інтегровані системи і технології точної
                           механіки»;
                          «Мікросистемна техніка та технології».

 

Нанотехнології і мікросистемна техніка - це новий напрямок в науці і техніці, народжений на стику декількох традиційних напрямків: механіки та мікромеханіки, електроніки і мікроелектроніки.

Фахівець в області нанотехнологій і мікросистемної техніки займається розробкою, дослідженням і застосуванням мікромеханічних та електронних пристроїв з розмірами елементів та вимірювальних (робочих) переміщень від мікрометра до нанометра. Прикладами подібних систем є мікроскопічні носії інформації, різноманітні сенсори, мікроскопічні керовані дзеркала для домашніх кінотеатрів, сучасні стільникові телефони, в які вбудовують MEMS-гіроскопи і акселерометри, тощо.

Гранично малі розміри об'єктів, з якими працюють фахівці в області нанотехнологій, визначають досить незвичайні властивості звичайних матеріалів, методи та підходи до їх дослідження. Для того, щоб проникнути в мікросвіт, потрібні електронний мікроскоп або лазерний пінцет замість звичних пінцета і паяльника. Це відкриває нові і перспективні можливості для дослідників і розробників в тих сферах де попередня інженерна задача була недосяжною.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

-       Радіоелектронна техніка на базі мікроконтролерів, мікропроцесорів та мікрокомп’ютерів.

-       Розробка програмних засобів інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.

-       Розробка фізико-технічних та апаратно-програмних об’єктів інтелектуальної мікро- та наносистемної техніки.

-       Створення і впровадження мікропроцесорних та мікрокомп’ютерних інтелектуальних засобів, систем та мереж.

-       Розробка фізико-технічних систем прецизійного формування мікро- та наносистемних тривимірних структур.